doc.dr.sc. Tihomir Dokšanović mag.ing.aedif

Osnovni podaci

Kabinet: II.37

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: tdoksanovic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 678

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Razlikovna godina:

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Inženjerstvo pouzdanosti

Područje znanstvenog istraživanja

Aluminijske i čelične konstrukcije te ispitivanje konstrukcija.

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2009
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva

 

Godina2011
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Magistar inženjer građevinarstva na smjeru nosive konstrukcije

 

Godina2017
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor znanosti
Radno iskustvo 
Datum 2011. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost