Terenska nastava


   

Terenska nastava iz predmeta Izgradnja i održavanje cesta

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava za studente II semestra sveučilišnog diplomskog studija

 

U okviru izvođenja nastave iz predmeta Izgradnja i održavanje cesta za studente II. semestra sveučilišnog diplomskog studija je dana 1. lipnja 2012. organizirana terenska nastava koja je obuhvatila posjet asfaltnoj bazi poduzeća Gradnja d.o.o. OPC Proizvodnja u Petrijevcima te obilaske gradilišta kružnog toka u sklopu obilaznice Valpova, mosta preko rijeke Drave na koridoru Vc te proširenja južne obilaznice Osijeka.

 

Na postrojenju za proizvodnju asfalta studente su dočekali djelatnici poduzeća Gradnja d.o.o. OPC Proizvodnja i detaljno ih upoznali s procesom proizvodnje asfaltnih mješavina, od faze pripreme i proizvodnje asfaltne mješavine do potrebnih laboratorijskih ispitivanja. Asfaltna baza (Asphalt Technologies FNT 160T)  je “batch” tipa,  kapaciteta 160 t/h, ekološkog plinskog pogona, računalnog sustava upravljanja najnovije generacije.

 

Studenti su imali priliku vidjeti asfaltnu bazu u pogonu (proces doziranja, sušenja i zagrijavanja agregata) te isporuku finalnog proizvoda - asfalta. Nakon toga su detaljno upoznati s postupcima prethodnih i tekućih ispitivanja koja se, u svrhu stalne kontrole proizvodnje, provode u laboratoriju. Također su upoznati s novim europskim normama koje se primjenjuju za proizvodnju i ispitivanje asfaltnih mješavina.

 

Nakon asfaltne baze slijedio je posjet gradilištu kružnog toka u sklopu obilaznice grada Valpova na kojem su studenti imali prilike vidjeti radove na asfaltiranju privoza kružnom raskrižju.

 

Zatim je uslijedio posjet gradilištu mosta preko rijeke Drave čijom izgradnjom su započeti radovi na najdužoj nedovršenoj dionici autoceste A5 koridora Vc Osijek-Beli Manastir dužine 24,6 km. Dužina mosta preko rijeke Drave je 2485 m. Projektiran je kao ovješeni spregnuto čelični sklop na prijelazu preko same rijeke Drave i betonska polumontažna konstrukcija na samim inundacijama rijeke Drave. Glavna rasponska konstrukcija sastoji se od nosive čelične grede spregnute s armiranobetonskom kolničkom pločom te dva armiranobetonska pilona oblika slova A  i zatega. Donji ustroj mosta sastoji se od armiranobetonskih bušenih pilota promjera 150 cm koji se povezuju naglavnim gredama te stupišta. Rok dovršetka radova je 30 mjeseci.

 

Nakon što su detaljno upoznati s projektom mosta, studenti su na ovom gradilištu imali priliku vidjeti radove na izvođenju pilota i stupova mosta te radove na izvedbi šljunčanih pilota kao svojevrsnu novinu na ovim prostorima. Upoznati su s načinom organizacije gradilišta te tehnologijama kojima se obavljaju pojedini radovi. Pored radova na samom mostu, detaljno su upoznati i sa zahvatima kojima će se regulirati tokovi rijeka Vučice i Drave na mjestu izgradnje objekta.

 

Na gradilištu proširenja južne obilaznice grada Osijeka studenti su imali priliku vidjeti radove na uređenju posteljice i iskopu kanalizacijskih jaraka te su upoznati i s problemima koji su nastali uslijed obilnih oborina posljednjih dana. Nakon obilaska gradilišta, studenti su ukratko upoznati i s projektnom dokumentacijom izgradnje južnog kolničkog traka obilaznice.

