Izdavačka djelatnost


 

Zahtjev za izdavanje udžbenika

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

NOVIJA IZDANJA

Kontakt adresa: gđa. Anđa Ćosić, tel (031) 540-078 ili gđa. Stanka Kopf, tel. (031) 274 377

 

Sanja Lončar-Vicković, Zlata Dolaček-Alduk, Držislav Vidaković

 

 

PRIRUČNIK STRUČNE PRAKSE

  

Lektorica: Vesna Zobundžija,  prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Godina:  2023.

Broj stranica: 22

Publikacija je izrađena u okviru projekta UP.03.1.1.04.0012. Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, a projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

U ovome se priručniku nalaze sve informacije potrebne za planiranje i provedbu stručne prakse, a na kraju teksta nalaze se obrasci koje  će studenti koristiti u realizaciji stručne prakse, od prijave za sudjelovanje, provedbe, do završetka prakse i evidentiranja ocjene.

Knjigu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://31.147.206.113/wp-content/uploads/2023/03/2-Prirucnik-strucne-prakse.pdf

 

 

Fakultetski godišnjak za 2021. i 2022. godinu daje prikaz aktivnosti i događanja na Fakultetu kao i postignuća djelatnika i studenata: opće podatke o zaposlenicima, nastavi, studentima koji su završili studij, znanstvenim i stručnim projektima, međunarodnoj suradnji, održanim međunarodnim i domaćim skupovima, tribinama i radionicama, stručnom usavršavanju, izdavačkoj djelatnosti, objavljenim radovima, studentskim aktivnostima i aktivnostima na unaprjeđenju visokog obrazovanja na Fakultetu.

Urednik: Prof.dr.sc. Damir Varevac

Izdavač:  Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

Naklada:  100 primjeraka
 

 

Urednici:  Hrvoje Krstić, Filip Anić, Mario Jeleč

 

ZAJEDNIČKI TEMELJI 2022 -ZBORNIK RADOVA DEVETOG SKUPA MLADIH ISTRAŽIVAČA IZ PODRUČJA GRAĐEVINARSTVA I SRODNIH TEHNIČKIH ZNANOSTI

 

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2022.

Broj stranica: 131

Naklada: e-publikacija

Zbornik radova „ ZAJEDNIČKI TEMELJI 2022“ obuhvaća 17 radova mladih znanstvenika koji su sudjelovali na 9. skupu mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti održanom u Osijeku od 28.-30. rujna 2022.  Na skupu su sudjelovali mladi istraživači iz Zagreba, Splita, Mostara i Osijeka. 

 

Zbornik se može preuzeti na poveznici: http://www.gfos.unios.hr/images/zt-2022-zbornik-radova-4.pdf

 

Lidija Kraljević, prof. Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

 ENGLISH IN ARCHITECTURE

 

Recenzenti:

Karmen Knežević, mag.educ.philol. ang.et germ. s Odjela za fiziku Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku,
doc.dr.sc. Draženka Molnar s Filozofskog fakulteta J.J.Strossmayera u Osijeku,
doc. dr. sc. Željka Jurković, dipl. ing. arh. s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.


 

Lektorica: Anamarija Štefić, v.pred. prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2022.

Broj stranica: 46

Naklada: e-publikacija

Udžbenik English in Architecture namijenjen je studentima 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma za predmet Engleski jezik za arhitekte, ali ga mogu koristiti kao dopunsku literaturu i studenti drugih srodnih studija. Sastoji se 10 poglavlja i 7 tekstova za dodatno učenje na ukupno 46 stranica. Svi tekstovi imaju i radni dio za vježbanje (pitanja za razumijevanje teksta i provjeru gramatike).

 

Udžbenik se može preuzeti na poveznici: http://www.gfos.unios.hr/download/udzbenik-novo.pdf

 

Prof. dr. sc. Damir Markulak, Ivan Bajkovec,
doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović

 

IZVEDBA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA SKUPINI NORMA  HRN EN 1090

 

Recenzenti:

prof. dr. sc. Davor Skejić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
sc. Ivica Džeba, prof.emer., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, Građevinski   fakultet Sveučilišta  u Rijeci

 

Lektorica: Vesna Zobundžija,  prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Godina:  2022.

Broj stranica: 168

Naklada: 300 primjeraka

Priručnik „IZVEDBA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA SKUPINI NORMA  HRN EN 1090“ se nastavlja na izdanje iz 2011.godine „Izvedba  čeličnih konstrukcija prema europskim normama“ i predstavlja njegovo  izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Pisan je  kao nastavna literatura za kolegije iz područja konstruktorstva za studente građevinskih i strojarskih fakulteta, a mogu ga koristiti i inženjeri u praksi, posebno u području izgradnje, izrade i montaže čeličnih konstrukcija. Uz to, u priručniku se referiraju najnovije europske norme iz ovog područja.

 

mr.sc. Ivanka Stipančić-Klaić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA

 

Recenzenti:

Izv.prof.dr.sc. Ema Jurkin,  Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc.dr.sc. Marija Šimić-Horvath,  Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

 

Lektorica: Barica Pahić,  prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Godina:  2022.

Broj stranica: 155

Naklada: 350 primjeraka

Sveučilišni udžbenik Konstrukcijska geometrija, sastoji se od  7 poglavlja i u svakom je prezentiran veći broj riješenih primjera, detaljno objašnjenih i slikovno popraćenih.  Svako poglavlje završava s nekoliko zadataka za samostalno rješavanje. Obrađene su sljedeće teme: dvocrtni postupak, metrički zadatci, geometrijski likovi i tijela, pravilna geometrijska tijela, presjeci tijela i ravnine,  aksonometrijske metode i sjene. Udžbenik je namijenjen studentima preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija Građevinarstva, preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma, kao i studentima  razlikovne godine za kolegij Nacrtna geometrija.

 

Prof.dr.sc. Lidija Tadić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
doc.dr.sc. Tamara Brleković, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

 ZBIRKA ZADATAKA IZ HIDROMEHANIKE

 

Recenzenti:

Prof.dr.sc. Goran Gjetvaj, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof.dr.sc. Nevenka Ožanić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci


 

Lektorica: Sanda Dominković, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2021.

Broj stranica: 97

Naklada: e-izdanje

Zbirka zadataka je namijenjena studentima preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva i razlikovne godine za kolegij Hidromehanika, ali i studentima preddiplomskog stručnog studija za svladavanje dijela gradiva iz kolegija Hidrologija i hidraulika. Gradivo hidrostatike, strujanja u tlačnim sustavima i otvorenim vodotocima obrađeno je kroz 40 riješenih i objašnjenih primjera i 75 zadataka za samostalni rad uz priložena rješenja.

 

Knjigu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Zbirka zadataka iz hidromehanike

 

Fakultetski godišnjak za 2019 i 2020. godinu daje prikaz aktivnosti i događanja na Fakultetu kao i postignuća djelatnika i studenata: opće podatke o zaposlenicima, nastavi, studentima koji su završili studij, znanstvenim i stručnim projektima, međunarodnoj suradnji, održanim međunarodnim i domaćim skupovima, tribinama i radionicama, stručnom usavršavanju, izdavačkoj djelatnosti, objavljenim radovima, studentskim aktivnostima i aktivnostima na unaprjeđenju visokog obrazovanja na Fakultetu .

 

 

 

Urednik: Prof.dr.sc. Damir Varevac, dekan

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

Naklada: 100 primjeraka

 

 

Ivanka Netinger Grubeša, Ivana Barišić, Tihomir Dokšanović, Ivana Šandrk Nukić, Davor Kralik, Hrvoje Glavaš i Milan Ivanović

 

 Različiti aspekti primjene pepela biomase

 

Recenzenti:

prof.dr.sc. Ivana Banjad - Pečur s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Jan Turan s Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i izv.prof.dr.sc. Goran Knežević s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.


 

Lektorica: Narcisa Vekić, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2021.

Broj stranica: 121

Naklada: e-izdanje

Knjiga se bavi analizom biomase kao energentom s naglaskom na lokalno dostupnoj biomasi- žetvenim ostatcima i drvnoj biomasi. S obzirom na to, da kao rezultat sagorijevanja biomase u energetskim procesima nastaje pepeo, prikazan je pregled literature na temu primjene pepela biomase u građevnim proizvodima. Posebna vrijednost knjige očituje se u prikazu rezultata vlastitih istraživanja na temu primjene pepela biomase u građevnim proizvodima nastalih u sklopu provedbe projekta Poljoprivredni otpad - izazovi i poslovne mogućnosti - Eco build. Radi se o složenoj tematici koja uključuje više znanstvenih područja, polja i grana, te je u pravom smislu te riječi, ovo interdisciplinarna knjiga.

 

Knjigu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Različiti aspekti primjene pepela biomase

 

Damir Markulak, Jurko Zovkić, Ivan Kraus

 

  Građevinske konstrukcije u zgradarstvu

 

Recenzenti:

izv.prof.dr.sc. Davor Skejić i prof.dr.sc. Tomislav Kišiček s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof.dr.sc. Damir Varevac i izv.prof.dr.sc. Željko Koški s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku


 

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2021.

Broj stranica: 597

Naklada: 300 primjeraka

Udžbenik je namijenjen studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva, za kolegije Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, Betonske konstrukcije, Metalne konstrukcije, Zidane konstrukcije, Drvene konstrukcije, Modeliranje konstrukcija, te Spregnute konstrukcije, kao i za studente preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma za Urbanističko-arhitektonski studio (završni rad). Predloženi udžbenik sadržava opća znanja o projektiranju građevinskih konstrukcija. S mnogo primjera objašnjava koncept građevinskih konstrukcija, prednosti i mane pojedinih vrsta konstrukcija s obzirom na sustav te korištene materijale.

 

Prof.dr.sc. Saša Marenjak, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

 ODRŽAVANJE ZGRADA JAVNE NAMJENE

 

Recenzenti:

Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, Građevinski i arhitektonski fakulteta Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Prof.dr.sc. Josip Mesarić, Ekonomski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
dr.sc. Vladimir Skendrović


 

Lektorica: Narcisa Bošnjak, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2021.

Broj stranica: 199

Naklada: 200 primjeraka

Udžbenik je namijenjen studentima za kolegije Održavanje zgrada, Održavanje objekata i Cjeloživotna eksploatacija i održavanje građevina. Predloženo djelo obrađuje stručnu problematiku navedenih kolegija kroz sljedeća poglavlja: uvod, pregled važećih normi i zakonodavnog okvira, metode i alati održavanja, gospodarenje građevinama, informacijski model i upravljanje održavanjem građevina, te primjere održavanja javnih građevina.

 

Izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, GRAFOS Osijek
Izv.prof.dr.sc. Naida Ademović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Sarajevu, BIH
dr.sc. Mario Jeleč, GRAFOS Osijek

 

 KONSTRUKCIJSKA POJAČANJA ZIDANIH ZGRADA
– metode i primjeri

 

Recenzenti:

prof.dr.sc. Alen Harapin, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci


 

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2020.

Broj stranica: 418

Naklada: 300 primjeraka

Sveučilišni udžbenik sustavno obuhvaća svjetske i domaće znanstvene spoznaje do kojih se došlo istraživanjima u posljednjih četrdeset godina radi utvrđivanja potresne otpornosti zidanih zgrada i metode njihova pojačanja. Može se očekivati da će zbog svoje aktualnosti i inovativnosti kao i nužnih radova kojima se stare zidane zgrade pojačavaju bilo do razine suvremenih zahtjeva, bilo do moguće tehnički prihvatljive razine, naići na dobar prijam širokog kruga čitatelja.

 

Stjepan Boduljak, Antonia Bošnjak, Valentina Jurić, Manda Lucić, Nikola Lucić, Ana Perić, Benjamin Pervan, Ivan Vrdoljak, Tin Vujčić

 

 Uvod u spregnute konstrukcije od čelika i betona iz studentske perspektive

 

Recenzenti:

prof.dr.sc. Damir Markulak i doc.dr.sc. Tihomir Dokšanović,  Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku


 

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2020.

Broj stranica: 174

Naklada: on line ( e-izdanje)

Nastavna skripta  je namijenjena   studentima diplomskog sveučilišnog  studija građevinarstva, za kolegij Spregnute konstrukcije.   Predloženo djelo  nastalo je kao rezultat projekta kojeg su studenti i nastavnici provodili na kolegiju Spregnute konstrukcije tijekom zimskog semestra akad. god. 2019/20.

Nastavna skripta ima 19 teorijskih poglavlja i 3 računska primjera  koje su  u cijelosti pripremili studenti i objavljena je na sljedećoj web stranici: 

 

http://www.gfos.unios.hr/download/uvod-u-spregnute-konstrukcije-od-celika-i-betona-iz-studentske-perspektive.pdf

 

Doc.dr.sc Davorin Penava,
Filip Anić,mag.ing.aedif,
Prof.dr.sc. Ivica Guljaš,
dr.-Ing Lars Abrahamczyk

 

International Elective Master of Science Course Nonlinear Analysis of Structures: Reinforced Concrete Frames with Masonry Infill Walls

 

Recenzenti:

prof. dr. sc. Ivica Kožar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
prof.dr.sc. Boris Trogrlić, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
dr. sc. Vasilis Sarhosis, Newcastle University, Velika Britanija)
 

Lektorica: Sanja Lončar, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2019.

Broj stranica: 190

Naklada: 50 primjeraka

Ovaj zbornik radova nastao kao rezultat aktivnosti provedenih u okviru ERASMUS+ programa. Obuhvaća obrade 8 različitih istraživanja koja su provodile uglavnom međunarodne skupine studenata i nastavnika tijekom provedbe predmeta Nelinearne analize konstrukcija. Autori su osim iz Hrvatske, iz Njemačke, Portugala, Mađarske i Slovenije.
Udžbenik je namijenjen studentima građevinskih fakulteta za nastavu iz predmeta, „Nelinearni proračun konstrukcija: Armiranobetonski okviri s ispunskim ziđem

 

Fakultetski godišnjak za 2017 i 2018..godinu daje prikaz aktivnosti i događanja na Fakultetu kao i postignuća djelatnika i studenata: opće podatke o zaposlenicima, nastavi, studentima koji su završili studij, znanstvenim i stručnim projektima, međunarodnoj suradnji, održanim međunarodnim i domaćim skupovima, tribinama i radionicama, stručnom usavršavanju, izdavačkoj djelatnosti, objavljenim radovima, studentskim aktivnostima i aktivnostima na unaprjeđenju visokog obrazovanja na Fakultetu .

Urednik: dekan
Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.
Naklada: 100 primjeraka
 

 

Prof.dr.sc. Mensur  Mulabdić

 

Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju

 

Recenzenti:

doc.dr.sc. Nataša Štambuk Cvitanović, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split

doc.dr.sc.Boris Kavur,  Geotehnički fakultet Varaždin

 

Lektorica: Vesna Zobubdžija, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

Godina:  2018.

Broj stranica: 271

Naklada: 400 primjeraka

Sveučilišni udžbenik  obuhvaća ispitivanja tla u zasićenom i suhom stanju, a opisane metode ispitivanja slijede  međunarodno priznate norme. Udžbenik je namijenjen  studentima građevinskih fakulteta  za nastavu iz predmeta Mehanika tla i Geotehničko inženjerstvo, te njima srodnih predmeta, a u Hrvatskoj do sad nije objavljen niti jedan udžbenik toga sadržaja.

 

Prof.dr.sc. Damir Markulak

 

ME(N)TALNE KONSTRUKCIJE

ME(N)TAL STRUCTURES

 

Recenzenti:

Prof.dr.sc. Ivica Džeba, Građevinski fakultet Zagreb

Prof.dr.sc. Ivica Boko, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split

Izv.prof.dr.sc. Branko Bognar, Filozofski fakultet Osijek

 

Lektorica: Vesna Zobubdžija, prof., Vlatka Ivić v.l. ( za engl.jezik)

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina:  2018.

Broj stranica: 250

Naklada: 300 primjeraka
Sveučilišni udžbenik namijenjen   studentima preddiplomskog i  diplomskog sveučilišnog  studija, za kolegije Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, Metalne konstrukcije 1 i 2 , te Spregnute konstrukcije građevinskih fakulteta. Stručna problematika navedenih kolegija  obrađena  je  kroz suvremenu tehniku učenja baziranu na umnim mapama koje na jasan i jezgrovit način prikazuju  ključne informacije i logičnu vezu među njima, te je kao takav   jedinstven  u Hrvatskoj. Udžbenik je pisan na hrvatskom jeziku, dok su umne mape opisane i na engleskom jeziku.

 

Izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, Dijana Nikić mag. ing. aedif., Prof.dr.sc. Dragan Morić

 

POTRESNO  INŽENJERSTVO-procjena oštetljivosti zgrada

 

Recenzenti:

dr.sc. Mehmed Čaušević, prof.em. Građevinskog fakulteta u Rijeci

doc.dr.sc. Tanja Kalman-Šipoš, Građevinski fakultet Osijek

 

Lektorica: Vesna Zobubdžija, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina:  2018.

Broj stranica: 257

Naklada: 100 primjeraka

Sveučilišni udžbenik namijenjen  studentima diplomskog studija za kolegij Potresni rizik, jedini koji se pod tim nazivom predaje u Republici Hrvatskoj, te kolegij Potresno inženjerstvo, a neophodna je literatura studentima poslijediplomskog studija iz područja potresnog inženjerstva. Djelo korisno  inženjerima građevinarstva, konstruktorima koji žele produbiti svoja znanja o procjeni potresnoga rizika i oštetljivosti pri projektiranju potresno otpornih zgrada.

 

Građevinski fakultet Osijek

MONOGRAFIJA

 

Urednik: Izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.

 

Lektorica: Vesna Zobundžija,prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2017.

Broj stranica: 77

Naklada: 300 primjeraka

Prigodom obilježavanja 40.obljetnice osnutka Fakulteta izdana je monografija koja obuhvaća povijesni razvoj, pregled ustrojbenih jedinica i studijskih programa, sustav osiguravanja kvalitete, pregled znanstveno-istraživačkih projekata, izdavačke djelatnosti , informatičke infrastrukture i studentskih aktivnosti.

 

Zbornik studentskih radova

5th International Summer Conference of Civil Engineering Students „ISUCCES 2017 - Student Conference and Workshop Proceedings “

 

Urednici: Filip Anić i  Darko Kovač

 

Recenzenti radova:  dr. sc  Hrvoje Draganić, dr.sc. Goran Gazić,

dr.sc. Kosiński Piotr, dr.sc. Ivan Kraus

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

 

Broj stranica: 129

 

Naklada:  100 primjeraka

Od 2013. godine Udruga studenata građevinskog fakulteta Osijek  ( s-gfos) organizira  International  Summer Conference of Civil Engineering Students. Zbornik je namijenjen  popularizaciji znanosti i  promidžbi međufakultetske i međusveučilišne  suradnje s  građevinskim fakultetima   drugih europskih zemalja.  Ove godine su na konferenciji sudjelovali studenti iz Rumunjske, Egipta, Turske,  Makedonije, Mađarske.  Srbije i Grčke.

 

 

Godišnjak_2016

Fakultetski godišnjak za 2016.godinu daje prikaz aktivnosti i događanja  na Fakultetu kao i postignuća  djelatnika i studenata:  opće podatke o zaposlenicima, nastavi, studentima koji su završili studij, znanstvenim i stručnim projektima, međunarodnoj suradnji, održanim međunarodnim i domaćim skupovima, tribinama i  radionicama, stručnom usavršavanju, izdavačkoj djelatnosti, objavljenim radovima, studentskim aktivnostima  i aktivnostima na unaprjeđenju visokog obrazovanja na Fakultetu .

Urednik: dekan

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

Naklada: 120 primjeraka

 

 

Prof.dr.sc. Mensur  Mulabdić, Jelena Kaluđer, mag. ing. aedif., doc. dr. sc. Krunoslav Minažek, Jelena Matijević, mag. ing. aedif.

 

Priručnik za primjenu geosintetika u nasipima za obranu od poplava

 

Recenzent:

doc.dr.sc. Marijan Babić, Hrvatske vode Zagreb

 

Lektorica: Vesna Zobubdžija, prof.

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina:  2016.

Broj stranica: 133

Naklada: 175 primjeraka

Priručnik je  rezultat  projekta financiranog od Hrvatskih voda, te izdavačka prava imaju obje institucije. Kao priručnik namijenjen je stručnjacima u vodnom gospodarstvu (projektantima, izvođačima radova i nadzornim inženjerima uključenim u provedbu tehničkih mjera obrane od poplava), a kao udžbenik, studentima  sveučilišnog diplomskog studija kao dopunska literatura  na  predmetu Primjena geosintetika. 

 

Godišnjak

Fakultetski godišnjak za 2015.godinu daje prikaz aktivnosti, postignuća i događanja bitna za Fakultet njegove djelatnike i studente tijekom godine – opće podatke o zaposlenicima, nastavi, studentima koji su završili studij, znanstvenim i stručnim projektima, međunarodnoj suradnji, održanim međunarodnim i domaćim skupovima, tribinama i radionicama, stručnom usavršavanju, izdavačkoj djelatnosti, objavljenim radovima, studentskim aktivnostima i aktivnostima na unaprjeđenju visokog obrazovanja na Fakultetu.

