Fakultet

Laboratoriji


Laboratoriji Građevinskog fakulteta

Tijekom proteklih godina, iz vlastitih sredstava, sredstava znanstvenih projekata te namjenskih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, nabavljena je kapitalna laboratorijska oprema ukupne vrijednosti preko 2 milijuna kuna.


 

Zahvaljujući naporima Uprave i djelatnika Građevinskog fakulteta te uz pomoć Ministarstva i Sveučilišta, danas se možemo pohvaliti raznovrsnim sadržajima organiziranim u trima laboratorijskim cjelinama:

 


 

Laboratorij za materijale i konstrukcije

Laboratorij za materijale opremljen je kao praktikum u nastavnom procesu, ali i kao istraživačka jedinica za ispitivanje građevinskih materijala poput cementa i ostalih veziva, betona, građevinskog čelika, drveta, plastike i drugo, s osnovnim ciljem utvrđivanja njihovih fizikalno-mehaničkih svojstava i ponašanja pod različitim uvjetima okoliša i opterećenja.


 

"Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku Vladimir Sigmund"


Ovdje se nalazi oprema za analizu ponašanja konstrukcijskih elemenata i sustava na skaliranim modelima i prototipovima koja se sastoji od minijaturnih preciznih mjernih instrumenata (počevši od mehaničkih indikatora do vrlo brzih kompjutorom kontroliranih sakupljača podataka) do preša i strojeva nosivosti do 2000 kN. Time se omogućava istraživanje stanja naprezanja izdvojenih dijelova konstrukcija ali i statička i dinamička ispitivanja modelskih konstrukcija i stvarnih konstrukcija in-situ.


 

Laboratorij za energetsku učinkovitost u zgradarstvu  (u osnivanju)


Laboratorij za energetsku učinkovitost u zgradarstvu je osnovan Odlukom Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek od 11.03.2014. u okviru Zavoda za arhitekturu i urbanizam. Trenutno je laboratorij opremljen opremom za „BlowerDoor“ ispitivanje zrakopropusnosti plašta zgrade i vrata i prozora, mjerenje relativne vlažnost, temperature okoline, ugljičnog monoksida i ugljičnog dioksida, termografska snimanja, vizualizacije i određivanja mikrolokacije strujanja zraka, mjerenje temperature, brzine vjetra, strujanja zraka, razine bukete određivanje koeficijenta prolaska topline građevnih dijelova.


 

Hidraulički laboratorij  (u osnivanju)


Laboratorij je opremljen za eksperimentalni rad u općoj mehanici fluida, tečenju, međudjelovanju vode i sedimenata, hidrologiji površinskih i podzemnih voda, hidrauličkim građevinama, hidrodinamici valova i transportu sedimenata.


 

Geotehnički i cestograđevni laboratorij  (u osnivanju)


Odlukom Fakiltetskog vijeća GF Osijek od 11.03.2014. osnovan je na GF Osijek u okviru Zavoda za geotehniku, prometnice i geodeziju laboratorij za ispitivanje materijala za potrebe geotehnički h zahvata i izgradnje prometnica.


 

Što dalje?


Prostorni su kapaciteti i mogućnosti daljnjeg kvalitetnog uređenja predavaonica i laboratorija na sadašnjim lokacijama u potpunosti iskorišteni. Velik broj studijskih programa i studenata se ipak, uz povećane napore u organizaciji nastave i cjelodnevnog rasporeda te zauzetosti pojedinih prostorija, odvija redovito i u skladu s izvedbenim planovima.