Obavijest studentima: e-pošta @gfos.hr koristeći AAI@EduHr elektronički identitet.


 

Svi redoviti i izvanredni studenti imaju AAI@EduHr elektronički identitet, koji im omogućuje pristupanje i uporabu paketa Microsoft Office 365.

Svi koji imaju @gfos e-pošte aktivirane do 15. srpnja 2023. mogu koristiti postojeći sustav Carnet webmail (https://webmail.carnet.hr/login.php), ali i novi sustav Microsoft Office 365 koji je dostupan na sljedeće načine:

 

 

  • dodavanjem AAI@EduHr Office 365 računa u aplikaciju Pošta ili Mail (ovisno o jeziku sustava), koja je pred instalirana na Windows 10 i 11

(https://support.microsoft.com/hr-hr/office/postavljanje-e-po%C5%A1te-u-aplikaciji-po%C5%A1ta-7ff79e8b-439b-4b47-8ff9-3f9a33166c60)

 

 

 

Svi koji nemaju @gfos.hr e-pošte aktivirane do 15. srpnja 2023. mogu koristiti isključivo novi sustav Microsoft Office 365, dostupan na iznad opisane načine.

 

Sustav @gfos e-pošte preko Carnet webmail sučelja prestat će s radom 1. rujna 2023. pa se preporučuje izrada rezervnih kopija e-pošte prije tog datuma.