Urednik: dekan

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

Naklada: 120 primjeraka

 

 

ISUCCES 2016 - Student Conference and Workshop Proceedings

Zbornici studentskih radova

"ISUCCES 2016 - Student Conference and Workshop Proceedings" tiskani su:

2013. ( ur. Ivan Kraus )

2014. (ur. Adrijana Cerovečki i Filip Anić )

2015. (ur. Adrijana Cerovečki i Filip Anić)

2016. (ur. Filip Anić )

 

Recenzenti: članovi studentskog znanstvenog odbora

 

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

 

Broj stranica: 120-185

 

Naklada: 100 primjeraka

Od 2013. godine Udruga studenata građevinskog fakulteta Osijek ( s-gfos) organizira International Summer Conference of Civil Engineering Students. Zbornik je namijenjen popularizaciji znanosti i promidžbi međufakultetske i među- sveučilišne suradnje s građevinskim fakultetima drugih europskih zemalja. Osim iz Hrvatske, na radionici svake godine sudjeluju studenti iz različitih europskih zemalja , pa i SAD-a.

 

Mostovi 1  

dr.sc. Zvonimir Marić, dipl.ing.građ.

 

Mostovi 1

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Jure Radnić, dipl.ing.građ, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split, Sveučilišta u Splitu
 • prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku
 • prof.dr.sc. Milenko Pržulj, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet Sarajevo

 

Lektorica: Mirjana Zec,prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2016.

Broj stranica: 425

Naklada: 300 primjeraka

 
Udžbenik je namijenjena studentima 1.godine diplomskog sveučilišnog studija

 

Fakultetski godišnjaci

Fakultetski godišnjaci izdaju se od 2009.godine i daju prikaz aktivnosti, postignuća i događanja bitna za Fakultet njegove djelatnike i studente tijekom godine – opće podatke o zaposlenicima, nastavi, studentima koji su završili studij, znanstvenim i stručnim projektima, međunarodnoj suradnji, održanim međunarodnim i domaćim skupovima, tribinama i radionicama, stručnom usavršavanju, izdavačkoj djelatnosti, objavljenim radovima, studentskim aktivnostima i aktivnostima na unaprjeđenju visokog obrazovanja na Fakultetu.

 

Urednik: dekan

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

Naklada: 150 primjeraka

 

Deutsch im Bauwesen

Anamarija Štefić, prof., viši predavač

 

Deutsch im Bauwesen

 

Recenzenti:

 • doc.dr.sc. Tihomir Engler, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Srossmayera u Osijeku
 • doc. dr.sc. Tihomir Živić, Odjel za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • doc.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ. Građevinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Lektorica: Spasenija Moro, prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2015.

Broj stranica: 130

Naklada: 150 primjeraka

  
Udžbenik je namijenjena studentima 1. i 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija i studentima 1.godine preddiplomskog stručnog studija.

 

Primjeri dimenzioniranja horizontalnih armiranobetonskih elemenata

dr.sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif.

Nikol Kučera, univ. bacc. ing.aedif.

dr.sc. Hrvoje Draganić, dipl.ing.građ.

 

Primjeri dimenzioniranja horizontalnih armiranobetonskih elemenata

 

Recenzent:

 • prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

 

Lektorica: Mirela Berlančić,prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2015.

Broj stranica: 109

Naklada: 150 primjeraka

  


 

Tehničko crtanje s primjenom AutoCAD-a
 

doc.dr.sc.Irena Ištoka Otković, dipl. ing. građ.

izv.prof.dr.sc.Željko Koški, dipl.ing.arh.

Martina Zagvozda,mag.ing.aedif.

 

Tehničko crtanje s primjenom AutoCAD-a

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku
 • izv.prof.dr.sc. Mladen Jošić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Lektorica: Ksenija Budija,prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2015.

Broj stranica: 284

Naklada: 300 primjeraka

 

  
Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima 1. godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija Građevinskog fakulteta Osijek, ali i studentima studija arhitekture, geodezije i strojarstva, odnosno svima kojima su potrebna znanja tehničkog crtanja i CAD-a.

 

Urbanistički i arhitektonski natječaji u Osijeku 1994-2014  

Željka Jurković, dipl. ing. arh.

izv.prof.dr.sc.Željko Koški, dipl.ing.arh.

mr.sc. Danijela Lovoković,dipl.ing.arh.

 

Urbanistički i arhitektonski natječaji u Osijeku 1994-2014

 

Recenzenti:

 • izv.prof. dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku
 • prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Lektorica: Ksenija Budija,prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2014.

Broj stranica: 250

Naklada: 500 primjeraka

 

Knjiga na sustavan način predstavlja 40 urbanističkih i arhitektonskih natječaja provedenih u Osijeku u posljednjih 20 godina i kao takva je jedinstvena na ovom prostoru. Ima edukacijske, istraživačke, analitičke, ali i povijesne vrijednosti.

 

Uvod u financiranje graditeljstva

Prof.dr.sc. Zlatko Lacković, dipl.oecc.

 

Uvod u financiranje graditeljstva

 

Recenzenti:

 • prof. dr.sc. Anka Mašek,dipl.oecc., Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

 

Lektor: prof.dr.sc.Ivan Jurčević

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2014.

Broj stranica: 150

Naklada: 30 primjeraka

  
Interna skripta je prvenstveno namijenjen studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija za predmet Financije u graditeljstvu

 

35 godina Građevinskog fakulteta Osijek
 

Monografija

 

35 godina Građevinskog fakulteta Osijek / 35 Years of Civil Engineering Faculty Osijek

 

Urednici:

 • Izv.prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.
 • Izv.prof.dr.sc. Lidija Tadić, dipl.ing.građ.
 • Izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.građ.
 • doc.dr.sc. Ivanka Netinger, dipl.ing.građ.
 • doc.dr.sc. Varevac, dipl.ing.građ.
 • Zvonimir Biskupović, dipl.iur.

