doc.dr.sc. Marin Grubišić mag.ing.aedif.

Osnovni podaci

 

Adresa:

Sveučilište u Osijeku | UNIOS
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | GrAFOS

Vladimira Preloga 3
(Sveučilišni kampus)
HR31000, Osijek, Hrvatska

Ured:  Ured II.26 (2.kat), Vladimira Preloga 3, Sveučilišni kampus
Zavod: Zavod za tehničku mehaniku | ZTM
Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku Vladimir Sigmund
E‒mail: marin.grubisic@gfos.hr
Web: github.com/mgrubisic
Mobitel: +385 (0)91 224 07 92
Telefon: +385 (0)31 544 660
Konzultacije:

Ljetni semestar, 2022./2023.

Utorkom od 13 do 14 sati | Petkom od 14 do 15 sati

Ured II.26

  

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – REDOVITI studij:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – IZVANREDNI studij:

 

Razlikovna godina

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, teorija/računalno modeliranje konstrukcija, betonske/zidane konstrukcije, dinamika/ispitivanje konstrukcija, potresno inženjerstvo, metode sanacija i ojačanja konstrukcija

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2008.
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva (univ.bacc.ing.aedif.)

 

Godina2010.
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Magistar inženjer građevinarstva, Nosive konstrukcije (mag.ing.aedif.)

 

Godina2016.
Mjesto Osijek
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Doktor znanosti iz područja građevinarstva, Nosive konstrukcije (dr.sc.)

 

Radno iskustvo
Datum 2010. - danas
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija, Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata, Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija, Stručno savjetovanje projektanata i izvođača, Rad u stručnim tijelima, Seminari stručnog usavršavanja.

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija 01.
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata 01.
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija 01.
Stručno savjetovanje projektanata i izvođača 01.
Rad u stručnim tijelima 01.
Seminari stručnog usavršavanja 01.

European Curriculum Vitae