Lucija Kraus mag.ing.arch.

Osnovni podaci

Kabinet: III.17

 

Zavod: Zavod za arhitekturu i urbanizam

 

E-mail: lucija@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 094

 

Konzultacije: Termini konzultacija

 

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

Područje znanstvenog istraživanja

     

Obrazovanje i radno iskustvo

    

Stručna aktivnost