Anamarija Štefić prof.

Osnovni podaci

Kabinet: III.36

 
Zavod: Zavod za arhitekturu i urbanizam

 

E-mail: biskup@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 702

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

Njemački jezik, Glotodidaktika, didaktika, ESP

Engleski jezik, Glotodidaktika, didaktika, ESP

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2000
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet Osijek
Zvanje Profesor engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti


 

Radno iskustvo
Datum 2000 -
Ustanova Sveucilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava

Stručna aktivnost

Autor je udžbenika njemačkog jezika za studente građevine za 1.  godinu preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija Građevinarstvo:Štefić, Anamarija, Deutsch im Bauwesen, Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2015.

Koautor je interne skripte za studente 1. godine preddiplomskog stručnog izvanrednog studija Građevinarstvo: Kraljević, Lidija, Perković, Anica i Biskupović, Anamarija, English for Civil Engineers, Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2003.

Osim prijevoda članaka, prevela je i nostrifikaciju glavnog projekta vjetroelektrane Vratuša 42 MW iznad Senja (dijelovi glavnog projekta koji je načinio Vestas, Danska), kurikulum Građevinskog  fakulteta Osijek s hrvatskog na engleski (u sklopu TEMPUS PROGRAMA_CD_JEP-17062-2002. – Restructing and Updating of Civil Engineering Curriculum RUCE), odabrana poglavlja iz knjige «Čudesni svijet znanosti», Mozaik knjiga, Zagreb, 2006., str. 206-232. Itd.

Objavila  nekoliko radova u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova iizlagala na međunarodnim konferencijama:

 

 1. Kraljević, Lidija; Biskupović Anamarija. Kompjutor i internet u nastavi engleskog jezika // Strani jezici - časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 31 /Mildner, Vesna (ur.). Zagreb: Odjel za strane jezike HFD i Školska knjiga, 2002. ISSN 0351-0840, 103-106.

 

 1. Perković, Anica; Kraljević, Lidija; Biskupović, Anamarija.Usvajanje vokabulara bazirano na asocijacijskim modelima i semantičkim skupovima//Semantika prirodnog jezika i metajezik semantika / Granić,Jagoda (ur.). Zagreb-Split: Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku – HDPL, 2005. 591-598

 

 1. Rosandić, Željka; Štefić, Anamarija. Impact of Multiple Intelligences on Language Learning// TEAM 2012, 4th International Scientific and Expert Conference/ Živić, Marija; Galeta, Tomislav (ur.). Slavonski Brod: Strojarski fakultet Slavonski Brod, 2012. ISSN 1847-9065, 227-231.

 

 1. Matotek, Josipa; Štefić, Anamarija.Analysis of Using ICT for Continous Summative Assesment in Mathematics and Foreign Languages at J.J. Strossmayer University of Osijek (Croatia)//, EDULEARN17 Proceedings (International Conference on Education and New Learning Technologies). Barcelona (Spain): IATED, 2017. ISSN 2340-1117, 2190-2198.

 

 1. Štefić, Anamarija:Matotek, Josipa; Lončar- Vicković, Sanja.To “Clil” Two Birds with One Stone? – Questionnaire Study Exploring Students’ Attitudes towards Integrating CLIL at The Faculty Of Civil Engineering Osijek (Croatia)//EDULEARN18Proceedings (International Conference on Education and New Learning Technologies). Palma (Spain): IATED, 2018. ISSN 2340-1117, 8408-841
 2. Štefić, Anamarija, Rosandić, Željka i Lokotar Vojnović, Eva, How to Spice up your Teaching Materials in the Language Classroom (međunarodna konferencija „The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures“ na Fakultetu za logistiku, Sveučilišta u Mariboru, Celje, 20. – 21. rujna 2012.)

Stručno usavršavanje

 

 1. Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkoga jezika „Fremdsprachenlernen zwischen Tradition und neuen Medien – die Rolle des Schreibens in Schule, Studium, Beruf und Weiterbildung“, Zadar, od 29. do 31. listopada 2004.

 

 1. stručno usavršavanje na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkoga jezika u suradnji s Goethe institutom Hrvatska, Austrijskim kulturnim forumom i Agencijom za odgoj i obrazovanje, pod nazivom „Was können meine Lernenden und was kann ich? – Kompetenzorientierung im DaF-Unterricht – aktueller Stand und Perspektiven“, održanom na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 10. do 12. listopada 2014.

 

 1. stručno usavršavanje na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkoga jezika u suradnji s Goethe institutom Hrvatska i Austrijskim kulturnim forumom „Od jezične animacije preko uravnoteženog razvoja jezičnih vještina do komunikacijske kompetencije“, Poreč, od 15. do 17. studenog 2019.

 

 1. Erasmus mobilnost od 21. svibnja do 25. svibnja 2018. na institutu Executive Training Institute na Malti gdje je pohađala tečaj usavršavanja za profesore engleskog jezika „Spice Up Your Teaching – Methodology in Practice Today“.

Stručna predavanja i radionice

 

 1. Štefić, Anamarija, Rosandić, Željka i Lokotar Vojnović, Eva, How to Spice up your Teaching Materials in the Language Classroom (međunarodna konferencija „The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures“ na Fakultetu za logistiku, Sveučilišta u Mariboru, Celje, 20. – 21. rujna 2012.)

 

 1. radionica održana u Osijeku, 24. studenog 2011., u sklopu završne prezentacije projekta „Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja –GRANA“ u okviru Programa Hrvatske zaklade za znanost Sociokulturna tranzicija iz industrijskog u društvo znanja.

 

 1. radionica „Germanizmi u građevinskom nazivlju / ili Nazivi koje svi razumijemo!“, u sklopu stručne radionice za studente „Štafla, fangla, fosna – jeste li spremni za komunikaciju na gradilištu?“, voditeljice doc.dr.sc. Zlate Dolaček-Alduk, održane na Građevinskom fakultetu Osijek, 12. svibnja 2014.

 

 1. CEEPUS mobilnost u sklopu mreže CIII-1302-02-1920 – Research and Education of Environmental Risks, na Sveučilištu Novi Sad, na Građevinskom fakultetu u Subotici od 17. 02. Do 21. 02. 2020. gdje je održala 6 sati predavanja i konzultacija tamošnjim studentima na temu „Structures in Challenging Environments“ i „Structures Built to Withstand Extreme Weather Conditions“.

Članica Hrvatskog udruženja profesora engleskoj jezika (HUPE),  Hrvatskog udruženja učitelja i profesora njemačkoga jezika (Der kroatische Deutschlehrerverband – KDV) i Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama