OBAVIJESTI

Obavijesti za upis u više godine studija

Upis u višu godinu i ponavljanje izvanredni studij Upis u višu godinu i ponavljanje r ...

UPUTE za prijavu studenata u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u akademskoj ...

      

Natjecaj za upis - stručni diplomski i razlikovna godina

    

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa

U akademskoj 2022./2023. godini Sveučilište provodi Jedinstvenu sveučilišnu studentsku ...

Obavijest studentima: e-pošta @gfos.hr koristeći AAI@EduHr elektronički identitet.

  Svi redoviti i izvanredni studenti imaju AAI@EduHr elektronički identitet, koji im omoguću ...

20.09.2023.
Natječaj za izbor

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ...

18.09.2023.
Upute za upis na jesenskom roku

             

18.09.2023.
Odluke o izboru

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 21. srpnja 2023. godine natječaj za izbor dv ...

Virtualna šetnja zgradom fakulteta: