Raspored ispita


 

Redoviti ispitni rokovi

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena:  31.8.2022.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena:  6.7.2022.

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 6.7.2022.

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 31.8.2022.

 

 

 

Izvanredni ispitni rokovi
 

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i razlikovna godina

- zadnja promjena: 6.4.2022.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i urbanizma

- zadnja promjena: 10.3.2022.

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 10.3.2022.

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 6.4.2022.

 

 

 

 

 

Kolokviji

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 17.3.2022.

Raspored održavanja kolokvija-preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 17.3.2022.

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski stručni studij Građevinarstvo- redoviti

- zadnja promjena: 16.3.2022.

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski stručni studij Građevinarstvo- izvanredni

- zadnja promjena: 19.5.2020.

Raspored održavanja kolokvija - diplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 17.3.2022.

Raspored održavanja kolokvija - razlikovna godina

- zadnja promjena: 4.6.2020.

Raspored održavanja kolokvija - specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 19.5.2020.