Prva sveučilišna utrka "Slavonska X-ica"


Povodom 1. Dana Kineziološkog fakulteta Osijek, 26. svibnja 2021. godine u 18:00 sati u suradnji s Osječko-baranjskom županijom i uz potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kineziološki fakultet Osijek organizira prvu sveučilišnu utrku "Slavonsku X-icu".

 

Slavonska x-ica - plakat

 

Poziv za Slavonsku x-icu - sveučilišnu utrku - Kineziološkog fakulteta Osijek