Proveden nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom


29. lipnja 2015.

U ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine proveden je nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom na našem Fakultetu.

 

Nadzorni audit provela su dva auditora prema planu audita radi ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Nadzornim auditom ove godine obuhvaćeni su: znanstveni proces, stručni proces, nastavni proces, razvojno stručni rad, referada, nabava te QM (sustav upravljanja kvalitetom).

 

U izvješću sa audita utvrđeno je da sustav funkcionira prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočene nesukladnosti.

 

Rezultat audita su preporuke:

  • povećati broj kompetentnih internih auditora
  • paziti na upisivanje broja studenata u Evidenciju održane nastave
  • detaljnije opisati ocjenu primjerenosti politike kvalitete

 

Zahvaljujem djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

 

Edita Pinterić, dipl.iur.

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja