dr.sc Marin Grubišić mag.ing.aedif.

Osnovni podaci

 

Adresa: Sveučilište u Osijeku | UNIOS
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | GrAFOS
Vladimira Preloga 3 (Sveučilišni kampus)
Osijek, HR31000, Hrvatska
Ured:  Ured II.26 (2.kat), Vladimira Preloga 3, Sveučilišni kampus
Zavod: Zavod za tehničku mehaniku | ZTM
E‒mail: marin.grubisic@gfos.hr
Web: maringrubisic.com
Mobitel: +385 (0)91 224 07 92
Telefon: +385 (0)31 544 660
Konzultacije: Petkom, od 13:00 do 15:00 sati, Ured II.26, Vladimira Preloga 3

  

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – REDOVITI studij:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – IZVANREDNI studij:

 

Razlikovna godina

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, teorija/računalno modeliranje konstrukcija, betonske/zidane konstrukcije, dinamika/ispitivanje konstrukcija, potresno inženjerstvo, metode sanacija i ojačanja konstrukcija

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2008.
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva (univ.bacc.ing.aedif.)

 

Godina2010.
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Magistar inženjer građevinarstva, Nosive konstrukcije (mag.ing.aedif.)

 

Godina2016.
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Doktor znanosti iz područja građevinarstva, Nosive konstrukcije (dr.sc.)

 

Radno iskustvo
Datum 2010. - danas
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija, Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata, Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija, Stručno savjetovanje projektanata i izvođača, Rad u stručnim tijelima, Seminari stručnog usavršavanja.

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija 01.
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata 01.
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija 01.
Stručno savjetovanje projektanata i izvođača 01.
Rad u stručnim tijelima 01.
Seminari stručnog usavršavanja 01.

European Curriculum Vitae