Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Prijava i upis na Studij


Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Građevinarstvo u ak. 2023. / 2024. g. objavljen je na oglasnoj ploči i internetskim stranicma Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/natjecaji-za-upis) i dnevnom tisku Glas Slavonije od 30. 9. 2023. g. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja. 

 

i) prijava na natječaj i troškovi školarine

 

Pristupnici podnose prijavu na propisanom obrascu (popis dokumenata i drugih priloga potrebnih uz prijavu na natječaj navedeni su u obrascu prijave). Propisani obrasci za prijavu na natječaj su:

Napomena 1: Zahtjev za priznavanjem odgovarajućih ECTS bodova podnose pristupnici sa stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti ili koji ostvaruju prijelaz s drugih poslijediplomskih sveučilišnih studija putem obrasca OB-7-1-5 Priznavanje prethodno stečenih ECTS bodova. Povjerenstvo za poslijediplomski studij donijeti će Odluku o priznavanju ECTS putem obrasca OB-7-1-8.  

Napomena 2: Studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija u punom radnom vremenu jesu asistenti i znanstveni novaci i ne sudjeluju u troškovima poslijediplomskog sveučilišnog studija (školarine). Studij s dijelom radnog vremena namijenjen je studentima koji uz studij obavljaju neki drugi posao. Troškove poslijediplomskog sveučilišnog studija (školarine) za studente koji studiraju u dijelu radnog vremena snose sami studenti, ustanova zaposlenja ili neka druga institucija.)

 

Školarina na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo za šest semestara iznosi ukupno 5.574,36 € (42.000,00 HRK) za državljane Republike Hrvatske i državljane država članica Europske Unije, dok za državljane država izvan Europske Unije iznosi 16.723,07 € (126.000,00 HRK).

 

ii) uvjeti i postupci odabira pristupnika

 

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij razmatra Povjerenstvo za poslijediplomski studij. Kriterije odabira pristupnika na poslijediplomski studij utvrđuje nositelj poslijediplomskog studija u skladu sa studijskim programom dostupnim na internetskoj stranici http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/pocetna-pos-dr-grad

 

Kriteriji odabira navedeni su u studijskom programu.

 

 iii) upis na Studij

 

Povjerenstvo za poslijediplomski studij na temelju utvrđenih kriterija utvrđuje listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij i objavljuje je na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici.

 

Objavljuje se rok za prigovor i vrijeme za odgovor na prigovor. Pristupnici podnose prigovor na propisanom obrascu OB-7-1-7 Prigovor na ishod provjere ispunjenosti uvjeta za upis.

 

Student poslijediplomskog sveučilišnog studija odabire sam, odnosno povjerenstvo poslijediplomskog sveučilišnog studija može mu pri upisu dodijeliti studijskog savjetnika koji mu pomaže tijekom studija i prati njegov rad i postignuća. Studijski savjetnik ispunjava obrazac OB 7-1-10 Izjava o izboru studijskog savjetnika. Studijski savjetnik može biti i mentor studenta za izradu doktorske disertacije. Dodatno, pri upisu pristupnik popunjava OB-7-1-9 Matični list studenta.

 

iv) odabir studijskog modula i izbornih predmeta

 

Program poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo strukturiran je modularno, tako da student zajedno sa studijskim savjetnikom osim minimalno jednog općeg izbornog predmeta bira i predmete pet predmeta jednog od modula:

 

  • Nosive konstrukcije;
  • Organizacija, tehnologija i menadžment građenja;
  • Inženjerska mehanika;
  • Hidrotehnika;
  • Geotehnika i prometnice.

 

Popis modula i pripadnih predmeta s predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima dostupan je u okviru Izvedbenog plana poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Građevinarstvo u akademskoj 2023. / 2024. godini.

 

Izvedbeni plan - Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - Građevinarstvo - 23/24

 

Obrasci za prijavu i upis dostupni za preuzimanje:

OB-7-1-5 Prijava za upis na poslijediplomski sveucilisni studij

OB-7-1-5 Priznavanje prethodno stecenih ECTS bodova

OB-7-1-6 Izjava o placanju troskova skolarine

OB-7-1-7 Prigovor na ishod provjere ispunjenosti uvjeta za upis

OB-7-1-8 Odluka o priznavanju ECTS

OB-7-1-9 Maticni list studenta

OB-7-1-10 Izjava o izboru studijskog savjetnika