Proveden nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom


17. lipnja 2014.

U utorak, 17. lipnja 2014. godine proveden je nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom.

 

Nadzorni audit proveden je prema planu audita radi ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Nadzornim auditom obuhvaćeni su dekan, znanstveni proces, stručni proces, nastavni proces, referada, tajništvo te QMS (sustav upravljanja kvalitetom).

 

U izvješću sa audita utvrđeno je da se sustav primjenjuje prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočene nesukladnosti. Rezultat audita su preporuke za poboljšanje provođenja postupka internog audita (u upitnoj listi s internog audita jasno definirati objektivne dokaze audita-dokumenti, zapisi) te vezano uz detaljniji zapis nadzora obavljene nastave.

 

Zahvaljujem djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

Edita Pinterić, dipl.iur.

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja