Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku djeluje Ured za studente s invaliditetom:
(http://www.unios.hr/studenti/studenti-s-invaliditetom/podrska/).
Osnovne zadaće Ureda su pružanje informacija i podrška te rješavanje individualnih potreba studenata s invaliditetom.
Ured za studente s invaliditetom omogućuje:

  • pružanje stručne pomoći studentima s invaliditetom
  • praćenje potreba studenata s invaliditetom radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja
  • unaprjeđivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom
  • pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i inozemnih projekata
  • osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju studentima koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti

Sveučilišni ured za studente s invaliditetom je smješten u sveučilišnom campusu na uglu ulica Cara Hadrijana i Kralja Petra Svačića.

Radno vrijeme Ureda je od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00

Za termin sastanka izvan radnog vremena Ureda potrebno je najaviti se na e-mail adresu dspanic@unios.hr