Objava nastupnog predavanja - dr. sc. Marin Grubišić


 

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dr.sc. MARINA GRUBIŠIĆA, mag.ing.aedif, pod nazivom:

 

„ULOGA KOEFICIJENATA FLEKSIBILNOSTI 1 KRUTOSTI U PRORAČUNU STATIČKIH SUSTAVA”

 

održat će se u sriiedu 4. studenoga 2020. godine s početkom u 14,00 sati u predavaonici 0.2, prizemlie Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osiiek, Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek.

 

Nastupno predavanje - Grubišić