 

Lektorica: Vesna Zobundžija,prof.

Izdavač: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek

Godina: 2011.

Broj stranica: 92

Naklada: 300 primjeraka

 

   
Prigodom obilježavanja 35.obljetnice osnutka Fakulteta izdana je monografija na hrvatskom i engleskom jeziku. Monografija obuhvaća povijesni razvoj, pregled ustrojbenih jedinica i studijskih programa, sustav osiguravanja kvalitete, pregled znanstevno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti , informatičke infrastrukture i studentskih aktivnosti tijekom 35 godina.

 

Opeka – od sirovine do gotovog proizvoda

Doc. dr. sc. Ivanka Netinger, dipl. ing. građ.

Mr.sc. Martina Vračević, dipl. ing. građ.

Dr.sc. Zoran Bačkalić, dipl. ing. tehnologije

 

Opeka – od sirovine do gotovog proizvoda

 

Recenzenti:

 • Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, dipl. ing. građ.
 • Dr.sc. Zagorka Radojević, dipl. ing. tehnologije

 

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

Mjesto i godina izdanja: Osijek, 2014.

Broj stranica: 88 (B5)

Naklada: 150 primjeraka

   

Pri izradi ovog udžbenika ujedinile su se dvije profesije, inženjer tehnologije i inženjeri građevinarstva, kako bi se prikazao cjelokupan proces proizvodnje glinene opeke. Inženjer tehnologije nastojao je prikazati postupke kontrole kvalitete sirovine za izradu opeke i postupak proizvodnje opeke, dok su građevinski inženjeri nastojali prikazati postupke kontrole kvalitete opeke kao gotovog proizvoda i postupke kontrole tvorničke proizvodnje opeke. Svrha ovakvog zajedničkog djelovanja je prikazati kompleksnost ovog naizgled jednostavnog građevnog proizvoda koji je stoljećima prisutan u građevinskoj praksi.

Udžbenik je namijenjen studentima građevinarstva kao pomoć u savladavanju kolegija Gradiva i Građevinski materijali, kao i svima onima koje zanima kako nastaje ovaj bezvremenski građevni proizvod.

 

Interna skripta: Zbirka riješenih zadataka iz Gradiva

Doc. dr. sc. Ivanka Netinger, dipl. ing. građ.

Ivana Miličević, dipl. ing. građ.

 

Interna skripta: Zbirka riješenih zadataka iz Gradiva

 

Recenzent:

 • izv. prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ.

 

Lektorica: Vesna Zobundžija, prof.

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

Mjesto i godina izdanja: Osijek, 2014.

Broj stranica: 78 (B5)

Naklada: 100 primjeraka

   
Zbirka zadataka namijenjena je prvenstveno studentima I. godine stručnog studija i II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva kao pomoć pri pripremi ispita i laboratorijskih vježbi iz kolegija Građevinski materijali i Gradiva. Također, ovu zbirku mogu koristiti i drugi koji žele kroz primjere steći ili proširiti svoje znanje u području poznavanja građevinskih materijala. Zadatci prikazani u zbirci rezultat su višegodišnjeg provođenja auditornih vježbi autorica zbirke. Zbirka riješenih zadataka ne sadrži teorijska razmatranja koja pokrivaju kolegiji Građevinski materijali i Gradiva. Zadatci u zbirci razvrstani su po poglavljima koja prate sadržaj kolegija. Uspješno učenje zahtijeva upornost i marljivost, no ono mora biti kontinuirano. Stoga je uz pomoć ove zbirke moguće uspješno svladati gradivo propisano studijskim programom.

 

Tradicijska kuća Slavonije i Baranje – Priručnik za obnovu

doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković

Dina Stober

 

Tradicijska kuća Slavonije i Baranje – Priručnik za obnovu

 

Recenzenti:

 • Mirela Strahinić
 • doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk

 

Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2011.

Broj stranica: 116 (A5)

Naklada: 2000 primjeraka

   
Priručnik „Tradicijska kuća Slavonije i Baranje – priručnik za obnovu” je djelo koje na sustava način obrađuje tehnike održavanja i sanacije tradicijskih kuća na području Slavonije i Baranje. Nastao je kao rezultat istraživanja mogućnosti revitalizacije tradicijskog graditeljstva Slavonije i Baranje te mogućnostima njegovog uključivanja u turističku ponudu ovoga kraja. Omogućuje svim korisnicima i sudionicima u procesu zaštite graditeljske baštine percepciju važnosti sustavnog prikupljanja i čuvanja znanja o tradicijskim tehnikama gradnje, održavanja i sanacije kuća kao graditeljskog potencijala slavonsko-baranjske regije. Rezultati istraživanja, pregled tradicijskih tehnika obnove kuća kao i zaključci o tradicijskom graditeljstvu kao neospornom turističkom potencijalu Republike Hrvatske, dopunjeni su primjerima uspješne obnove kuća sa detaljnim opisom primijenjenih zahvata na građevinama. Cilj priručnika je trajno sačuvati i dokumentirati postupke i pravila za tehničke zahvate kod sanacije i obnove tradicijskih kuća Slavonije i Baranje kako se ne bi narušila njihova autentičnost.

 

Izvedba čeličnih konstrukcija prema Europskim normama

Prof..dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

Mr.sc. Ivan Bajkovec, dipl.ing.građ.

 

Izvedba čeličnih konstrukcija prema Europskim normama

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Ivica Džeba, dipl.ing.građ.
 • Boris Vranješ, dipl.ing.građ.

