Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Obavijest o novim natječajima

Datum objave: 01.12.2021.

 

OTVORENI I NAJAVLJENI EU NATJEČAJI - Poslovni biro PBIRO

 

Obavijest o novim natječajima i ostale informacije vezane uz programe u natječaje.

 

Više u dokumentu iz privitka.

 

izdvojeni-natjecaji-i-ostale-informacije-12-2021.

 

 

 

Opširnije

Potraga za partnerima na projektima programa Interreg IPA CBC

Datum objave: 30.11.2021.

 

Interreg Croatia - Serbia 2014-2020 logo

 

Na mrežnoj stranici programa Interreg IPA-CBC / Croatia-Serbia možete pronaći tražilice pomoću kojih možete pretraživati baze podataka s partnerima ili se i sami u njih upisati kao potencijalni partner.

Unatoč tome što trenutno nema otvorenih poziva, budući prijavitelji mogu ovdje stvoriti ili upotpuniti postojeći projektni tim za nadolazeće pozive u 2022. godini i tako iskorisiti ovo vrijeme za što bolju pripremu. 

 

Tražilice uključuju potragu za partnerima za sljedeće pozive:

Another way to discover partners and calls is via the most comprehensive database on Interreg programmes and projects – KEEP.

 

 

Više na poveznici:

https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/call-for-proposals/partner-search/

 

Opširnije

Objavljen je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu

Datum objave: 30.11.2021.

AMPEU logotip

 

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu.
Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
 • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
 • Aktivnosti Jean Monnet

 

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

 

Više na poveznici:

https://ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-podno%C5%A1enje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2022-godinu

 

i

 

https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/

 

 

 

 

 

Opširnije

Otvoren natječaj - Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-10)

Datum objave: 13.07.2021.

 

 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

 • Datum raspisivanja natječaja: 12. srpnja 2021.
 • Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
 • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
 • Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
 • Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
 • Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
 • Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2022. godine


Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Opširnije

Izdvojeni natječaji i ostale informacije vezane uz projekte

Datum objave: 10.06.2021.

U privitku ove objave nalazi se dokument s trenutno otvorenim natječajima iz raznih područja.

Izdvojeni-natjecaji-i-ostale-informacije-6-2021-1.pdf

Opširnije

Program usavršavanja i Program Modula 2 u svibnju na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek

Datum objave: 10.05.2021.

Najavljujemo održavanje 

Programa osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2

i

Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

 

u svibnju na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

 

Više informacija na poveznici ispod: http://www.gfos.unios.hr/energetsko-certificiranje-n/energetsko-certificiranje-nn

Opširnije

Otvoren natječaj Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)

Datum objave: 12.01.2021.

 

 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

 

Više o pozivu na poveznici:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije

Get involved in Missions

Datum objave: 03.09.2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava o mogućnosti sudjelovanja, Okvirni program za istraživanje i inovacije – Obzor Europa putem interaktivne platforme „EU misije – poziv za dostavu ideja“ .

Prilika za podnošenje prijedloga putem platforme bit će otvorena do 6. rujna, a glasanje do 14. rujna.

Rezultati poziva bit će predstavljeni na „Danima Europskog istraživanja i inovacija“ koji će se održati online od 22. do 24. rujna 2020. godine.

Opširnije

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI

Datum objave: 27.07.2020.

 

     

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između SNSF-a i HRZZ-a, Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF).

 

 

Više na poveznici:

 

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije

Objavljen natječaj pod nazivom “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”

Datum objave: 02.07.2020.

 

Obavještavamo Vas da je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” u okviru Europskog socijalnog fonda.

Poveznica na natječaj: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/

 

Poziv je otvoren od 01.07.2020. do 31.12.2020. (ili iskorištenja sredstava), a projektne prijave se zaprimaju od 15. srpnja 2020. godine.

 

Prijavitelji su: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom javnom znanstvenom institucijom / organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja upisanom u Upisnik visokih učilipšta i udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.

 

Partneri su:

 1. javne ustanova koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 2. organizacije civilnog društva
 3. regionalne i lokalne razvojna agencija
 4. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Vrijednost natječaja: 96.000.000,00 kn

EU financiranje: 100%

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.

 

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za kativno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a
 2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a
 3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djeci i mladima

 

 

Opširnije

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2021. - 2022.

Datum objave: 09.04.2020.

MZO         
Ministarstvo znanosti i obrazovanja        

DAAD
Njemačka služba za akademsku razmjenu

 

NATJEČAJ
za razmjenu sudionika u projektima između
Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
2021. – 2022.

Rok za prijavu: 30. lipnja 2020.

 

Početak projektne suradnje: 1. siječnja 2021.

Program

Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske.

 

Financiranje programa

Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

 

Ciljevi programa

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.

U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.

Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

 

Ciljne skupine

Podupiru se znanstvenici, nastavnici na visokim učilištima i mladi znanstvenici (diplomski i poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi).

 

Podnositelji zahtjeva

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Program je otvoren za sva znanstvena područja.

 

Preduvjeti za prijavu

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta treba biti osigurano na obje strane.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja, najmanje do srpnja 2022.) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

 

Trajanje financiranja

Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.

 

Aktivnosti koje se financiraju

MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.

Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike s doktoratom iznosi mjesec dana tijekom pojedinog boravka, a za diplomske i poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana.

 

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2020. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga pečata preporučene pošiljke zadnjega dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

 

Početak provođenja i financiranja projekta

Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2021. godine, a početak financiranja vezan je uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2021. godinu.

 

Podnošenje zahtjeva

Molimo da potpune zahtjeve, neuvezane, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, pošaljete na sljedeću adresu u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzo.hr
Internet: https://mzo.gov.hr/


Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P 33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Tel.: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet: https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57551238

Opširnije