Sanja Lončar-Vicković dipl.ing.arh

Osnovni podaci

Kabinet: III.23

 

Zavod: Zavod za arhitekturu i urbanizam

 

E-mail: sloncar@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 691

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: ZAŠTITA OKOLIŠA U GRAĐEVINARSTVU

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

Zaštita graditeljskog nasljeđa, graditeljsko nasljeđe osječke Tvrđe, industrijska arhitektura

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1986
Mjesto Zagreb
Ustanova Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer arhitekture

 

Godina1991
Mjesto Beograd
Ustanova Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Zvanje Magistar tehničkih znanosti u području arhitekture i urbanizma

 

Godina1993-1994
Mjesto Zürich
Ustanova ETH Zürich, Institut für Denkmalpflege (Zavod za zaštitu spomenika kulture)
Zvanje Stipendija Švicarske konfederacije za specijalizaciju u području zaštite kulturne baštine

 

Godina2002
Mjesto Zagreb
Ustanova Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor tehničkih znanosti u području arhitekture i urbanizma

 

Radno iskustvo
Datum 1987 -
Ustanova Sveucilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživacki rad, strucna djelatnost

Stručna aktivnost