Odluka o izboru-naslovni asistent


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 19. svibnja 2021. godine Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

 

Odluka o izboru poslijedoktoranda

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 9. lipnja 2021. godine Natječaj za izbor i prijem jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane prometnice na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

 

Odluka o izboru-naslovni asistent