Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 16.05.2023.

 

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021.-2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku. Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti.

Programsko područje obuhvaća:

4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku županiju

5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug

 ROK ZA PRIJAVU:

04.09.2023.

Raspoloživost sredstava

17.400.751,50 eura EU sredstava

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje

Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

 

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

Specifični cilj 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti navedene u njoj

Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

 

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije Programsko područje

Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

 

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

 

Projektno partnerstvo sastojati se od najmanje dva (2) partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske).

Maksimalan broj partnera u prijavi za Small-scale projekte je četiri (4), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalan broj partnera u prijavi za Standard projekte je pet (5), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima: 85% ukupnog proračuna projekta.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela, Vodeći partner ima pravo na isplatu predujma, u ime partnerstva, u iznosu od najviše 25% ukupnog troška projekta.

Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje.

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 04. rujna 2023. do 15:00 sati.

 

Opširnije

Ciljana znanstvena istraživanja

Datum objave: 27.04.2023.

 

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.04 

Operativni program: NPOO 

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.08.2023, 23:58 

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Svrha ovog poziva 

Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja. 

 Predmet ovog poziva 

Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode  u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata. 

Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja 

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 € 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 € 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 € 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: 

Mikro poduzetnici 

Mali poduzetnici 

Srednji poduzetnici 

Veliki poduzetnici 

Znanstvenoistraživačke institucije 

 

Više o pozivu na poveznici: 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73 

 

 Svi prilozi poziva:  

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73 

 

Opširnije

Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti

Datum objave: 24.04.2023.

   

 

Hrvatska zaklada za znanost Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj Programa mobilnosti je unaprjeđenje istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta mladih istraživača: a) pružanjem potpore za kratkoročna usavršavanja asistenata na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu i poticanjem njihove internacionalizacije; b) pružanjem potpore mladim istraživačima koji su stekli titulu doktora znanosti da kroz boravke na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu steknu potrebne vještine i međunarodno iskustvo za razvoj uspješne karijere; c) privlačenjem talentiranih stranih mladih istraživača koji su stekli titulu doktora znanosti u Hrvatsku.

Program mobilnosti provodi se kroz tri potprograma:

 1. Odlazna mobilnost asistenata
 2. Odlazna mobilnost viših asistenata
 3. Dolazna mobilnost viših asistenata

 

Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023):

Cilj je ovog Potprograma pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama. U okviru Natječaja dodjeljivat će se potpora u vidu stipendije za kratkoročni boravak na organizaciji u inozemstvu u trajanju od najmanje 31 dana, a najviše 184 dana. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR po danu. U okviru ovog Potprograma financirat će se oko 38 mobilnosti godišnje.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (asistente) za odlazak na kratkoročnu mobilnost. Asistent mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina).

Natječaj se provodi u modalitetu trajno otvorenog postupka podijeljenog u tromjesečne cikluse. Prvi natječajni ciklus zatvara se 20. lipnja 2023. Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja.

 

Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08):

Cilj je ovog Potprograma olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu u trajanju od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu u iznosu od 4.000 EUR mjesečno.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (mlade istraživače koji su titulu doktora znanosti stekli prije najviše 7 godina od roka za prijavu) za odlazak na dugoročnu mobilnost. Mladi istraživač mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina). Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023. 

 

Natječaj „Dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-08):

Cilj je ovog Potprograma podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Natječajem je predviđeno financiranje boravka mladog istraživača iz inozemstva u Hrvatskoj s primarnim ciljem znanstvenog usavršavanja kroz sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu koji se provodi na Organizaciji-prijavitelju.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje žele angažirati mladog istraživača iz inozemstva (koji je titulu doktora znanosti stekao prije najviše 7 godina od roka za prijavu) na razdoblje od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u RH u iznosu od 3.625 EUR mjesečno. U Potprogramu dolazne mobilnosti mogu sudjelovati i hrvatski državljani koji nisu imali prijavljeno prebivalište odnosno boravište u RH u prethodne dvije godine. Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023.

Natječajna i prijavna dokumentacija za sva tri natječaja dostupna je na stranici Otvoreni natječaji. Sva pitanja o ovim natječajima zaprimamo na adresu mobilnost_NPOO@hrzz.hr.

 

Opširnije

Podrška transferu tehnologije

Datum objave: 13.04.2023.

 

Predmet poziva Podrška transferu tehnologije

 

Program Podrška transferu tehnologije podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

 

Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. To uključuje primjerice izradu prototipa, pilotiranje, demonstracijske i slične aktivnosti. Korisnici će biti podržani za poslovnu validaciju, odnosno napore prema komercijalizaciji navedenih rješenja, što uključuje primjerice izradu analize tržišta, studije ili plana za komercijalizaciju, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, i dr. U slučaju kada u provedbi projekta sudjeluje partner, korisnik (istraživačka organizacija) će provoditi istraživačko-razvojne aktivnosti, a partner će u ulozi ureda za transfer tehnologije i znanja sudjelovati u provedbi dijela projekta koji se odnosi na poslovnu validaciju.

 

Prihvatljivost prijavitelja:

 1. Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja.
 2. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja se prijavljuje na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.505.939,35 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 65.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava; i
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga, ukoliko je primjenjivo.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Znanstvenoistraživačke institucije

Prijava putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir

 

Operativni program: NPOO

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.04.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.23, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

Više o pozivu:

"Podrška transferu tehnologije" - oznaka "NPOO.C3.2.R3-I1.02" - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr

 

 

 

Opširnije

PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA – DRUGI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Datum objave: 04.04.2023.

Cilj poziva Transnacionalne suradnje - Središnja Europa je odabrati visokokvalitetne transnacionalne projekte u kojima relevantne organizacije surađuju kako bi regije učinile otpornijima na zajedničke izazove koji ne poznaju granice.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. otvorio je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije da prijave svoje projekte.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji devet zemalja Središnje Europe: Hrvatske, Austrije, Češke, Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarske, Njemačke (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt, Thüringen i Braunschweig), Poljske, Slovenije i Slovačke).

Cilj drugog poziva je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. U tom smislu za prijavitelje će biti otvorena sva 4 tematska prioriteta dok će vrijednost poziva iznositi oko 60 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%.

ROK: 17. svibnja 2023. 

 Ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje početkom 2024. godine.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području. Preporuka programa je da projekti uključuju od 5 do 12 partnera, imaju budžet od 1,2 do 1,9 milijuna eura iz EFRR-a te traju do 30 mjeseci.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
 • Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

U sklopu poziva financirat će se projekti u 4 prioritetna područja:

Pametnija središnja Europa,

Zelenija središnja Europa,

Povezanija središnja Europa,

Bolje upravljana središnja Europa.

Saznajte više na poveznici.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/program-transnacionalne-suradnje-sredisnja-europa-2021-2027-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Opširnije

Objavljen je natječaj pod nazivom: Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

Datum objave: 09.03.2023.

Raspoloživost sredstava

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Područja

Energija, Ostalo, Promet, Zdravlje, Obrazovanje, Kultura

ROK: 31. ožujka 2023.

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:

 • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
 • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
 • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
 • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Svrha Jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Prijavitelji se mogu prijaviti Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa, u ovisnosti o vrsti operacije, i području potresa, a kako je navedeno u Uputama za provedbu jednostavne izravne dodjele i Prilozima 1-12.

Prijavu je moguće podnijeti putem pošte, odnosno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za obnovu

Ulica grada Vukovara 72/V

10000 Zagreb

 

 Prilozi i više o pozivu na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/

 

 

 

Opširnije

Razvojne istraživačke potpore C3.2.R2-I1.06

Datum objave: 12.01.2023.

 

Otvoreni poziv vezan je uz dodjelu potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača u cilju omogućavanja njihovog samostalnog vođenja istraživačkih projekata.

Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača, odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina.
Svrha Poziva: Povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.

Posebni ciljevi Poziva:

 1. Razvoj kapaciteta mladih istraživača;
  B.    Povećanje međunarodnog iskustva mladih istraživača;
  C.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.

Ukupna bespovratna sredstva raspoloživa po Pozivu: 10.020.572,04 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Znanstvenoistraživačke institucije

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. travnja 2023. godine, a bespovratna sredstva u okviru Poziva financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Više detalja možete pronaći na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57

 

 

Opširnije

Otvoren je natječaj za MSCA Razmjenu osoblja za 2023. godinu

Datum objave: 11.11.2022.

 

Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja za 2023. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Natječaj je otvoren do 8. ožujka 2023. godine. U okviru natječaja izdvojeno je 77,5 milijuna eura. 

Natječaj se odnosi na konzorcijske projekte koji se provode putem kratkoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne razmjene osoblja u području istraživanja i inovacija. Jedan od cilja provedbe je prijenos znanja i vještina te povećavanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta organizacija. Natječaj je namijenjen za akademske i neakademske organizacije iz cijelog svijeta, uključujući predstavnike industrijskog i poslovnog sektora.  

Kratak pregled: 

Minimalan broj sudionika organizacija: 3 u 3 različite zemlje 

Minimalan broj korisnika iz EU države članice ili Horizon Europe Pridruženih zemalja: 3

Akademski sektor: bez ograničena

Trajanje razmjene: 1-12 mjeseci

 

 

Više na poveznici:

https://www.obzoreuropa.hr/natjecaji-pregled/msca-razmjena-osoblja-2022

 

 

 

Opširnije

Prvi poziv u okviru Dunavske strategije 2021.-2027.

Datum objave: 07.11.2022.

Objavljen je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg Dunavska regija 2021.-2027.

Program pruža financijsku potporu provedbi transnacionalnih projekata koji doprinose razvoju inovativnije, održivije i socijalno osjetljivije Dunavske regije (sufinanciranje je do maksimalno 80% ukupnih troškova). Cilj je programa postići ujednačeniju razinu integracije zemalja u inače heterogenoj regiji kroz transnacionalnu suradnju u rješavanju zajedničkih izazova i potreba na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Osobitost programa je suradnja u strateškim područjima između zemalja članica EU-a i zemalja izvan EU-a koje pripadaju dunavskom riječnom slivu.

Trajanje projekta je maksimalno 30 mjeseci. Projektni tim čine vodeći partner (lead partner) koji je zadužen za pripremu projekta i podnošenje prijave te minimalno 3 projektna partnera iz 3 različite zemlje, optimalno 10+. 

Vodeći partner može biti:

 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini / tijelo čije je djelovanje regulirano zakonom
 • međunarodna organizacija
 • privatna neprofitna organizacija

 

Partneri mogu biti:

 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini / tijela čije je djelovanje regulirano zakonom
 • međunarodne organizacije
 • privatne organizacije (neprofitne organizacije i privatna poduzeća)

 

Na sljedećim poveznicama se nalaze dokumenti u vezi poziva i informacije o pripremnim događajima za prijavu prijedloga projekata:

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call.

https://www.interreg-danube.eu/

Opširnije

BESPOVRATNA SREDSTVA EEA I NORVEŠKE 2014.-2021 - FOND ZA BILATERALNE ODNOSE

Datum objave: 20.10.2022.

BESPOVRATNA SREDSTVA EEA I NORVEŠKE 2014.-2021

FOND ZA BILATERALNE ODNOSE

Poziv br. 1

 

Sažetak

 Ime poziva:

Jačanje bilateralne suradnje između Hrvatske i Norveška u zelenoj tranziciji

Strengthening bilateral cooperation between Croatia and Norway in Green Transition

Financiranje:

Sufinanciranje: Ne, 100% financiranje.

Rok za prijavu: 28.11.2022.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Iznosi:

Maksimum: 100.000 EUR

Minimum: 40.000 EUR

Ukupna alokacija poziva: 500.000 EUR

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Središnja država, regionalne i lokalne vlasti
 2. Sveučilišta, istraživačka i znanstvena tijela
 3. Ostale javne ustanove
 4. Nevladine udruge, komore i Strukovne udruge ili druge slične institucije

CILJ POZIVA:

Cilj poziva je identificirati i podržati kvalitetne prijave projekata u područjima energetike i klimatskih promjena, plavi rast i zelena maritimna i održiva akvakultura. Ovaj poziv za prijedloge otvoren je za bilateralne inicijative koje uključuju prijavitelje i partnere iz Hrvatske i Norveške. Sve inicijative moraju se razvijati i provoditi u bilateralnoj suradnji između prijaviteljima/partnerima.

Prihvatljiva prioritetna područja ovog poziva su:

 • Energija i klimatske promjene

Unutar prioritetnih područja, prijavitelji se potiču na podnošenje inicijativa o sljedećim pitanjima:

 • Niska emisija/nulta emisija rješenja mobilnosti duž obale (putnici i teret)
 • Pametna rješenja za obalni prijevoz (putnici i teret)
 • Elektrifikacija u brodogradnji i transportu
 • Razvoj kapaciteta za energetsku neovisnost i klimatske promjene na otocima
 • Razvoj rješenja kružnog gospodarstva
 • Istraživanje održivih rješenja za obnovljivu energiju na moru
 • Inovativna i/ili digitalna rješenja za očuvanje morskih i vodenih ekosustava

Gore navedeni popis nije konačan, a prijave koje se odnose na druge relevantne teme unutar prioritetnih područja također će se razmatrati.

UVJET: PARTNER IZ NORVEŠKE

Predložene prihvatljive aktivnosti/troškovi:

Aktivnosti koje bi se mogle provoditi unutar Bilateralnog fonda mogu uključivati:

 • Događaji koji nisu povezani s određenim programom EEA/Norway Grants3
 • Tehnička suradnja i razmjena stručnjaka
 • Stažiranje i istraživački boravak
 • Izgradnja kapaciteta i kratkoročna obuka
 • Radionice, seminari, sastanci itd. o temama od zajedničkog interesa
 • Studijska putovanja i posjeti
 • Prikupljanje istraživačkih podataka i analize, izvješća, izrada studija i publikacija
 • Izrada ili prijevod informativnih materijala
 • Prijenos rasprava između vodećih hrvatskih/norveških stručnjaka/profesionalaca iz prioritetnih područja
 • Predavanja vodećih (akademskih) stručnjaka/profesionalaca iz Hrvatske/Norveške iz određenih tema unutar prioritetnih područja
 • Informativne kampanje, izložbe, informativni i promotivni alati i materijali

 

Više na poveznici:

https://eeagrants.hr/wp-content/uploads/2022/10/CALL-FOR-PROPOSALS-Bilateral-Fund_for-publication.pdf

Opširnije

Humboldt Foundation Network

Datum objave: 28.09.2022.

Istražite Alexandar von Humboldt mrežu
Bilo da ste novoizabrani stipendist ili dobitnik nagrade, istraživač koji trenutno prima sponzorstvo ili jedan od bivših studenata, ovdje možete pretraživati ​​imena, discipline i trenutno prebivalište više od 30 000 primatelja sponzorstva Zaklade Humboldt širom svijeta.

 

Više na poveznici:

https://www.humboldt-foundation.de/en/connect/explore-the-humboldt-network

 

Opširnije