Kristina Jeleč mag.ing.aedif.

Osnovni podaci

Zavod za tehnički mehaniku 

Kabinet: II.7

E-mail: kstrukar@gfos.hr

Telefon: (031) 544 666

 

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, potresno inženjerstvo, ponašanje armirano-betonskih elemenata sa dodatkom gume za vrijeme potresnog opterećenja

Objavljeni radovi

.

Obrazovanje

2012-2015 Prvostupnica građevinarstva Sveučilište Josipa Jurja u Osijeku, Građevinski fakultet u Osijeku
2015-2017 Magistrica inženjerka građevinarstva, usmjerenje nosive konstrukcije Sveučilište Josipa Jurja u Osijeku, Građevinski fakultet u Osijeku
2018-danas Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo Sveučilište Josipa Jurja u Osijeku, Građevinski fakultet u Osijeku

Stručna aktivnost

.