Fakultet

Ured prodekana


Prodekan za znanost i poslijediplomske studije: izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ dipl.ing.građ.

Plan rada Prodekana za znanost i poslijediplomske studije

Uredovno vrijeme:  
Prostorija: III.9 I III.10
Telefon: (031) 544 682

 

Prodekanica za nastavu i studenteizv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak - Klečina, dipl.ing.građ. Mirjana Bošnjak - Klečina
Plan rada Prodekanice za nastavu i studente (PDF)
Uredovno vrijeme:  
Prostorija: II.3
Telefon: (031) 544 - 664

 

Prodekan za projekte i suradnju s gospodarstvom: Doc.dr.sc. Jurko Zovkić, dipl.ing. građ. Jurko Zovkić
Plan rada Prodekana za projekte i suradnju s gospodarstvom (PDF)
Uredovno vrijeme:  
Prostorija: II.13
Telefon: (031) 544 - 676

 

Prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad: prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.grad. Ivica Guljaš
Plan rada Prodekana za poslovanje i razvojno stručni rad (PDF)
Uredovno vrijeme:  
Prostorija: II.1
Telefon: (031) 540 - 083