Terenska nastava


   

Terenska nastava studenata stručnog studija zavoda za OTM

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA STUDENATA STRUČNOG STUDIJA ZAVODA ZA ORGANIZACIJU, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT

U okviru kolegija Organizacija građenja I stručnog redovitog studija studenti su s predmetnim nastavnicima bili u obilasku gradilišta nove zgrade Građevinskog fakulteta Osijek. Posjet je organiziran 8. svibnja 2013. godine i zamišljen kao dio nastave u kojem studenti sami kreiraju nastavne sadržaje tako da u suradnji s voditeljima gradilišta na licu mjesta komentiraju i diskutiraju o svim elementima procesa građenja te problematikama s kojima se inženjeri susreću u praksi.

 

Glavni izvođač radova je tvrtka Gradnja d.o.o. čiji su djelatnici, voditeljica Mirjana Glavaš, ing.građ. i inženjeri Senka Alić, dipl.ing.građ. i Dario Malenica, dipl.ing.građ. pripremili kratko predavanje i obilazak gradilišta. Studenti su vidjeli shemu uređenja gradilišta i zakonski propisanu dokumentaciju koju izvođač mora imati na gradilištu, pokazana im je građevinska knjiga u kojoj su studenti vidjeli stvarne primjere izračuna količina izvedenih radova s pripadajućim skicama te građevinski dnevnik. Voditeljica gradilišta Mirjana Glavaš, ing.građ. u razgovoru sa studentima objasnila je način ispunjavanja građevinskog dnevnika i osvrnula se na elemente zaštite na radu te uputila studente u specifičnosti operativnih poslova i dotičnog gradilišta.

 

Inženjeri Senka Alić, dipl.ing.građ. i Dario Malenica, dipl.ing.građ. kratko su studente upoznali s tehnologijom izvođenja SCC betona koji se izvodi na gradilištu i posebnim uvjetima postavljanja oplate za vidne betone. S obzirom na vrlo specifične tehnologije inženjeri su ukazali i na problematiku s kojom su se susreli te na veliko zanimanje studenata odgovarali na brojna pitanja i diskutirali sa studentima.

 

Na kraju posjeta gradilištu studenti su obišli samo gradilište te su bili u prilici vidjeti pripremu i postavljanje oplate za vidne betone, pripremu i postavljanje armature te betoniranje jednog segmenta glavnog nosača SCC betonom.

 

 

pripremila

Martina Španić, dipl.ing.građ.

 

Opširnije

Terenska nastava za studente I godine sveučilišnog diplomskog studija

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava 7. lipnja 2013.

U okviru izvođenja nastave iz predmeta Izgradnja i održavanje cesta i TQM - globalno upravljanje kvalitetom za studente II semestra sveučilišnog diplomskog studija je dana 7. lipnja 2013. godine organiziran posjet tvornici betona Stetter poduzeća Gradnja d.o.o. na lokaciji Divaltova 156, Osijek te asfaltnoj bazi poduzeća Osijek-Koteks d.d. u Nemetinu.

 

Posjet tvornici betona

 

Tvornica betona jedna je od najvećih u Hrvatskoj, sa suvremenim i potpuno mehaniziranim proizvodnim procesom i stalnom unutarnjom kontrolom kvalitete betona. Kapacitet tvornice betona iznosi 140 m3/h, a sastoji se od dvije tanjuraste mješalice kapaciteta 1,50 m3 sa mogućnošću miješanja dvije različite smjese u isto vrijeme. Tako veliki kapaciteti tvornice bili su posebno korisni pri izvedbi opsežnih betonskih radova na objektima poput Eurodoma, Portanove ili nove zgrade Građevinskog fakulteta Osijek.4

 

 

U postrojenju za proizvodnju betona studente su dočekali djelatnici pouzeća Gradnja d.o.o. inženjer Dragan Kranjčević koji je studentima pokazao proizvodni proces u betonari te inženjerka Jasminka Plander, ing.građ., voditeljica laboratrija za beton i zamjenica Voditelja stalne tvorničke kontrole proizvodnje betona, koja je studente upoznala s radom laboratorija i tijekom ispitivanja svježeg i očvrskog betona. Studenti su imali priliku vidjeti cjelokupan proces proizvodnje betonske mješavine, od korištenja raznih frakcija agregata, doziranja cementa i aditiva, kontrole vlage, samog miješanja betona pa sve do otpreme gotovog proizvoda na gradilište. Studenti su također imali priliku vidjeti staro postrojenje manjeg kapaciteta koje se danas koristi za izvedbu predgotovljenih fasadnih ili podnih elemenata. U laboratoriju, studenti su detaljno upoznati sa primjenom normi, načinom uzimanja uzoraka, njegom betona te ispitivanjima betona za kontrolu kvalitete.

