Anketa o konzultacijama

Tijekom studiranja koristio/la sam konzultacije

Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Otvoren natječaj za program Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Datum objave: 02.11.2017.

 
Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.
 
Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 31. listopada 2017.
Rok za prijavu: 30. studeni 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 Eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: siječanj 2018. godine.

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja i gostujućeg istraživača 

Statement by the Head of Institution and the Visiting Researcher

Letter of support of the ERC Principal Investigator 


Natječaj
Call for proposals

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.pdf)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.xlsx)
Opširnije

Otvoren natječaj "Istraživački projekti" 2018.

Datum objave: 02.11.2017.

 
 
Istraživački projekti
 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
Ukratko o natječaju IP-01-2018:

Datum raspisivanja natječaja: 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2018. godinu: 60.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: rujan 2018. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Ovaj uvjet ne isključuje posebne uvjete propisane pojedinim natječajima.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.


Obrasci za vrednovanje:
Opširnije

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Datum objave: 30.10.2017.


Objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ s krajnjim rokom prijave 26. 11. 2017.

 Cilj Javnog poziva je formiranje Liste unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Priprema IRI infrastrukturnih projekata˝ (nadalje: Ograničeni poziv).

U okviru Ograničenog poziva (u modalitetu privremenog poziva) bespovratna sredstava dodijelit će se unaprijed određenim prijaviteljima te je stoga potrebno kroz ovaj Javni poziv odabrati prijavitelje koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Ograničenog poziva je 45.600.000,00 HRK.

 

Poveznica na navedeni poziv: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1457

Opširnije

Objava natječaja Države Izrael za dodjelu dviju stipendija za hrvatske državljane

Datum objave: 26.10.2017.

Veleposlanstvo Države Izrael obavještava sve zainteresirane o natječaju Države Izrael za dodjelu dviju stipendija za hrvatske državljane za studij u Izraelu:

  • 1 kratka stipendija (3 - 4 tjedna) za ljetni tečaj hebrejskoga jezika (Ulpan) na Sveučilištu u Haifi;
  • 1 duga stipendija za najviše 8 mjeseci (jedna akademska godina) za postdoktorski, istraživački, doktorski ili magistarski program, međunarodni i specijalne programe.

Više informacija o stipendijama Države Izrael možete pronaći ovdje.

Prijave s kompletnom dokumentacijom potrebno je do 30. studenoga 2017. poslati na adresu:

Veleposlanstvo Države Izrael
Chromos zgrada
Ul. grada Vukovara 271
10 000 Zagreb

Emailpr@zagreb.mfa.gov.il
Tel01/6169-519 ili 01/6169-504

Opširnije

Otvoren je poziv Mreža za inovativno osposobljavanje za 2018. godinu u okviru programa Marie Sklodowska-Curie

Datum objave: 13.10.2017.

U okviru Mreža za inovativno osposobljavanje formiraju se konzorciji sveučilišta, istraživačkih centara i poduzeća iz zemalja širom svijeta s ciljem osposobljavanja nove generacije istraživača. Konzorciji predlažu programe osposobljavanja na razini doktorata u akademskom sektoru i izvan njega.

Natječaj je otvoren do 17. siječnja 2018. godine te je za natječaj izdvojeno 442 milijuna eura.

Natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva. Financirani konzorciji objavljuju natječaje za stipendije/radna mjesta za mlade istraživače na EURAXESS portalu.

 

Više informacija, projektna dokumentacija poput Vodiča za prijavitelje dostupno je na Portalu za sudionike, odnosno ovdje.

 

  • Radionica za Mreže za inovativno osposobljavanje (MSCA ITN), Zagreb, 19. listopada 2017.

Agencija za mobilnost i programe EU organizira radionicu posvećenu MSCA Mrežama za inovativno  osposobljavanje. Sudjelovanje je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice ovdje. Prijave su otvorene do ponedjeljka 16. listopada 2017. godine. Preliminarni program te više informacija dostupno je ovdje.

 

Ako ste zainteresirani za prijavu projekata u okviru navedenog MSCA natječaja ili želite proširiti svoju listu potencijalnih partnera za konzorcije, pošaljite ispunjeni partnerski profil na sandra.vidovic@mobilnost.hr kako bi ga proslijedili kontaktima u inozemstvu. Obrazac partnerskog profila te objedinjeni iskazi interesa stranih institucija dostupni su ovdje.

 

Objavljen je preliminarni radni program za MSCA za period 2018. – 2020.

Europska komisija je objavila preliminarni radni program za Marie Sklodowska - Curie akcije za period od 2018. do 2020. godine. Radni program još nije formalno usvojen od strane Komisije. Preliminarni radni program dostupan je ovdje.

 

Novost u radnom programu MSCA je novi Widening panel u okviru Individualnih stipendija. Cilj ove inicijative je financiranje izvrsnih projekata gdje su organizacije domaćini iz Widening zemalja, a koji su na rezervnoj listi Individualnih stipendija. Sredstva bi se osigurala iz proračuna Obzor 2020. horizontalne aktivnosti: Širenje izvrsnosti i sudjelovanja (SEWP).

 

Rokovi za natječaje za 2018. godinu

 

Natječaj

2018.

Budžet natječaja

Otvoren

Zatvoren

Mreže za inovativno osposobljavanje (ITN)

12.10.2017.

17.01.2018.

442 milijuna EUR

Individualne stipendije (IF)

12.04.2018.

12.09.2018.

273 milijuna EUR

Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE)

22.11.2017.

21.03.2018.

80 milijuna EUR

COFUND regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa

12.04.2018.

27.09.2018.

80 milijuna EUR

 

Više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti nalazi se na stranici Obzora 2020.,  EURAXESS.hr portala kao i na Facebook stranici Euraxess Croatia - Research in the heart of Europe.

Opširnije

Otvoren natječaj za prijave na hrvatsko-švicarski program istraživanja / Croatian-Swiss Research Programme - CSRP 2017. - 2023.

Datum objave: 11.10.2017.

 
Švicarska sudjeluje u proširenju Europske unije financijski potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica. Republika Hrvatska, kao najnovija zemlja članica Europske unije, korisnica je takve vrste potpore. Jedno od odabranih područja suradnje s Republikom Hrvatskom su i znanstvena istraživanja, zbog čega je i razvijen Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023.
Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne integracije te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Ovaj cilj ostvaruje se pokretanjem istraživačkih kapaciteta u Švicarskoj i Hrvatskoj, te kroz financiranje znanstvene suradnje i istraživanja u okviru zajedničkih istraživačkih projekta između Švicarske i Hrvatske.
 
Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanje će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.
 
Datum raspisivanja natječaja: 9. listopada 2017.
Rok za prijavu: 19. siječnja 2018. (17:00 CET).
 
Istraživačka područja: sva znanstvena područja.
Predlagatelji projektnog prijedloga: Švicarski i hrvatski znanstvenici zajednički pripremaju projektne prijedloge. Švicarski glavni istraživač odgovoran je za podnošenje prijave projektnog prijedloga. Za švicarskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je definirala Švicarska nacionalna zaklada za znanost, a za hrvatskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je propisala Hrvatska zaklada za znanost.
Proračun programa za projekte: 4.203.000 CHF
Najveći iznos financiranja po projektu: 400.000 CHF (švicarskom partneru može se dodijeliti najviše 50% od ukupnog iznosa potpore).
Trajanje financiranja projekta: do 3 godine.
Okvirni početak provedbe projekta: listopad 2018. godine
Jezik: Svi dokumenti vezani uz prijavu projektnog prijedloga dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Poziv na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Prijevod s engleskog Poziva na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Upiti se postavljaju isključivo e-poštom na adresu csrp@hrzz.hr

 

Opširnije

Interreg CENTRAL EUROPE - nacionalni info dan - prezentacije

Datum objave: 06.10.2017.

 
   

 

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati nacionalnom info danu za program Interreg Central Europe prezentacije su u privitku.

CE HR info day_FLC.pdf 

draft programe ITN workshop.pdf

CE HR info day_tips for project development.pdf

CE HR info day_introduction_3rd_call.pdf

CE HR info day_SOs_thematic focus.pdf

 CE HR info day_tips on budget development.pdf

 

 

 

 

 

Opširnije

Postanite EU znanstvenik

Datum objave: 05.10.2017.


