Najava objave poziva na dostavu projektnih prijedloga "Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO"


Prema indikativnom planu objave poziva tijekom 2020. najavljenog u okviru Europskog socijalnog fonda planirana je objava poziva:

Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO

 

 U okviru poziva „Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKOmožete ostvariti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000,00 kn, odnosno u najvišem od 3.000.000,00 kn. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju:

  • razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija,
  • razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih, odnosno
  • razvoj i provedbu programa cjeloživotnog učenja u skladu s metodologijom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Objava poziva na dostavu projektnih prijedloga planirana je u listopadu 2020. godine.