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Gradnja d.o.o. čijom susretljivošću i razumijevanjem smo organizirali posjet asfaltnoj bazi i gradilištu u Valpovu: direktoru OPC Proizvodnja Pleša Zvonimiru, ing.arh. te suradnicima Marko Marku i Ferić Tomislavu.

 

Također se zahvaljujemo djelatnicima poduzeća Osijek-Koteksa koji su dočekali na gradilištu obilaznice Jeleni Piegel Vidaković, dipl.ing.građ i voditelju radova Vladi Ćaleti, građ.teh.

 

Posebno se zahvaljujemo nadzornom inženjeru IGH Ević Ernestu, dipl.ing.građ. na izuzetno uspješnoj organizaciji posjeta gradilištu mosta, nadzornom inženjeru tvrtke Viadukt Marku Lovriću, dipl.ing.građ. i gosp. Anti Vranjkoviću, građ.teh. koji su nas, zajedno s gosp. Evićem, srdačno ugostili, strpljivo pojasnili sva rješenja i radove koji se odvijaju na gradilištu  i dali vrlo korisne savjete mladim kolegama.

 

prof.dr.sc.Sanja Dimter

Osijek, 15. lipnja 2012.

 

 

  

Opširnije

Terenska nastava iz kolegija Kondicioniranje vode

Datum objave: 12.07.2016.

Posjet pogonu JP „Vodovod-Osijek“ d.o.o.

U okviru izvođenja nastave na kolegiju Kondicioniranje vode diplomskog studija, smjer Hidrotehnika, dana 31. svibnja 2012. studenti I. godine posjetili su pogon JP „Vodovod-Osijek“d.o.o. u Osijeku. Pri samom ulasku u tvornički krug, studenti su upoznati sa pravilima ponašanja i mjerama zaštite za posjetioce JP „Vodovod-Osijek“d.o.o.

 

Kroz pogona za kondicioniranje vode za piće JP „Vodovod-Osijek“d.o.o. studente je vodila Marica Šimić, dipl. ing. koja je na početku posjeta studente upoznala sa poviješću obrade  vode za piće u Osijeku, a potom su studenti pomoću shematskog prikaza upoznati s cjelokupnim sustavom obrade vode za piće zajedno sa crpnim stanicama Vinogradi i Pampas u Nadzorno-upravljački centru „Nebo Pustara“ gdje se pomoću računalnog sustava automatski upravlja cijelim procesom.

 

Posjet je nastavljen obilaskom objekata u kojima se provodi filtracija vode, doziranje koagulanta i proces koagulacije i flokulacije, dozirnu stanicu za klor, te dozirnu stanicu za pripravu oksidacijske otopine i otopine koagulanta. Studenti su se također upoznali sa specifičnim zahtjevima pojedinih faza procesa obrade vode u pogledu konstrukcijskih materijala, pojave korozije i zaštite materijala. Studentima je u pogonu posebno stavljen naglasak na zahtjeve koje materijal mora ispunjavati s obzirom na kemijska sredstva koja se primjenjuju u pripremi vode za piće.

 

Posjetom pogonu za kondicioniranje vode JP „Vodovod-Osijek“d.o.o. studenti su imali priliku upoznati se sa najznačajnijim parametrima pri kondicioniranju vode za piće što će pridonijeti boljem razumijevanju nastavnih cjelina kolegija Kondicioniranje vode.

 

U Osijeku, 1. lipnja 2012.

 

Nositelj kolegija:
Dr.sc. Mirna Habuda-Stanić, doc.

 

Terenska nastava 01 Terenska nastava 02
   
Terenska nastava 03 Terenska nastava 04
   
Terenska nastava 05 Terenska nastava 06
Opširnije

TERENSKA NASTAVA STUDENATA SPECIJALISTIČKOG STUDIJA Posjet tvornici Dilj d.o.o., Vinkovci

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava, 28. travnja 2012.

