Fakultet

Zavod za tehničku mehaniku


Osnovni podaci

 

 

Misija zavoda:

Vrhunska izobrazba studenata u temeljnim predmetima studija građevinarstva, razvoj fundamentalne i primijenjene istraživačke djelatnosti kroz vezu proračuna i eksperimenata.

 

 

Djelatnici zavoda
Predstojnik zavoda Izv.prof.dr.sc. Davorin Penava, dipl.ing.građ. - izvanredni profesor
Djelatnici u zavoduOrganizacijska struktura zavoda

 

Naziv katedre Predsjednik katedre Djelatnici
Katedra za tehničku mehaniku

Doc.dr.sc. Goran Gazić, dipl.ing.građ. - docent

Katedra za teoriju konstrukcija Izv.prof.dr.sc. Silva Lozančić, dipl.ing.građ.
Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku "Vladimir Sigmund"

Doc.dr.sc. Marin Grubišić, mag.ing.aedif. - docent