Terenska nastava Posjet Hrvatskom zavodu za norme, Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, poduzeću Rimac Automobili i poduzeću KFK d.o.o.