prof.dr.sc. Ivica Guljaš dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.1

 

Zavod: Zavod za tehničku mehaniku 

 

E-mail: iguljas@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 083

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Modeli nelinearnog ponašanja gradiva i konstrukcija
 • Dinamika konstrukcija II

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: POTRESNO INŽENJERSTVO

Područje znanstvenog istraživanja

Dinamika konstrukcija, stabilnost konstrukcija, računalno modeliranje konstrukcije, potresno inženjerstvo, seizmičko ponašanje i odziv konstrukcija, ispitivanje konstrukcija

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1992
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1998
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2004
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Zvanje Doktor tehničkih znanosti

 

Radno iskustvo
Datum 1992. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

Dinamika konstrukcija, stabilnost konstrukcija, računalno modeliranje konstrukcije, potresno inženjerstvo, seizmičko ponašanje i odziv konstrukcija, ispitivanje konstrukcija

 

Područje radaVažnije reference
Suradnik u projektiranju i proračunu nosivih konstrukcija
 • Glavni građevni projekti konstrukcija poslovnih i višestambenih zgrada na području Slavonije za različite izvoditelje
 • Ministarstvo kulture: Projekti sanacija 16 krovišta osječke Trvrđe, Projekt sanacije spahijskog podruma u Pakracu, Projekt konstrukcije Središnje biskupijske knjižnice u Đakovu, Projekt konstrukcije Kapele u Dvorcu Valpovo, Projekt sanacije krovišta dvorca Eugena Savojskog u Bilju
 • Ministarstvo razvitka i obnove: Projekt sanacije i rekonstrukcije sportske dvorane Borovo
 • Elektrotehnički fakultet Osijek: Projekt rekonstrukcije zgrade ETF-a, dogradnja P+2
 • Općina Antunovac: Projekt konstrukcije Hrvatskog doma
 • Općina Čepin: Projekt konstrukcije Hrvatskog doma
 • Hrvatske vode: Projekt stabilnosti pokosa obale rijeke Neretve na potezu 7km uzvodno od ušća
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata
 • Nadzor nad obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća 4-6. kategorije oštećenja, 1998-2003
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija

Statičko i dinamičko ispitivanje pokusnim opterećenjem.

 • Željeznički most Bobotski kanal na pruzi Vinkovci – Osijek
 • Nadvožnjak Beketinci preko autoceste Đakovo – Osijek
 • Most za prolaz životinja preko autoceste Zagreb – Lipovac
 • Most preko kanala S-7 autoceste Zagreb – Lipovac

 

Statičko i dinamičko ispitivanje kvalitete konstrukcijskih elemenata

 • Zgrada Slavonske banke d.d. Osijek, Kapucinska 31, Osijek
 • Zgrada srednje škole Ivana Sveara u Ivanić Gradu
Stručno savjetovanje projektanata i izvođača  
Rad u stručnim tijelima
 • Tehnički odbor DZNM/TO 108, Mehaničke vibracije i udari – od 2008.g.
 • Urednički odbor „Tehničkog Vjesnika”, znanstveno-stručnog časopisa tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, od 2006.g.
Seminari stručnog usavršavanja
 • Seizmičko projektiranje sukladno očekivanom odzivu
 • Modeliranje konstrukcija