Proveden 3. nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom


29. lipnja 2011.

U srijedu, 29. lipnja 2011. godine održan je 3. nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom.

 

Nadzorni audit proveden je prema planu audita radi ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Nadzorni audit obuhvatio je proces upravljanja kvalitetom, stručni proces, nastavni proces i Ured za studente.

 

U izvješću sa audita konstatirano je da se sustav primjenjuje prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočene nesukladnosti. Rezultat audita su preporuke za poboljšanje provođenja postupka internog audita (dodatno izvješće) te vezano uz detaljniji opis rezultata upravine ocjene.

 

Zahvaljujem svih djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

 

Edita Pinterić, dipl.iur.