izv.prof.dr.sc. Ivan Kraus mag. ing. aedif

Osnovni podaci

Kabinet: II.14

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije 

 

E-mail: ikraus@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 092

 

Konzultacije: srijedom i četvrtkom od 10 do 11 h

 

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Razlikovna godina

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Granična stanja uporabljivosti armiranobetonskih konstrukcija

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Područje znanstvenog istraživanja

potresno inženjerstvo, zemljana arhitektura, betonske konstrukcije, dinamika konstrukcija, međudjelovanje tlo-konstrukcija

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 2008
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje naziv 


 

Radno iskustvo
Datum 2008.-
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Diplomirani inženjer građevinarstva

Stručna aktivnost

-