Fakultet

Zavod za arhitekturu i urbanizam


Osnovni podaci

 

Djelatnici zavoda
Predstojnik zavoda Izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh.
Djelatnici u zavoduOrganizacijska struktura zavoda

 

Naziv katedre Predsjednik katedre Djelatnici
Katedra za arhitektonsko projektiranje, urbanizam i prostorno planiranje

Izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh. - izvanredna profesorica

Katedra za arhitektonske konstrukcije i fiziku zgrade

Doc.dr.sc. Željka Jurković, dipl.ing.arh. - docentica