 
Ako ste zainteresirani za rad u Zajedničkom istraživačkom centru možete se prijaviti na stalno otvoreni natječaj za privremeno zapošljavanje istraživača (Research Fellow). Zajednički istraživački centar putem natječaja prikuplja podatke o potencijalnim kandidatima te ih kontaktira u slučaju otvaranja prikladnog radnog mjesta.

Više informacija možete naći ovdje.  

Opširnije

Poziv na radionicu Mogućnosti prijave projektnog prijedloga u okviru Mreža za inovativno osposobljavanje u okviru programa Marie Sklodowska – Curie

Datum objave: 04.10.2017.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira promociju međunarodne i međusektorske suradnje kroz projekte doktorskih studija i osposobljavanja u okviru Mreža za inovativno osposobljavanje (ITN – Innovative Training Networks) Marie Sklodowska – Curie akcija. Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na radionicu Mogućnosti prijave projektnog prijedloga u okviru Mreža za inovativno osposobljavanje (ITN), koja će se održati u četvrtak 19. listopada 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, s početkom u 8:30 sati.

Radionicu organizira u okviru Net4Mobility mrežnog projekta Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt za Marie Sklodowska – Curie akcije te će biti međunarodnog karaktera i na engleskom jeziku.

Cilj radionice je upoznati sudionike s mogućnostima i pravilima natječaja ITN-a, postupkom evaluacije projekta, pružiti praktične savjete pri izradi projektnih prijedloga.

Radionicu će voditi prof. dr. sc. Donatella Verbanac, dugogodišnja evaluatorica Marie Skłodowska - Curie projektnih prijedloga te Sandra Vidović, nacionalna osoba za kontakt za Marie Skłodowska - Curie akcije. Profesor Godran Lauc, predstaviti će svoja iskustva uključivanja u konzorcije, postupka pisanja projekta te provedbe GlySign projekta, prvog Europskog industrijskog doktorata u Hrvatskoj.

Preliminarni program je u privitku.

Radionica je prvenstveno namijenjena predstavnicima visokih učilišta, znanstvenih instituta, istraživačkih centara i drugih znanstvenih organizacija, predstavnicima industrije i privatnog sektora te istraživačima i administrativnom osoblju uključenom u postupak pisanja i prijave projektnih prijedloga.

Sudjelovanje na informativnom danu je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice ovdje. Prijave su otvorene do ponedjeljka 16. listopada 2017. godine.

U slučaju problema s prijavom putem navedene poveznice ili dodatnih pitanja, slobodno se obratite na e-mail sandra.vidovic@mobilnost.hr.

draft programe ITN workshop.pdf

Opširnije

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ - podsjetnik

Datum objave: 04.10.2017.

  Ovaj poziv je trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2019.


Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.
 
Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija„; Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge koji kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) „; Operacije 1.b.1.1.„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.
 
Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 748.000.000,00 HRK. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.
 
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku ovomu okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK.
 
Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz:

- potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora,

- regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Status: otvoren do 31.12.2019.

Više o pozivu na sljedećoj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

 

Opširnije

Interreg CENTRAL EUROPE - treći poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 04.10.2017.

 
Otvoren je treći poziv na dostavu projektnih prijedloga i odnosi se na sve četiri prioritetne osi, iako određena tematska područja unutar specifičnih ciljeva 1., 2. i 3. bit će unaprijed definirana. 

Sufinancirat će se projekti kojima se ispunjavaju sljedeći specifični ciljevi:
- 1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi,
– 1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama,
– 2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi,
– 2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena,
– 3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa,
– 3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa,
– 3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život,
– 4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama,
– 4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja.

Programsko područje: 9 država (76 NUTS 2 regija):
– Austrija,
– Hrvatska,
– Češka,
– Mađarska,
– Poljska,
– Slovačka,
– Slovenija,
– Njemačka = 8 saveznih pokrajina (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen),
– Italija – 9 regija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).

Na Pozivu mogu sudjelovati:
– Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,
– Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,
– Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

Partnerstvo: minimalno tri partnera, iz tri države, od kojih najmanje dva pripadaju regijama središnje Europe.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 EUR:
– Prioritetna os 1: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 2: 10.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 3: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 4: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
- Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
– Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije,
– Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.

 

 Više o pozivu možete naći na sljedećoj poveznici: 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html

 

Pregled tematskih područja je u privitku.

Thematic-focus-table.pdf

 

Natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJE.

Opširnije