Terenska nastava Posjet poduzeću Dilj d.o.o. Vinkovci i gradilištu Vodotornja u Vukovaru