Fakultet

Zavod za tehničku mehaniku


Osnovni podaci

 

 

Misija Zavoda:

Misija Zavoda za tehničku mehaniku temelji se na unaprjeđenju znanja i stručnosti u području teorijske i primijenjene mehanike. Zavod je, s naglaskom na laboratorijski i in situ eksperimentalni pristup, posvećen provedbi znanstvenih i razvojnih istraživanja koja doprinose razumijevanju i poboljšanju mehaničkog ponašanja različitih vrsta građevinskih konstrukcija, dijelova konstrukcija, pojedinačnih konstrukcijih elemenata i materijala, s ciljem poboljšanja postojećih i razvoju novih proračunskih postupaka, pristupa projektiranju i odredbi konstrukcijskih normi.  

 

Ključne odrednice znanstvenog, nastavnog i stručnog rada:

  • teorijska i primijenjena mehanika: to uključuje osmišljavanje i provedbu eksperimenata u svrhu istraživanja mehaničkih svojstava materijala, konstrukcija i konstrukcijskih sustava u različitim uvjetima i razvoj proračunskih modela
  • in situ i laboratorijska mjerenja: Zavod je predan razvoju i korištenju naprednih mjernih postupaka, kako u kontroliranom laboratorijskom okružju, tako i u stvarnim uvjetima in situ. To može uključivati praćenje i ocjenjivanje svojstava konstrukcija, ponašanja materijala i čimbenika okoliša koji utječu na mehaničke sustave
  • protupotresna gradnja: obzirom na važnost otpornosti građevina na potrese, Zavod je usredotočen na istraživanje i razvoj strategija poboljšanja protupotresnih svojstava postojećih i budućih konstrukcija, kao i razvoj mjera ublažavanja njihove oštetljivosti, uključujući povijesne građevine, građevine koje pripadaju kulturno-povijesnoj baštini, povijesne sakralne građevine, građevine iz vremena važenja različtih porpisa o gradnji, suvremene građevine itd.
  • interdisciplinarna suradnja: za rješavanje složenih izazova u tehničkoj mehanici, Zavod promiče interdisciplinarnu suradnju. To uključuje rad sa stručnjacima u srodnim znanstvenim područjima, poljima i granama tehničkih i prirodnih znanosti, srodnim temeljnim tehničkim znanostima kao što su npr. arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geofizika i dr., a kako bi se steklo sveobuhvatno razumijevanje mehaničkih odnosa (ponašanja) i njihove primjene
  • obrazovanje i širenje znanja: osim provedbe istraživanja, Zavod je posvećen obrazovanju inženjera građevinarstva i znanstvenika. Nadalje, Zavod izvještava o svojim nalazima putem znanstvenih i stručnih radova u časopisima i u okviru znantsvenih skupova, kako bi doprinieo široj znanstvenoj i stručnoj zajednici.

 

Uz prethodno navedeno, misija Zavoda za tehničku mehaniku u velikoj mjeri stavlja naglasak na poticanje međunarodne suradnje. Ovo strateško usmjerenje prepoznaje globalnu prirodu izazova u teorijskoj i primijenjenoj mehanici, te potrebu za zajedničkim naporima za njihovo učinkovito rješavanje. Međunarodna suradnja Zavoda ogelda se u sljedećim ključnim odrednicama: suradnja u istraživanjima, sudjelovanju u programima razmjene, sudjelovanje na međunarodnim skupovima i usavršavanjima i zajednički istraživački projekti

 

 

Djelatnici zavoda
Predstojnik zavoda izv.prof.dr.sc. Davorin Penava, dipl.ing.građ. - izvanredni profesor
Djelatnici u zavoduOrganizacijska struktura zavoda

 

Naziv katedre Predsjednik katedre Djelatnici
Katedra za tehničku mehaniku

izv.prof.dr.sc. Aleksandar Jurić, dipl.ing.građ. - izvanredni profesor

Katedra za teoriju konstrukcija

doc.dr.sc. Marin Grubišić, mag.ing.aedif. -docent