Terenska nastava studenata I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija iz kolegija Kontrola kvalitete građevinskih radova,Gospodarske zgrade i Zaštita na radu u građevinarstvu održana je u subotu, 28. travnja 2012. godine u Vinkovcima. Studenti i predmetni nastavnici posjetili su tvornicu Dilj d.o.o. Vinkovci, članicu Nexe grupe. Dilj d.o.o. Vinkovci osnovan je 1922. godine, a bavi se proizvodnjom crijepa. Krajem 2009. godine, tvrtka Dilj d.o.o. Vinkovci otvorila je novu tvornicu crijepa velikog formata (Slavonka). Ulaganjem, vrijednim gotovo 200 milijuna kuna, povećan je kapacitet s dotadašnjih 45 za dodatnih 13 milijuna komada crijepa u tri različita modela i 700.000 komada posebnih krovnih elemenata. Dilj d.o.o. ima uveden sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Terenska nastava održana je u dva dijela. Prvi dio obuhvatio je predavanja vezana za proizvodnju crijepa, sustav tvorničke kontrole proizvodnje i zaštitu na radu. Drugio dio terenske nastave je bio obilazak tvornice i upoznavanje s procesom proizvodnje glinenog crijepa.

 

 

Uvodno predavanje, u vezi sa svrhom posjeta i kolegijima uključenim u terensku nastavu, održao je Mario Stjepanović, bacc.ing., savjetnik za primjenu proizvoda u Nexe grupi. Osvrnuo se na tradiciju proizvodnje glinenog crijepa u Vinkovcima od 1907. godine, te predstavio proizvodni program tvornice.

 

U nastavku je stručnjak za zaštitu na radu Dalibor Šandrk, dipl.ing., održao vrlo zanimljivo predavanje vezano za problematiku  kojom se on bavi unutar poduzeća. S obzirom da je po struci diplomirani inženjer zaštite na radu, prezentirao je tu disciplinu sa šireg gledišta nego što to studenti slušaju na predavanjima na Fakultetu od građevinskih inženjera. U uvodnom dijelu predavanja iznio je statističke pokazatelje o ozljedama na radu i štetama koje one uzrokuju u svijetu i Hrvatskoj. Prikazao je opsežno zakonodavstvo za područje zaštite na radu u našoj zemlji, koje uz Ustav RH obuhvaća 14 osnovnih zakona i „bezbroj“ pravilnika, od onih još vrijedećih iz vremena SFRJ do najnovijih, usklađenih s legislativom EU (na opće zadovoljstvo studenata, oni za ispit iz izbornog predmeta Zaštita na radu u građevinarstvu moraju naučiti samo manji dio toga koji se odnosi na njihovu struku). U nastavku je pojasnio opća načela zaštite na radu i osnovni pojmovnik (npr. pojasnio je razliku između pojmova nesreća – nezgoda). Posebno se osvrnuo na sudionike u provedbi zaštite na radu – tko provodi mjere zaštite, te naglasio odgovrnost samih zaposlenika za njihovu uspješnu provedbu (posebno i prava i dužnosti radnika). Istaknuo je uzroke koji u najvećem broju slučajeva kod nas dovode do ozljeda na radu te najčešće situacije i načine dolaženja do nesreća (padovi). Ukazao je na probleme koji se u našoj praksi često događaju i sve je ilustrirao s nekoliko primjera.

 

Tehnološki proces proizvodnje crijepa i načela provedbe sustavne kontrole proizvodnje opisao je voditelj odjela proizvodnje crijepa „Slavonka“Ivan Barić, ing. građevinskih materijala. Upoznao je studente sa sustavom kvalitete i internom bazom podataka (SQM baza). Inženjer Barić detaljno je opisao ključne faze proizvodnje crijepa i važnost kontrole kvalitete svojstava proizvoda u svakoj fazi: eksploatacija gline, primarna prerada gline, bazensko odlagalište, oblikovanje proizvoda, tunelska/komorna sušara, engobiranje, tunelska peć i manipulacija vagonima peći, utovar/istovar vagona peći i pakiranje gotovih proizvoda.

