doc.dr.sc. Hrvoje Draganić dipl.ing.građ.

Opći podaci

Kabinet: II.15

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije 

 

E-mail: draganic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 675

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti):

 

Stručni studij (izvanredni):

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Konstrukcije izložene djelovanju eksplozije

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, Mostovi, Regularni i neregularni mostovi

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2007
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva 


 

Radno iskustvo
Datum 2008.
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Nosive konstrukcije, Mostovi, Eksplozije, Djelovanje eksplozija na mostove...