 

Naklada: 300 primjeraka

Format: B5

Stranica: 130

Cijena: 110,00 kn

   

Priručnik daje pregledni prikaz hrvatske norme HRN EN 1090:2008 koja je istovjetna europskoj normi EN 1090:2008. Norma obrađuje problematiku izvedbe čeličnih i aluminijskih konstrukcija, a ovdje se sažeto obrađuju odredbe norma HRN EN 1090-1:2008 i HRN EN 1090-2:2008 koje se odnose na izvedbu čeličnih konstrukcija. U vrijeme kada se očekuje pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, vrlo je važno biti upoznat s Europskim normama općenito. Osnovna želja autora bila je kroz ovu publikaciju obraditi dio norma koji se odnosi na samu izvedbu čeličnih konstrukcija, kao segment koji je manje zastupljen u domaćoj literaturi.

Poseban naglasak stavlja se upravo na praktične postupke vezane za osiguravanje kvalitete, kao vrlo važnog čimbenika u cijelom procesu izvedbe čeličnih konstrukcija. Također, dani su važni osvrti na faze proizvodnje konstrukcije, pakiranja i transporta, te u konačnici njezinu montažu.

 

Projektna nastava u obrazovanju građevinskih inženjera

Doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk

Doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković

Dina Stober

 

Projektna nastava u obrazovanju građevinskih inženjera

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
 • prof.dr.sc. Edita Borić

 

Sveučilišni udžbenik

Godina izdanja: 2011.

Broj stranica: 120 (A4)

   
Knjiga sadrži pregled priprema, tijeka i rezultata interdisciplinarnih radionica na Građevinskom fakultetu Osijek od 2000. do 2010. godine. Tijekom tih deset godina održano je pet radionica u kojima su sudjelovali studenti završnih godina sveučilišnog studija građevinarstva u okviru nastave iz predmeta u području arhitekture i organizacije građenja. U knjizi se razmatraju teorijska polazišta projektne nastave koja su bila temelj kreacije, provedbe i evaluacije studentskih radionica. U nastavku se daju primjeri kako proširiti pristup organizaciji nastave te ispuniti zahtjeve suvremenog obrazovanja na visokim učilištima. Kroz prikazane studentske radionice povezano je nekoliko kolegija čime je otvorena mogućnost integralnom pristupu i analizi projektnog zadatka. Na taj način kod studenata se potiče kreativnosti znatiželja, osjećaj za timski rad i sinergijsko rješavanje problema u realnom okolišu.

 

POJMOVNIK GEOSINTETIKA

Prof.dr.sc.Mensur Mulabdić,dipl.ing.građ.

Matko Bošnjaković,dipl.ing.građ.

 

POJMOVNIK GEOSINTETIKA

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Predrag Kvasnička
 • prof.dr.sc. Saša Meho Kovačević
 • Ana Petkovšek, v. pred

 

Sveučilišni udžbenik

Godina izdanja: 2011.

Broj stranica: 145

   

Ova knjiga daje osnovne informacije o proizvodima i pravilima struke vezanim za primjenu geosintetika u gradnji i to: studentima, izvođačima, projektantima, investitorima, laboratorijima za ispitivanje i zastupnicima proizvođača geosintetika, i jedino ovako koncipirana knjiga mogla je ponuditi potrebne informacije zajedničke svim skupinama, barem kao početnu literaturu.

Knjiga nije dovoljna za svakodnevne zadaće svih navedenih skupina, jer se ne bavi svim aspektima koje obrađuju priručnici i znanstvena i praktična literatura, pa je smatramo dijelom opće literature potrebne svakom inženjeru koji se bavi geosinteticima.

 

Ekonomika investicijskih projekata

Prof.dr.sc. Čulo Ksenija

 

Ekonomika investicijskih projekata

 

Sveučilišni udžbenik

Godina izdanja: 2010.

   
Ovaj udžbenik je namijenjen studentima preddiplomskog studija za predmet Inženjerska ekonomija. Koristan je i svim stručnjacima koji pripremaju ili provode investicijske projekte.

 

Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija

prof.dr.sc. Damir Markulak

 

Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Ivica Džeba
 • prof.dr.sc. Vladimir Sigmund

 

Sveučilišni udžbenik

Godina izdanja: 2010.

Broj stranica: 400 (A4)

   

Ovaj je udžbenik usklađen sa sadržajem kolegija Metalne konstrukcije 2 na Građevinskom fakultetu Osijek. Osnovna ideja autora je bila na jednom mjestu objediniti specifične teme iz područja čeličnih konstrukcija koje predstavljaju logičnu nadogradnju na problematiku proračuna štapnih elemenata. Cjeline su obrađene na način da se u uvodnom dijelu daje opća teorijska problematika, a potom se prezentira kodificirani način proračuna u skladu s europskim normama za proračun čeličnih konstrukcija Eurokod 3 (EN 1993). Na odgovarajućim numeričkim primjerima ilustrirana je primjena teorijski obrađenih metoda proračuna.

Udžbenik sadrži sljedeća poglavlja:O problematici modeliranja konstrukcija, višedjelni tlačni elementi, pločasti punostijeni nosači, hladnooblikovani tankostijeni elementi, projektiranje industrijskih hala s kranovima, aseizmičko projektiranje čeličnih i spregnutih konstrukcija, modeliranje i proračun priključaka, uvod u projektiranje višeetažnih čeličnih zgrada, proračun čeličnih konstrukcija na djelovanje požara.

 

Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1

prof.dr.sc. Damir Markulak

 

Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Boris Androić
 • prof.dr.sc. Ivica Džeba

 

Sveučilišni udžbenik

Godina izdanja: 2008.

Broj stranica: 221 (A4)

    
Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima građevinskih fakulteta, a obrađuje osnove problematike modeliranja i proračuna štapnih čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1 kao dijelu europskih norma za čelične konstrukcije, poznatije pod nazivom Eurokod 3.

 

Mehanika II – Kinematika i dinamika

doc.dr.sc. Aleksandar Jurić

 

Mehanika II – Kinematika i dinamika

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Ante Mihanović
 • prof.dr.sc. Vladimir Sigmund

 

Sveučilišni udžbenik

Izdavač:

Godina izdanja: 2008.

Broj stranica: 105 (A4)

    
Gradivo knjige obuhvaća kinematiku i dinamiku kao temeljne grane mehanike. Pojednostavljenim i razumljivim načinom prikazani su osnovni pojmovi i metode rješavanja zadaća, kako gibanja točke, tako i tijela, mehanizama, te nekih osnovnih konstrukcijskih sustava s jednim stupnjem slobode. Praktičnim i jednostavnim odabirom zadani su i riješeni pripadni primjeri iz kinematike i dinamike točke te tijela.

 

Tehnička mehanika II

mr.sc. Đurđica Matošević

 

Tehnička mehanika II

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Dražan Kozak
 • prof.dr.sc. Vladimir Sigmund

 

Udžbenik

Godina izdanja: 2007.

Broj stranica: 102 (A4)

     
Sadržaj knjige obuhvaća osnovne pojmove otpornosti materijala i neka od naponskih stanja u konstrukcijama: jednoosno stanje naprezanja, torziju, čisto savijanje, koso savijanje, savijanje uz djelovanje uzdužne i poprečne sile i izvijanje. Ograničen je na homogene materijale u Hookeovom području ponašanja.

 

Grafomehanika

doc.dr.sc. Aleksandar Jurić

mr.sc. Đurđica Matošević

mr.sc. Jurko Zovkić

 

Grafomehanika

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Ante Mihanović
 • prof.dr.sc. Vladimir Sigmund

 

Sveučilišni udžbenik

Godina izdanja: 2007.

Broj stranica: 85 (A4)

    
Gradivo knjige sadrži temeljne grafičke metode statike i kinematike. Praktičnim odabirom i jednostavnim načinom rješavanja, obuhvaćeni su: osnovne vrste i sustavi opterećenja, analiza ravnoteže osnovnih konstrukcijskih sustava u statičkim i kinematičkim izračunima, karakteristični planovi pomaka, kao i glavni elementi grafokinematike.

 

Tehničko crtanje i CAD

prof.dr.sc. Nikola Klem

prof.dr.sc. Željko Koški

mr.sc. Irena Ištoka-Otković

 

Tehničko crtanje i CAD

 

Recenzenti:

 • prof.dr.sc. Damir Markulak
 • prof.dr.sc. Miodrag Nestorović

 

Sveučilišni udžbenik

Godina izdanja: 2008.

Broj stranica: 245 (A4)

    
U knjizi su prikazani principi tehničkog crtanja, objašnjene vrste projektne dokumentacije, oprema crteža i grafičke oznake. U drugom dijelu knjige je detaljno objašnjen rad sa programom AutoCAD u 2D.

 

Upravljanje građevinskim poduzećem

prof.dr.sc. Zlatko Lacković

 

Upravljanje građevinskim poduzećem

 

Recenzent:

 • prof.dr.sc. Kata Ivić

 

Skripta

Godina izdanja: 2007.

Broj stranica: 255 (B5)

    
Sadržajno, knjiga obuhvaća sljedeća poglavlja: Strateško upravljanje, Marketing, Financiranje, Organizacija, Kvaliteta, Nabava, Logistika, Upravljanje ljudskim resursima, Elektroničko poslovanje, Istraživačko-razvojni rad i Poslovno planiranje.

 

Konkurentnost građevinskih poduzeća

prof.dr.sc. Zlatko Lacković

 

Konkurentnost građevinskih poduzeća

 

Recenzent:

 • prof.dr.sc. Kata Ivić

 

Skripta

Godina izdanja: 2007.

Broj stranica: 139 (B5)

    
Sadržajno, knjiga obuhvaća sljedeća poglavlja: Temeljni čimbenici, Troškovna i cjenovna konkurentnost, Poduzetnička sposobnost i konkurentnost, Obrazovanje, Razvoj inovativnosti i tehnologije, Mala poduzeća, Regionalni razvoj, Pravna država i pozitivni stavovi, Etika i kultura kao činitelji konkurentnosti.

 

Čelični i spregnuti mostovi

prof.dr.sc. Boris Androić

prof.dr.sc. Mehmed Čaušević

prof.dr.sc. Darko Dujmović

prof.dr.sc. Ivica Džeba

prof.dr.sc. Damir Markulak

prof.dr.sc. Bernardin Peroš

 

Čelični i spregnuti mostovi

 

Recenzenti:

 • Prof.emer.dr.sc. Vuk Milčić
 • Akademik Riko Rosman
 • Prof.dr.sc. Stanko Šram

 

Sveučilišni udžbenik četiri građevinska fakulteta u Hrvatskoj

Godina izdanja: 2006.

Broj stranica: 1220 (A5), tvrdi uvez

   
Udžbenik je zajedničko djelo profesora sa sva četiri građevinska fakulteta u Hrvatskoj, a obrađuje problematiku projektiranja, proračuna i konstruiranja čeličnih i spregnutih mostova.