Terenska nastava


   

Terenska nastava: POSJET KOLODVORU OSIJEK DONJI GRAD

Datum objave: 24.11.2016.

 

 

 

  

Opširnije...
Opširnije

Terenska nastava iz kolegija Hidrometrija

Datum objave: 12.07.2016.

 
 
 
 
 
 
   
Opširnije

Predstavljanje PERI oplatnih sistema

Datum objave: 12.07.2016.

 

 

 

 

Opširnije...
Opširnije

Posjet tvornici betona i armiračkog postrojenja poduzeća Gradnja d.o.o. Osijek

Datum objave: 12.07.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Opširnije...
Opširnije

Terenska nastava za studente II semestra sveučilišnog diplomskog studija (smjerovi Prometnice i Organizacija, tehnologija i menadžment građenja)

Datum objave: 12.07.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Opširnije...
Opširnije

Terenska nastava iz kolegija Aerodromi

Datum objave: 12.07.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Opširnije...
Opširnije

Radionica Organizacijski izazov

Datum objave: 12.07.2016.

 

 

 

 

Opširnije

 

 

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Upravljanje kvalitetom

Datum objave: 12.07.2016.

 

 

 

Opširnije...
Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Tehnologija građenja II

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava iz predmeta Tehnologija građenja II 31. ožujka 2016.
Opširnije... 
Opširnije

Terenska nastava: Obilazak industrijskog kolosijeka tvornice cementa Našice

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava studenata II godine diplomskog sveučilišnog studija OBILAZAK INDUSTRIJSKOG KOLOSIJEKA TVORNICE CEMENTA NAŠICE 16. siječnja 2016.
 
Opširnije...
Opširnije

Terenska nastava: Obilazak poslovno-trgovačkog kompleksa Eurodom

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava OBILAZAK POSLOVNO-TRGOVAČKOG KOMPLEKSA EURODOM 21. i 22. siječnja 2016.
Opširnije...
Opširnije