HDM - 3. susret Osijek


HDM - 3. Susret Osijek

Dana 18. lipnja 2010. godine, u prostorijama Građevinskog fakulteta održan je 3. Susret Hrvatskog društva za mehaniku (HDM). Sudjelovalo je 50-tak znanstvenika (članova Društva) sa svih sveučilišta iz Republike Hrvatske. Primarni cilj 3. Susreta HDM je podizanje razine suradnje između članova Društva , a naročito poticanje mlađih istraživača na prezentaciju svojih istraživanja. Prezentirana su 22 rada iz područja klasične mehanike, radovi vezani uz nanomaterijale, područje biomehanike... Radovi su nastali kao rezultat teoretskih istraživanja, numeričke analize i eksperimentalnog istraživanja. 3. Susret HDM održan je pod pokroviteljstvom Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Građevinskog fakulteta u Osijeku.

 

HDM - 3. Susret Osijek - 01 HDM - 3. Susret Osijek - 02 HDM - 3. Susret Osijek - 03 HDM - 3. Susret Osijek - 04

 

HDM - 3. Susret Osijek - 05 HDM - 3. Susret Osijek - 06 HDM - 3. Susret Osijek - 07 HDM - 3. Susret Osijek - 08

 

HDM - 3. Susret Osijek - 09 HDM - 3. Susret Osijek - 10 HDM - 3. Susret Osijek - 11 HDM - 3. Susret Osijek - 12

 

HDM - 3. Susret Osijek - 13 HDM - 3. Susret Osijek - 14