Znanost


Višegodišnja znanstveno-istraživačka djelatnost u sadržajnom smislu obuhvaća fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja u kojima se prikuplja znanstvena građa, obavlja sistematizacija postojećih znanstvenih spoznaja, oblikuju znanstvena postignuća te provode opservacijska i eksperimentalna istraživanja.

 

U svom sadržajnom smislu, svi su ovi modaliteti istraživanja u znanstveno-istraživačkoj praksi Fakulteta realizirani preko:

 • istraživanja u području građevinskih materijala
 • istraživanja u području građevinskih konstrukcija, gdje obuhvaćaju podjednako fundamentalna i primijenjena istraživanja te projektiranje nosivih konstrukcija
 • istraživanja u području geotehnike u koja ulaze istraživanja i ispitivanja tla u najširem smislu, projektiranje, nadzor, vještačenja, revizije i savjetovanja
 • istraživanja hidrotehničkih sustava
 • istraživanja u području prometnica i asfalta
 • istraživanja mogućih ušteda energije
 • istraživanja u području zgradarstva
 • istraživanja u području inženjerske ekonomije, te razvojnih aspekata makro i mikro organizacije građevinarstva i građevinskog poslovanja
 • istraživanja na području ekologije
 • istraživanja vezana uz industrijalizaciju građenja gospodarskih, društvenih, infrastrukturnih i stambenih objekata
 • istraživanja na području racionalizacije stambene izgradnje
 • istraživanja sanacije povijesnih objekata i cjelina te
 • istraživanja na području arhitekture.

 

U proteklom su se razdoblju, znanstvene aktivnosti odvijale kroz:

 • znanstvenoistraživački rad na znanstvenim projektima
 • aktivnosti vezanima uz znanstvene tribine
 • aktivno sudjelovanje znanstvenika na domaćim i međunarodnim skupovima
 • publicističku djelatnost.