Preporuke za održavanje nastave u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 u zimskom semestru 2020./2021. akademske godine


 

 

Na temelju članka 42. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i

Preporuke i smjernica za izvodenje nastave na visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine od 28. kolovoza 2020. Nacionalnog vijeéa za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (KLASA: 030-02/20-02/0030, UR.BROJ: 355-08-20-0001) i preporuke Hrvatskog zavoda zajavno zdravstvo od 31. kolovoza 2020., rektor donosi

Preporuke za održavanje nastave u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 u zimskom semestru 2020./2021. akademske godine

 

PREPORUKE