Povjerenstva


Povjerenstvo za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja imenovano je odlukom dekana, a sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

 

Povjerenstvo djeluje u sastavu:

  • Izv.prof.dr.sc. Ivana Šandrk Nukić, dipl.oec., predsjednica
  • dr.sc. Robert Bušić, mag.ing.aedif., zamjenik predsjednice
  • Mr.sc. Josipa Matotek, prof. mat. i inf.,predstavnica nastavnika, članica
  • Marija Krajnović, mag.ing.arch., predstavnica suradnika, članica
  • Jurica Vrdoljak, dipl.ing.građ., predstavnik vanjskih dionika (DIT d.o.o.), član
  • Bruno Rechner,dipl.ing.arh., predstavnik vanjskih dionika (Rechner d.o.o.), član
  • Iva Barišić, predstavnica studenata, članica

 

 

Povjerenstvo predlaže, organizira, koordinira i provodi pojedine postupke sustava kvalitete te sudjeluje u razvijanju institucijskih mehanizama osiguravanja, unaprjeđivanja i promicanja kvalitete na Fakultetu.

Povjerenstvo jednom godišnje izrađuje Plan aktivnosti kao i realizaciju istog. 

 

 

Dokument relevantan za definiranje djelovanja, zadaća i odgovornosti Povjerenstva je Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek od 12. studenog 2019. godine.