Terenska nastava: Posjet gradilištu mosta Svilaj, obilazak asfaltne baze u Našicama i obilazak trase potpornog zida na željezničkoj pruzi L205 Našice – Nova Kapela/Batrina