Fakultet

Akti fakulteta - odluke


 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe2022

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenih planova za ak 2022 - 2023g.

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva - GRAFOS - pročišćeni tekst

Odluka o djelokrugu rada te imenovanju članova Odbora za znanost GrAFOS 2022

Odluka o djelokrugu rada te imenovanju članova Odbora za nastavu GrAFOS 2022

Odluka o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 2021

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti 2021

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima - pročišćeni tekst

Odluka o školarinama i ostalim naknadama na poslijediplomskom Sveučilišnom studiju Građevinarstvo od akademske 2020/21 godine

Odluke o raspodjeli sredstava za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti-2022

Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti zaposlenika GRAFOS

Odluka o utvrđivanju visine školarine i drugih studentskih naknada za sve studije koje ustrojava i izvodi Građevinski fakultet Osijek za strane državljane 

Odluka o školarinama na specijalističkom diplomskom stručnom studiju građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina i školarinama na razlikovnoj godini za stjecanje uvjeta za upis diplomskog sveučilišnog studija građevinarstvo

Odluka o utvrđivanju uvjeta upisa na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Arhitektura i urbanizam za akademsku 2017/2018. godinu 

Odluka o školarinama i posebnim naknadama na Građevinskom fakultetu Osijek za Preddiplomski sveučilišni, Preddiplomski stručni i Diplomski sveučilisni-studij

Odluka o umanjenju participacije redovitih studenata u troškovima studiranja (školarine), načinu plaćanja školarine te olakšicama i potporama za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa te studente s invaliditetom

Odluka o ustrojstvu Građevinskog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2015/2016 

Odluka o linearnom modelu studiranja 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima

Odluka o postupku i uvjetima za izdavanje isprave...