izv.prof.dr.sc. Ivana Miličević dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.38

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: ivana.milicevic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 679

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni):

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Teorija trajnosti konstrukcija
  • Novi materijali u građevinarstvu

Područje znanstvenog istraživanja

Mikroanaliza materijala, novi materijali u građevinarstvu, održivi razvoj, tehnologija betona

Obrazovanje i radno iskustvo

Godina 2005.
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva
Godina 2014.
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Doktor znanosti

 

Radno iskustvo
Datum 2015. do danas
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Docent - Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost
Datum 2007. do 2014.
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Asistent - Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost
Datum 2005. do 2007.
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Rektorat Sveučilišta u Osijeku
Područje rada Suradnik u odjelu za razvoj i investicije
Datum 2004. do 2005.
Ustanova Vibrobeton d.o.o. Vinkovci
Područje rada Suradnik u odjelu za armirano-betonske konstrukcije

Stručna aktivnost

Područje rada: izrada elaborata o ispitivanju građevina, mikroskopska analiza skenirajućim elektronskim mikroskopom, kemijska analiza EDS, ispitivanje konstrukcija, izrada arhitektonskih snimaka postojećeg stanja građevina i obrada u AutoCad-u

Područje rada Važnije reference
Ispitivanje konstrukcija Ispitivanje konstrukcija javnih garaža Odeska i Doverska u Splitu i izrada elaborata konstrukcije za potrebe projekta dogradnje, 2020. god.
Izrada elaborata o ispitivanju građevina

Izrada elaborata o ispitivanju građevina UPOV-a Osijek, Vodovod-Osijek, 2020. god.

Mikroskopska analiza SEM Izrada izvješća o mikroskopskoj analizi uzoraka biopepela i cementa za potrebe projekta KK.01.2.1.01.0049, Beton Lučko, EUIRI-7/19-KK , 2020. god.
Arhitektonski snimak postojećeg stanja i obrada u AutoCad-u

Izrada snimka postojećeg stanja - Zgrada Županijskog suda u Osijeku, 2005. god.

Izrada snimka postojećeg stanja - Erdutske zidine (Kula 1 i Kula 2), 2005. god.

Izrada snimka postojećeg stanja - Zgrada Obrtničkog doma u Osijeku, 2007. god.

European Curriculum Vitae