doc.dr.sc. Ivan Kraus mag.ing.aedif

Osnovni podaci

Kabinet: II.14

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije 

 

E-mail: ikraus@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 092

 

Konzultacije: srijedom od 13 do 15 h (u periodu od 21. 6. do 30. 6. 2021. godine konzultacije će se održavati isključivo putem e-maila)

 

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Razlikovna godina

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Granična stanja uporabljivosti armiranobetonskih konstrukcija

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, računalno modeliranje konstrukcija, potresno inženjerstvo, međudjelovanje tla i konstrukcija

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 2008
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje naziv 


 

Radno iskustvo
Datum 2008.-
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Diplomirani inženjer građevinarstva

Stručna aktivnost

U područjima rada: Nosive konstrukcije, računalno modeliranje konstrukcije, potresno inženjerstvo...