Proveden recertifikacijski adut


2. srpnja 2010.

Tri godine nakon stjecanja certifikata kojim se potvrđuje primjena sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu, 2. srpnja 2010. godine održan je recertifikacijski audit. Recertifikacijski audit proveden je prema planu audita s ciljem provjere u kojoj mjeri su ispunjeni zahtjevi norme HRN EN ISO 9001:2008 i koja su poboljšanja provedena u odnosu na certifikacijski audit. Rezultat recertifikacijskog audita je produljenje važnosti trajanja certifikata u idućem trogodišnjem razdoblju.

 

Recertifikacijski audit obuhvatio je nastavni, znanstveni i stručni proces te proces upravljanja kvalitetom. Od organizacijskih jedinica Fakulteta audit je proveden u Tajništvu Fakulteta, odnosno u Uredu za studente i Uredu tehničkih poslova.

Na završnom sastanku sa upravom Fakulteta i u izvješću auditora konstatirano je da se sustav primjenjuje prema Priručniku kvalitete i definiranoj dokumentaciji te da nisu uočena nikakva kritična odstupanja od zahtjeva norme. Dane su preporuke za poboljšanje postupka upravljanja dokumentacijom i postupka upravljanja nesukladnim uslugama.
U izvješću auditora naglašeni su pozitivni aspekti sustava kvalitete Fakulteta u smislu izrade upravine ocjene sustava kvalitete za koju je navedeno da je izrađena i provedena detaljno i potpuno u skladu sa zahtjevima.

Sljedeće aktivnosti vezane za nadzor sustava kvalitete očekujemo u lipnju 2011. godine kada je planiran godišnji, nadzorni audit.


doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.