Opće informacije o upisu


Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji pristupnici gimnazija polažu na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Obvezu polaganja državne mature od školske godine 2009./2010. imat će gimnazijalci, dok pristupnici koji su završili strukovne škole državnu maturu polažu samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta. pristupnici koji su završili strukovne škole čije srednjoškolsko obrazovanje traje od jedne do tri i pol godine, obavezni su na kraju srednjoškolskog obrazovanja izaditi i obraniti završni rad u organizaciji i provedbi škole. S položenom državnom maturom pristupnici gimnazija stječu srednju školsku spremu, a pristupnici strukovnih i umjetničkih škola srednju stručnu spremu.


Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog pristupnika te se tako dobiva usporediva ocjena svih pristupnika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve pristupnike. Način organiziranja i provođenja državne mature je strogo definiran te ne dopušta neprimjereno ponašanje. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B - osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji.

Državna matura daje priliku svakom pristupniku da pokaže svoja stvarna znanja koja nisu vezana uz ocjene i stavove bilo kojeg pojedinog nastavnika. Osim toga, ona omogućava i jasno uspoređivanje uspješnosti pojedinih škola, pa čak i pojedinih nastavnika.

Polaganjem državne mature kod pristupnika se razvija spoznaja i svijest o tome da uspjeh u školi ovisi o vlastitom zauzimanju, radu i učenju, a ne o nekim drugim kriterijima. Državna matura se uvodi s ciljem pouzdanijeg, objektivnijeg i pravednijeg mjerenja školskih dostignuća svakog pojedinog pristupnika te definiranja nacionalnih standarda.

Uvođenjem državne mature unaprijedit će se i osigurati kvaliteta obrazovanja, a još jedan od ciljeva je da državna matura, s vremenom, zamijeni prijemne ispite na visokim učilištima. Drugim riječima, nakon uspješno položene državne mature neće biti potrebno prolaziti stresno razdoblje pripreme za polaganje prijemnih ispita na fakultetima, kao ni polaganje samog prijemnog ispita. Na taj se način osigurava pravednija selekcija kandidata za upis na fakultet jer se svima pružaju jednake mogućnosti.

(Izvor: www.mzos.hr)

Dodatne detaljne informacije o postupku državne mature možete pronaći na Internet stranicama:

http://drzavnamatura.skole.hr/matura 

te u brošurama:

http://drzavnamatura.skole.hr/upload/new/newsattach/1729/Ususret%20drzavnoj%20maturi.pdf

 

Sva pitanja vezana uz državnu maturu možete poslati na e-mail adresu:

 

dm@CARNet.hr

 

Odgovore na Vaša i već postavljena pitanja možete pronaći na:

 

http://drzavnamatura.skole.hr/TdM/pitajte


http://drzavnamatura.skole.hr/TdM/faq