 

 

Razgledom tvornice i uvidom u proizvodni proces, studenti su mogli usporediti stečena znanja vezana uz stalni nadzor proizvodnje te opseg aktivnosti i dokumentacije u vezi s nadzorom kvalitete sirovina, proizvodnog procesa te kontrole kvalitete gotovih proizvoda.

 

Iako je proizvodnja u tvorničkom pogonu u velikoj mjeri automatizirana i u halama se vidi mali broj radnika, moraju biti ispoštivane sve propisane mjere zaštite na radu. Stručnjak za zaštitu na radu je prilikom obilaska sa studentima i nastavnicima ukazao na konkretno provedene mjere za sprječavanje ozljeda na radu (znakove sigurnosti, spriječeni pristup na opasna mjesta, prekidače kojima se zaustavlja cijeli pogon, potezne žice uz transportne traku kojima se ona trenutno zaustavlja, osobnu zaštitnu opremu zaposlenika i drugo) o kojima je prethodno govorio i u svojem izlaganju.

 

Nakon obilaska tvornice studenti su na izložbenom prostoru odmjerili sposobnosti u brzini slaganja diljskog crijepa na pokaznim stalcima.

 

Na kraju su svi imali priliku ocijeniti kvalitetu Feravina i slavonskih delicija!

 

 

Posebno se zahvaljujemo kolegi Mariju Stjepanoviću na još jednoj uspješnoj organizaciji terenske nastave, a ostalim djelatnicima tvornice na stručnom pristupu, gostoprimstvu i ugodnom druženju.

 

U Osijeku  4.05.2012.

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk
mr.sc. Držislav Vidaković
prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Organizacija građenja I

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA ORGANIZACIJA GRAĐENJA I – POSJET GRADILIŠTIMA

Studenti III godine sveučilišnog preddiplomskog studija dio nastavnog programa iz predmeta Organizacija građenja I odradili su kroz terensku nastavu. Kroz organizirani posjet gradilištima studenti su stekli potrebna praktična znanja iz područja organizacije građenja s posebnim naglaskom na pristup uređenju gradilišta, dokumentaciji na gradilištu i obračunu izvedenih radova.

 

Podijeljeni u skupine studenti su s predmetnim nastavnicima 28. ožujka 2012. godine posjetili gradilište višestambene zgrade u Huttlerovoj ulici. Glavni inženjer gradilišta, gospodin Ante Ćurić, dipl.inž.građ. upoznao je studente sa osnovnim odrednicama projekta obzirom na veličinu građevine, položaj na parceli i pristup izvođenju radova. Pojasnio je sve elemente uređenja gradilišta – ulaz na gradilište, povezivanje s vanjskim prometom, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, razvod struje i vode, smještaj materijala na gradilištu. Pokazao je gradilišnu dokumentaciju koju svaki izvođač, prema zakonu, mora imati na gradilištu. Vezano za obračun izvedenih radova posebno je naglasio važnost točnosti i preglednosti proračuna količina izvedenih radova (izrada građevinske knjige) kod obračuna mjesečnih situacija. Studentima je pokazao brojne primjere proračuna i kontrole proračuna od strane nadzornog inženjera.

 

 

Nakon obilaska gradilišta studenti su posjetili skladišni i maloprodajni prostor poduzeća GT Izolirka d.o.o. Osijek u Vukovarskoj ulici. Posjet je organiziran s ciljem upoznavanja asortimana građevinskih proizvoda: opekarskih proizvoda, pokrova, hidroizolacije, armature, drvene građe, dimnjaka, veziva, žbuke i ljepila, predgotovljenih betonskih proizvoda, termoizolacija te proizvoda za suhu gradnju. Osim asortimana, studenti su se upoznali i sa načinom skladištenja, obračuna količina kod narudžbe i kupovine pojedinog materijala.

