Marija Krajnović

Osnovni podaci

Kabinet: III.22

 

Zavod: Zavod za arhitekturu i urbanizam

 

E-mail: mkrajnovic@gfos.hr

 

Telefon: 031 544 693

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

    

Predmeti

Studij

Osnove arhitektonskog projektiranja

Sveučilišni preddiplomski studij Arhitektura i urbanizam

Arhitektonsko projektiranje

Sveučilišni preddiplomski studij Arhitektura i urbanizam

Enterijer

Sveučilišni preddiplomski studij Arhitektura i urbanizam

Urbanističko-arhitektonski studio – završni rad

Sveučilišni preddiplomski studij Arhitektura i urbanizam

 

 

 

 

 

Područje znanstvenog istraživanja

Arhitektonsko projektiranje, Interijer, Zgrade za odgoj i obrazovanje, Graditeljsko naslijeđe

Objavljeni radovi

Obrazovanje i radno iskustvo

   

Obrazovanje
Godina2011
Mjesto Zagreb
Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zvanje Sveučilišna prvostupnica inženjerka arhitekture i urbanizma

 

Godina2013
Mjesto Zagreb
Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Zvanje Magistra inženjerka arhitekture i urbanizma

 

Radno iskustvo 
Datum 2018 –
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, arhitektonsko projektiranje, stručna djelatnost
 
Datum 2014 – 2018
Ustanova BP Consulting d.o.o.
Područje rada Arhitektonsko projektiranje, stručna djelatnost
 
Datum 2013 – 2014
Ustanova Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Područje rada Nastava, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

 

Područje rada

Važnije reference

Arhitektonsko projektiranje

-          Rekonstrukcija studentskog doma IGK u Osijeku - idejno arhitektonsko rješenje, izrada glavnog projekta, projekta opremanja te projektantski nadzor – projektant suradnik

-          Dogradnja hotela Zelenkrov - idejno arhitektonsko rješenje, izrada glavnog projekta i projekata interijera (restoran, polivalentna dvorana, hotelske sobe) – projektant suradnik

-          Dogradnja Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark - idejno arhitektonsko rješenje i izrada glavnog projekta – projektant suradnik

-          Školska sportska dvorana Đakovački Selci - idejno arhitektonsko rješenje i izrada glavnog projekta– projektant suradnik

-          Dječji vrtić Urbarija, Našice – idejni projekt– projektant suradnik

-          Dom zdravlja Opatija -  izrada glavnog i izvedbenog projekta

-          Zgrada Zavoda za javno zdravstvo OBŽ - idejno arhitektonsko rješenje– projektant suradnik

-          Rekonstrukcija zgrade Državnog zavoda za mjeriteljstvo - idejno arhitektonsko rješenje, izrada glavnog i izvedbenog projekta– projektant suradnik

-          Idejno urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovno rješenje spomen parka braniteljima Domovinskog rata općine Bednja – natječajni rad

-          Idejno rješenje interijera suvenirnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Rad u stručnim tijelima

-    Društvo arhitekata grada Osijeka - od 2014.g.

-    Hrvatska komora arhitekata – od 2018.g.