izv.prof.dr.sc. Hrvoje Draganić dipl.ing.građ.

Opći podaci

Kabinet: II.15

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije 

 

E-mail: draganic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 675

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti):

 

Stručni studij (izvanredni):

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Konstrukcije izložene djelovanju eksplozije

Područje znanstvenog istraživanja

Betonske konstrukcije, Nosive konstrukcije, Mostovi, Djelovanje eksplozija

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 2007
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva 

 

Godina 2014
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Doktor znanosti
 
Radno iskustvo
Datum OD 2008.
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

 

Znanstvena napredovanja
Znanstveno zvanje Datum
znanstveni suradnik 25. ožujka 2015.
viši znanstveni suradnik 1. ožujka 2019.
znanstveni savjetnik 11. srpnja 2022.

 

Stručna aktivnost

U područjima rada: Nosive konstrukcije, Mostovi, Eksplozije, Djelovanje eksplozija na mostove...