Proveden recertifikacijski audit sustava kvalitete prema HRN EN ISO 9001:2008


27. lipnja 2016.

Tri godine nakon posljednje obnove certifikata kojim se potvrđuje primjena sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu, 27. lipnja 2016. godine održan je recertifikacijski audit. Recertifikacijski audit proveden je prema planu audita s ciljem provjere u kojoj mjeri su ispunjeni zahtjevi norme HRN EN ISO 9001:2008. Rezultat recertifikacijskog audita je produljenje važnosti trajanja certifikata u idućem trogodišnjem razdoblju.

 

Recertifikacijski audit obuhvatio je nastavni, znanstveni i stručni proces, proces upravljanja kvalitetom,Tajništvo, Ured za studente, nabavu i izdavačku djelatnost.

Na završnom sastanku s upravom Fakulteta i u izvješću auditora konstatirano je da se sustav primjenjuje prema Priručniku kvalitete i definiranoj dokumentaciji te da nisu uočena nikakva kritična odstupanja od zahtjeva norme. Dane su preporuke za poboljšanje u smislu inzistiranja na detaljnom dokumentiranju nesukladnosti u realizaciji svakodnevnih procesa te nekoliko manjih napomena vezanih uz provođenje internog audita.

 

U izvješću auditora naglašeni su pozitivni aspekti sustava kvalitete Fakulteta u smislu izrade izvješća i analize mjera u sustavu osiguravanja kvalitete u nastavi koje izrađujemo na temelju semestralnih izvješća koje nastavnici dostavljaju za svoje predmete.

Sljedeće aktivnosti vezane za nadzor sustava kvalitete sukladno HRN EN ISO 9001:2008 očekujemo u lipnju 2017. godine kada je planiran godišnji, nadzorni audit.

 

Edita Pinterić,dipl.iur.

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja