Fakultet

Ured prodekana


 

Prodekan za znanost: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić, dipl. ing. građ.
Prostorija: Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, kabinet II.15
Telefon: Telefon: (031) 544-675

 

Prodekan za nastavu: doc. dr. sc. DOKŠANOVIĆ TIHOMIR, mag. ing. aedif.
Prostorija: Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, kabinet II.37
Telefon: Telefon: (031) 544-678

 

Prodekanica za projekte i institucijsku suradnju: Izv. prof. dr. sc. MILIČEVIĆ IVANA, dipl. ing. građ.
Prostorija: Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, kabinet II.38 
Telefon: Telefon: (031) 544-679

 

Prodekanica za financije i organizaciju poslovanje: doc. dr. sc. JURKOVIĆ ŽELJKA, dipl. ing. arh.
Prostorija: Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, kabinet III.23 
Telefon: Telefon: (031) 544-694