 

 

Nakon gradilišta višestambene zgrade studenti su 30. travnja 2012. godine posjetili gradilište rekonstrukcije Trga slobode u Osijeku. Uvodni dio i osnovne arhitektonske značajke projekta studentima je pojasnio gospodin Predrag Rechner, dipl.inž.arh., projektant i nadzorni inženjer u ovom projektu. Sam trg imat će 5 cjelina, a uz nadzemnu obnovu, obavlja se rekonstrukcija vodovodne, kanalizacijske i toplinske mreže. Površina zahvata iznosi 9.500 m² od toga je oko 2.000 m² zelene površine. Projektom rekonstrukcije predviđena su jedinstvena arhitektonska rješenja dječjeg igrališta, rasvjetnog sustava, vodopadnog zida, instalacije „Jedro“, sustav prikupljanja komunalnog otpada u podzemne kontejnere i druga.

 

 

Pristup izvođenju radova sukladno projektiranim zonama pojasnio je inženjer Davor Vić, dipl.inž.građ. djelatnik poduzeća Gradnja d.o.o., glavnog izvođača radova u projektu. Ukazao je na sve elemente uređenja gradilišta: ogradu gradilišta radi sprječavanja nekontroliranog pristupa gradilištu, mjesta odlaganja i skladištenja materijala (vodovode i kanalizacijske cijevi, deponiji sipkog materijala), način zaštite izvedenih radova ogradama te smještaj kontejnera inženjera na gradilištu. Studenti su obišli dio gradilišta na kojem je izveden veći dio radova i podzemni kontejneri za otpad. Nakon obilaska gradilišta inženjer Vić je studentima pokazao ugovornu, projektnu i drugu dokumentaciju koju je potrebno imati na gradilištu, dinamički plan izvođenja radova, način pisanja građevinskog dnevnika te način obračuna količina izvedenih radova.

 

 

Tema uređenja gradilišta zaokružena je posjetom gradilištu zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku 4. travnja 2012. godine. Na gradilištu je studente dočekala Senka Alić-Banjan, dipl.inž.građ. pomoćnica glavnog inženjera gradilišta i nadzorni inženjer Ante Grubišić, dipl.inž.građ. Radovi će se provoditi u tri faze pri čemu je rok završetka prve faze dvije godine. Posebnost projekta čini arheološko nalazište koje je pronađeno na lokaciji buduće građevine i koje će se dijelom konzervirati i javno izložiti unutar objekta. Tijekom obilaska gradilišta studenti su imali priliku vidjeti način konzerviranja nalazišta i ugradnju podložnog betona pomoću krana. Nakon obilaska gradilišta uslijedio je pregled gradilišne i projektne dokumentacije.

 

 

 

U Osijeku, 4. travnja 2012.                                                   

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

Opširnije

Terenska nastava - Baranjski pogoni "Belja"

Datum objave: 12.07.2016.

Posjet baranjskim pogonima "Belja" za preradu i skladištenje vina, novoj vinariji u Kamencu i starim podrumima u Kneževim vinogradima

Studenti specijalističkog stručnog studija građevinarstva, izbornog kolegija Gospodarski objekti, prvi put su posjetili novu vinariju Belja u Kamencu tijekom gradnje, u travnju 2011. godine, a 31. ožujka 2012. godine izgrađenu vinariju obišli su svi studenti I godine specijalističkog stručnog studija.

 

 

Cilj posjeta bio je potvrditi teorijska znanja o vinarijama koja su studenti dobili na predavanjima i vježbama iz Gospodarskih objekta, obzirom da je zadatak ovogodišnjeg programa idejni projekt vinarije na baranjskoj lokaciji Draž planine.

 

Vinarija u Kamencu najveća je nova vinarija u Europi i najveća vinarija u Hrvatskoj, s kapacitetom inox bačvi od 8.000.000 litara vina. Građevina je zamišljena kao „omotač“ tehnološkog procesa, različitih faza prerade grožđa i vina koje kreću od prijema, vaganja i inicijalne analize grožđa, zatim ruljača, muljača, preša, kemijske obrade vina, bačvi, punionice i prostora za djelatnike sve do kušaonice vina koja je odvojena od glavne zgrade pješačkom pasarelom.

 

 

Studente su zanimali prvenstveno graditeljski aspekti vinarije – metalna nosiva konstrukcija sa zahtjevnim rješenjima dilatacija, kompleksne instalacije hlađenja, ventilacija i grijanja (koje postoji tek u prostorijama za djelatnike), detalji razvoda plina kroz šipku ograde prolaza u glavnom prostoru vinarije, obloga kiselootpornim pločicama i slično. Kreativno inženjersko razmišljanje prikazano je studentima pregledom rješenja otpadnih voda vinarije, a prodiskutirane su i posljedice nedovoljne koordinacije različitih stručnjaka – arhitekata, građevinara, elektroinženjera, strojara – u fazi projektiranja objekta. Studentima su tijekom obilaska podijeljeni zadatci vezani uz analizu lokacije, tlocrtne organizacije, oblikovanja, materijala i konstrukcije vinarije; rješenja će predati u idućem terminu nastave.

 

 

Razgledom starih vinskih podruma u središtu Kneževih Vinograda studenti su mogli usporediti veličinu, koncept, tehnološke promjene, ali i potencijalnu turističku privlačnost obje zgrade i lokacije. Stari podrumi su očišćeni od višestoljetnih naslaga plijesni, svodovi i zidovi su obrađeni pjeskarenjem, pažljivo sanirani, revitalizirani i stavljeni u funkciju skladištenja (ovaj put u bačvama od spačvanskog hrasta), kušanja i prodaje odabranih vrsta vina. Planirana je i izgradnja hotela neposredno uz podrume čijom bi se realizacijom nastavilo povećavati turističke potencijale vinarskog biznisa u Baranji.

 

 

Obilazak vinarije vodili su Denis Škugor, ing.građ, predstavnik tvrtke Sirrah-projekt d.o.o. Osijek koja je vodila nadzor na zgradi, tehnolog Belja te nastavnice Građevinskog fakulteta Osijek prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković i doc.dr.sc. Zlata Dolaček–Alduk.

 

 

U Osijeku, 4.04.2012.                                                                              

prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Prometnice

Datum objave: 12.07.2016.

21. siječnja 2012. godine

Terenska nastava iz predmeta „Prometnice“ održana je dana 21. siječnja 2012. godine. Studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija i predmetni nastavnici Waldemar Alduk, dipl.ing.građ.i  prof.dr.sc Sanja Dimter i obišli su novoizgrađeni industrijski kolosijek tvrtke Našicecement d.d. u Našicama.

 

Radi se o  posebnom kolosijeku koji se odvaja s otvorene pruge L206 Našice – Nova Kapela u km 5+000. Radovi na izgradnji ovog kolosijeka započeti su u  rujnu 2006 godine, a završeni  krajem 2011. godine.

 

Obilazak je započet u  km 0+000 industrijskog kolosijeka (km 5+000 pruge L206 Našice – Nova Kapela), na skretnici O1 tipa OL 49-300-6-D i štitnom skretnicom O2 49-200-6-L.

 

Studenti su upoznati s tijekom izgradnje ovog kolosijeka, na kojemu su za razliku od klasičnog remonta gdje se uglavnom radi na zamjeni elemenata gornjeg ustroja, radovi na izgradnji ovog kolosijeka uključivali sječu šume, čupanje panjeva, skidanje humusa, izgradnju novog trupa pruge (nasipi, usjeci, zasjeci) s pripadajućim objektima (mostovi, propusti, odvodni jarci, drenaže) te izgradnju gornjeg ustroja (kolosijeci sa skretnicama).

