doc.dr.sc. Ivana Miličević dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.38

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: ivana.milicevic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 679

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni):

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

Reciklaža opekarskih proizvoda, novi materijali u građevinarstvu, održivi razvoj, tehnologija betona

Obrazovanje i radno iskustvo

Godina2004
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 2007. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

Područje rada: Izrada arhitektonskih snimaka postojećeg stanja građevina i obrada u AutoCad-u

 

Područje radaVažnije reference
Arhitektonski snimak postojećeg stanja i obrada u AutoCad-u
  • S. Lončar Vicković, T. Kalman, I. Kesegić, H. Krstić: Zgrada Županijskog suda u Osijeku, 2005. god.
  • S. Lončar Vicković, I. Kesegić, H. Krstić: Erdutske zidine (Kula 1 i Kula 2), 2005. god.
  • S. Lončar Vicković, I. Kesegić, H. Krstić: Zgrada Obrtničkog doma u Osijeku, 2007. god.