Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Razvojne istraživačke potpore C3.2.R2-I1.06

Datum objave: 12.01.2023.

 

Otvoreni poziv vezan je uz dodjelu potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača u cilju omogućavanja njihovog samostalnog vođenja istraživačkih projekata.

Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača, odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina.
Svrha Poziva: Povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.

Posebni ciljevi Poziva:

 1. Razvoj kapaciteta mladih istraživača;
  B.    Povećanje međunarodnog iskustva mladih istraživača;
  C.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.

Ukupna bespovratna sredstva raspoloživa po Pozivu: 10.020.572,04 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Znanstvenoistraživačke institucije

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. travnja 2023. godine, a bespovratna sredstva u okviru Poziva financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Više detalja možete pronaći na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57

 

 

Opširnije

Otvoren je natječaj za MSCA Razmjenu osoblja za 2022. godinu

Datum objave: 11.11.2022.

 

Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Natječaj je otvoren do 8. ožujka 2023. godine. U okviru natječaja izdvojeno je 77,5 milijuna eura. 

Natječaj se odnosi na konzorcijske projekte koji se provode putem kratkoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne razmjene osoblja u području istraživanja i inovacija. Jedan od cilja provedbe je prijenos znanja i vještina te povećavanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta organizacija. Natječaj je namijenjen za akademske i neakademske organizacije iz cijelog svijeta, uključujući predstavnike industrijskog i poslovnog sektora.  

Kratak pregled: 

Minimalan broj sudionika organizacija: 3 u 3 različite zemlje 

Minimalan broj korisnika iz EU države članice ili Horizon Europe Pridruženih zemalja: 3

Akademski sektor: bez ograničena

Trajanje razmjene: 1-12 mjeseci

 

 

Više na poveznici:

https://www.obzoreuropa.hr/natjecaji-pregled/msca-razmjena-osoblja-2022

 

 

 

Opširnije

Otvoren je natječaj za Marie Sklodowska-Curie - MSCA COFUND za 2022. godinu

Datum objave: 09.11.2022.

Otvoren je poziv na natječaj za COFUND projektne prijedloge za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie. Natječaj je otvoren do 9. veljače 2023. godine. U okviru natječaja izdvojeno je 95 milijuna eura.

MSCA COFUND omogućava sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih novih ili postojećih doktorskih i postdoktorskih programa mobilnosti s ciljem širenja MSCA načela na institucionalnu razinu, s posebnim naglaskom na unapređenjem potencijala i karijera istraživača.

Natječaj (mono-beneficiary, odnosno jedan prijavitelj) prijavljuju organizacije iz EU ili pridruženih članica Obzor Europa programa. Projektni prijedlozi mogu pokrivati sve istraživačke discipline (''bottom-up'' pristup). U iznimnim slučajevima programi se mogu usredotočiti na specifične discipline, pogotovo ako se temelja na nacionalnim ili regionalnim aspektima vezanim uz istraživanja i inovacija u okviru strategija za pametne specijalizacije. Svi programi trebaju omogućiti istraživačima razumnu fleksibilnost da definiraju svoju temu istraživanja.

Europska komisija snažno potiče sinergije financiranja sa Strukturnim i kohezijskim fondovima te s Planom za oporavak i otpornost.

Više na poveznici: 

https://www.obzoreuropa.hr/natjecaji-pregled/msca-cofund-natjecaj-2022

 

Opširnije

Prvi poziv u okviru Dunavske strategije 2021.-2027.

Datum objave: 07.11.2022.

Objavljen je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg Dunavska regija 2021.-2027.

Program pruža financijsku potporu provedbi transnacionalnih projekata koji doprinose razvoju inovativnije, održivije i socijalno osjetljivije Dunavske regije (sufinanciranje je do maksimalno 80% ukupnih troškova). Cilj je programa postići ujednačeniju razinu integracije zemalja u inače heterogenoj regiji kroz transnacionalnu suradnju u rješavanju zajedničkih izazova i potreba na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Osobitost programa je suradnja u strateškim područjima između zemalja članica EU-a i zemalja izvan EU-a koje pripadaju dunavskom riječnom slivu.

Trajanje projekta je maksimalno 30 mjeseci. Projektni tim čine vodeći partner (lead partner) koji je zadužen za pripremu projekta i podnošenje prijave te minimalno 3 projektna partnera iz 3 različite zemlje, optimalno 10+. 

Vodeći partner može biti:

 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini / tijelo čije je djelovanje regulirano zakonom
 • međunarodna organizacija
 • privatna neprofitna organizacija

 

Partneri mogu biti:

 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini / tijela čije je djelovanje regulirano zakonom
 • međunarodne organizacije
 • privatne organizacije (neprofitne organizacije i privatna poduzeća)

 

Na sljedećim poveznicama se nalaze dokumenti u vezi poziva i informacije o pripremnim događajima za prijavu prijedloga projekata:

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call.

https://www.interreg-danube.eu/

Opširnije

BESPOVRATNA SREDSTVA EEA I NORVEŠKE 2014.-2021 - FOND ZA BILATERALNE ODNOSE

Datum objave: 20.10.2022.

BESPOVRATNA SREDSTVA EEA I NORVEŠKE 2014.-2021

FOND ZA BILATERALNE ODNOSE

Poziv br. 1

 

Sažetak

 Ime poziva:

Jačanje bilateralne suradnje između Hrvatske i Norveška u zelenoj tranziciji

Strengthening bilateral cooperation between Croatia and Norway in Green Transition

Financiranje:

Sufinanciranje: Ne, 100% financiranje.

Rok za prijavu: 28.11.2022.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Iznosi:

Maksimum: 100.000 EUR

Minimum: 40.000 EUR

Ukupna alokacija poziva: 500.000 EUR

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Središnja država, regionalne i lokalne vlasti
 2. Sveučilišta, istraživačka i znanstvena tijela
 3. Ostale javne ustanove
 4. Nevladine udruge, komore i Strukovne udruge ili druge slične institucije

CILJ POZIVA:

Cilj poziva je identificirati i podržati kvalitetne prijave projekata u područjima energetike i klimatskih promjena, plavi rast i zelena maritimna i održiva akvakultura. Ovaj poziv za prijedloge otvoren je za bilateralne inicijative koje uključuju prijavitelje i partnere iz Hrvatske i Norveške. Sve inicijative moraju se razvijati i provoditi u bilateralnoj suradnji između prijaviteljima/partnerima.

Prihvatljiva prioritetna područja ovog poziva su:

 • Energija i klimatske promjene

Unutar prioritetnih područja, prijavitelji se potiču na podnošenje inicijativa o sljedećim pitanjima:

 • Niska emisija/nulta emisija rješenja mobilnosti duž obale (putnici i teret)
 • Pametna rješenja za obalni prijevoz (putnici i teret)
 • Elektrifikacija u brodogradnji i transportu
 • Razvoj kapaciteta za energetsku neovisnost i klimatske promjene na otocima
 • Razvoj rješenja kružnog gospodarstva
 • Istraživanje održivih rješenja za obnovljivu energiju na moru
 • Inovativna i/ili digitalna rješenja za očuvanje morskih i vodenih ekosustava

Gore navedeni popis nije konačan, a prijave koje se odnose na druge relevantne teme unutar prioritetnih područja također će se razmatrati.

UVJET: PARTNER IZ NORVEŠKE

Predložene prihvatljive aktivnosti/troškovi:

Aktivnosti koje bi se mogle provoditi unutar Bilateralnog fonda mogu uključivati:

 • Događaji koji nisu povezani s određenim programom EEA/Norway Grants3
 • Tehnička suradnja i razmjena stručnjaka
 • Stažiranje i istraživački boravak
 • Izgradnja kapaciteta i kratkoročna obuka
 • Radionice, seminari, sastanci itd. o temama od zajedničkog interesa
 • Studijska putovanja i posjeti
 • Prikupljanje istraživačkih podataka i analize, izvješća, izrada studija i publikacija
 • Izrada ili prijevod informativnih materijala
 • Prijenos rasprava između vodećih hrvatskih/norveških stručnjaka/profesionalaca iz prioritetnih područja
 • Predavanja vodećih (akademskih) stručnjaka/profesionalaca iz Hrvatske/Norveške iz određenih tema unutar prioritetnih područja
 • Informativne kampanje, izložbe, informativni i promotivni alati i materijali

 

Više na poveznici:

https://eeagrants.hr/wp-content/uploads/2022/10/CALL-FOR-PROPOSALS-Bilateral-Fund_for-publication.pdf

Opširnije

Humboldt Foundation Network

Datum objave: 28.09.2022.

Istražite Alexandar von Humboldt mrežu
Bilo da ste novoizabrani stipendist ili dobitnik nagrade, istraživač koji trenutno prima sponzorstvo ili jedan od bivših studenata, ovdje možete pretraživati ​​imena, discipline i trenutno prebivalište više od 30 000 primatelja sponzorstva Zaklade Humboldt širom svijeta.

 

Više na poveznici:

https://www.humboldt-foundation.de/en/connect/explore-the-humboldt-network

 

Opširnije

Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. – 3. ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 28.09.2022.

Treći ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj Poziva je ugovaranje dodatnih projekata koji će kapitalizirati i dodatno maksimizirati učinkovitost učinaka i rezultata projekata koji su financirani u okviru 1. i/ili 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga i dovršeni do 30. lipnja 2022.

Namjera Programa je ugovoriti samo one projekte koji bi se usredotočili na određene vrste akcija/aktivnosti i rezultata Programa.

Program poziva sve zainteresirane projektne partnere koji su već proveli projekt unutar 1. i/ili 2. Poziva da dostave svoje koncepte, prema detaljima navedenim u Smjernicama za prijavitelje. Koncepti se mogu podnijeti unutar sve četiri prioritetne osi i svih specifičnih ciljeva.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 07. rujna 2022. do 07. listopada 2022. do 15:00 sati.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u trećem Pozivu:

1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi
1.1. Poboljšanje usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području
2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
2.1. Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprječavanje rizika
2.2 Promicanje i poboljšanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije s ciljem jačanja energetske
3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
3.1. Jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine
4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području
4.1. Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se ubrzao razvoj konkurentnosti i poslovnog okruženja u Programskom području.

Programsko područje u Hrvatskoj obuhvaća 4 županije: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju te 5 upravnih okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski te Mačvanski upravni okrug.

Indikativna alokacija za treći ograničeni Poziv za sve četiri Prioritetne osi iznosi 970.000,00 eura EU sredstava, dok intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.interreg-croatia-serbia.eu/call-for-proposals/3rd-restricted-call-for-proposals/

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-ipa-cbc-hrvatska-srbija-2014-2020-3-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

 

Opširnije

DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA

Datum objave: 28.09.2022.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska

Datum završetka zaprimanja prijava: 30. studeni 2022. godine

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Vrijednost natječaja: 36.165.000,00 HRK

 

SVRHA POZIVA

 • Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 • Posebni ciljevi Poziva: poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja i unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

PREDMET POZIVA

 • Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Prijavitelj mora dokazati da zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014; ili da je istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

Više na poveznici

https://www.eu-projekti.info/competition/dokazivanje-inovativnog-koncepta/?from=57

 

Opširnije

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će se raspisati tijekom 2022. u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a za koje je nadležno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provedbeno tijelo Hrvatska zaklada za znanost

Datum objave: 28.09.2022.

Tijekom 2022. godine planirano je više poziva za dostavu projektnih prijedloga kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nadležno tijelo za NPOO, a  Hrvatska zaklada za znanost je provedbeno tijelo.

Objava Poziva očekuje se tijekom 2022. godine prema pravilima i procedurama NPOO-a. Više informacija o Pozivima i natječajna dokumentacija objavit će se naknadno, a planirani Pozivi su:

 1. Programi mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost, Potpora za odlaznu mobilnost, Potpora za dolaznu mobilnost
 2. Razvojne istraživačke potpore
 3. Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
 4. Ciljana znanstvena istraživanja

Kroz Program mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost omogućit će se kratkotrajni boravak doktorskih studenata na vrhunskim institucijama u inozemstvu s ciljem umrežavanja i objave zajedničkih radova. Program mobilnosti – Potpora za odlaznu mobilnost namijenjen je istraživačima iz Republike Hrvatske koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji žele unaprijediti svoj istraživački potencijal istraživačkim radom na najboljim institucijama diljem svijeta. Program mobilnosti – Potpora za dolaznu mobilnost namijenjen je istraživačima koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji trenutačno rade u inozemstvu i žele raditi na znanstvenim institutima i sveučilištima u Hrvatskoj  s ciljem internacionalizacije i prijenosa znanja u hrvatski istraživački prostor.

Razvojne istraživačke potpore namijenjene su uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje i /ili značajnom podizanju kompetitivnosti na međunarodnoj razini ili istraživanjima s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Podržavaju se projekti znanstvenika  koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave Poziva koji dolaze u Hrvatsku kao i znanstvenika koji su već zaposleni u Hrvatskoj.

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti potpora je namijenjena za zapošljavanje mladih istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (na poslijediplomskoj razini) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, što doprinosi unapređenju sustava razvoja karijera mladih istraživača.

Ciljana znanstvena istraživanja program je namijenjen poticanju vrhunskih istraživanja u suradnji poslovne i znanstvene zajednice s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Programom se podržavaju aplikativna istraživanja do faze testiranja tehnologija u laboratorijskim uvjetima (TRL 1-4).

Više informacija na:

https://planoporavka.gov.hr/

i

https://hrzz.hr/najava-poziva-za-dostavu-projektnih-prijedloga-koji-ce-se-raspisati-tijekom-2022-u-sklopu-nacionalnog-plana-oporavka-i-otpornosti/

 

Opširnije

OpenAIRE vodiči za program Obzor Europa

Datum objave: 20.07.2022.

Obavještavamo vas da je OpenAIRE objavio vodiče namijenjene istraživačima koji se prijavljuju na natječaje za financiranje u okviru programa Obzor Europa.

Unutar novog okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije, Obzor Europa, potiču se i promiču prakse otvorene znanosti uključene u različite dijelove Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava te realizacija otvorene znanosti u procesima istraživanja.

Na portalu Otvorena znanost koji razvija Centar za znanstvene informacije IRB-a možete pronaći više o otvorenoj znanosti u programu Obzor Europa, što sve Europska komisija zahtijeva vezano uz otvorenu znanost te prijevode vodiča na hrvatski jezik (https://www.otvorena-znanost.hr/obzor-europa-openaire-vodici-za-istrazivace). 

Opširnije

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-10)

Datum objave: 30.06.2022.

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2022. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2022-10:

Datum raspisivanja natječaja: 29. lipnja 2022.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 5. listopada 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije lipanj 2023. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava, koji će biti otvoren za prijave tijekom ljeta. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

 

Više na poveznici: 

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

 

Opširnije