 

Studenti su mogli vidjeti detalje kolosiječne konstrukcije, gdje je na odvojnoj i štitnoj skretnici osigurano daljinsko postavljanje puta vožnje hidrauličkim postavnim spravama.  Postavljanje puta vožnje moguće je izvršiti direktno iz kolodvora Našice, na samim skretnicama,  te iz prijemno-otpremne skupine Našicecement.

 

Cijela skupina se zatim krenula u obilazak pruge u duljini od cca 4 km, koja se u padu od 7 promila i zavojima polumjera od 300 do 400 m spušta do tvornice cementa Našicecement.

 

Tijekom obilaska studentima su prezentirane posebnosti ove dionice pruge, zajedno s elementima gornjeg ustroja (sanacija klizišta armiranim tlom, zamjenom materijala, potpornim zidovima, ublažavanjem pokosa usjeka, zaštita pokosa torkretiranjem, humusiranje i hidrosjetva). Na trasi posebnoga kolosijeka od km 0+000 do km 3+645 nalazi se  ukupno četiri AB-mosta i  13 propusta promjera od 100 do 200 centimetara.

 

Gornji ustroj je izveden s novim betonskim pragovima tipa PB85-K-49, te s regeneriranim tračnicama tipa 49E1, otpornim na trošenje. Kompletan kolosijek je zavaren u dugi trak tračnica. Kategorija nosivosti pruge je D4 (22.5 t/osovini odnosno 8 t/m1)

 

Na prijemno otpremnoj skupini studentima je prezentirana kolosiječna situacija s 5 kolodvorskih kolosijeka s 8 skretnica, s uređenim manevarskim stazama, objektom za boravak osoblja  i pristupnom cestom. Obilazak kolosijeka završen je oko 11.30 sati, a prije povratka u Osijek svi sudionici su se okrijepili toplim napitcima u Našicama.

 

 

 

 

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Prometnicee

Datum objave: 12.07.2016.

15. prosinca 2011.

Terenska nastava iz predmeta Prometnice održana je dana 15. prosinca 2011. godine. Studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija i predmetni nastavnici prof.dr.sc Sanja Dimter i Waldemar Alduk obišli su kolosijeke i kolosiječna postrojenja u kolodvoru Osijek Donji grad.

 

 

Tijekom obilaska studenti su s povišenog položaja na pješačkom nadhodniku upoznati sa kolosiječnom situacijom kolodvora Osijek Donji Grad. Nastavnici su upoznali studente sa početnom i završnom točkom pruge R202 Dalj – Varaždin, stacionažom kolodvora, brojem i označavanjem kolosijeka, označavanjem skretnica, kosim matičnjakom na ulazu i izlazu kolodvora, ulaznim signalima, kolodvorskim područjem i otvorenom prugom, te vezom industrijskih kolosijeka s kolodvorskim kolosijecima.

 

 

Nakon toga je započeo obilazak pješice pojedinih kolosijeka u kolodvoru, tijekom kojeg su se studenti upoznali s tipovima tračnica, kolosiječnih pragova, načinima povezivanja tračnica, vrstama kolosiječnog pribora, vrstama kolosiječnog zastora, vrstama skretnica te različitim načinima njihovog postavljanja za ispravan put vožnje. O svakom kolosiječnom postrojenju ukratko su im prezentirane vrste aktivnosti na održavanju. Tijekom obilaska posebna pozornost posvećena je dijelovima skretnica, gdje su izložene specifičnosti i funkcije pojedinih dijelova kolosiječnih skretnica, te značaj i  međusobne različitosti pojedinih tipova skretnica.

 

 

Studenti su upoznati i s pojedinim signalnim oznakama (padokazima, hektometarskim oznakama), te s funkcijama i označavanjem iskliznica za osiguranje sigurnosti željezničkog prometa.

 

 

Studenti su razgledali i pojedine vrste vagona i vučnih vozila koji su se nalazili u kolodvoru, gdje su se upoznali s njihovim dijelovima, tipovima i oznakama.

 

pripremili:
Waldemar Alduk
prof.dr.sc. Sanja Dimter

Opširnije