 

 

 

Posjet asfaltnoj bazi

 

Asfaltna baza u Nemetinu u pogonu je još od 1979. godine. Godišnje se proizvede 100 000 tona asfalta za vlastite potrebe te za potrebe kupaca. Na asfaltnoj bazi studente i nastavnike su dočekali djelatnici poduzeća Osijek-Koteks d.d. inženjer Mario Komljen, voditelj baze i inženjer Ivica Androjić, koji su studente upoznali s procesom proizvodnje, radom baze i ispitivanjima u laboratoriju. Studenti su imali priliku vidjeti asfaltnu bazu u radu, od faze pripreme i proizvodnje asfaltne mješavine (proces doziranja, sušenja i zagrijavanja agregata), do isporuke finalnog proizvoda – asfalta.

 

 

Osim upoznavanja sa postupcima prethodnih i tekućih ispitivanja, studentima je demonstriran postupak pripreme uzorka drobljenog kamenog materijala za ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava (udio zrna nepovoljnog oblika i udio slabih zrna u materijalu) četvrtanjem. Studenti su također upoznati s tijekom izgradnje nove asfaltne baze kod Čepina te svom problematikom koju izgradnja takve velike asfaltne baze nosi sa sobom.

 

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Gradnja d.o.o. i Osijek-Koteks d.d. čijom susretljivošću i razumijevanjem smo organizirali posjet tvornici betona i asfaltnoj bazi.

 

Osijek, 10. lipnja 2013.

 

prof.dr.sc. Sanja Dimter
doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Prometnice

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA 12. siječnja 2013.

Terenska nastava iz predmeta Prometnice održana je u subotu 12. siječnja 2013. godine. Studenti II godine diplomskog studija obišli su trasu posebnog kolosijeka za tvornicu cementa „Našicecement“ koji se odvaja od lokalne pruge L206 Našice – Nova Kapela u km 5+000.

 

 

Obilazak trase započeo je na samoj rasputnici (mjestu odvajanja) gdje je studentima prikazana situacija odvojne skretnice sa štitnom skretnicom i njihova međusobna ovisnost u odnosu na prometovanje vlakova na pruzi Našice – Nova Kapela. Ukazano je na specifičnosti različitih tipova skretnica korištenih pri gradnji kolosijeka i njihovih pojedinih dijelova. Dionica pruge posebnog kolosijeka za tvornicu cementa Našicecement ima karakteristike brdske pruge, gdje je kolosijek u stalnom padu s naizmjeničnim visokim nasipima, zasjecima i usjecima.

 

 

Na trasi su se studenti upoznali s tipovima poprečnih pragova koji su korišteni u izgradnji pruge (drveni i betonski pragovi), karakterističnim elementima gornjeg ustroja (tračnice, pragovi, pričvrsni pribor), karakteristikama i elementima dugog traka tračnica, spravama protiv putovanja tračnica te spravama protiv izbacivanja kolosijeka u krivinama. Od pružnih građevina na trasi je razgledano više mostova, cjevastih i pločastih propusta, niz klizišta koja su sanirana s armiranim tlom i potpornim zidovima.

 

Na kraju trase duljine ukupne duljine oko 4 kilometra studenti su razgledali kolosijeke i kolosiječna postrojenja primopredajne skupine, te su obišli dionicu kolosijeka koja vodi do same tvornice cementa s kolosijekom u betonskoj ploči za utovar i istovar tereta.

 

Nakon obilaska trase studenti su se, prije povratka u Osijek, okrijepili toplim napicima u Našicama.

 

U Osijeku, 24. siječnja 2013.

 

 

pripremio:
Waldemar Alduk, dipl.inž.građ.

Opširnije

Terenska nastava za studente V semestra stručnog studija

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA ZA STUDENTE V SEMESTRA STRUČNOG STUDIJA

 

U okviru izvođenja nastave iz predmeta Građenje i održavanje cesta za studente V semestra stručnog studija je dana 20.11.2012. organiziran posjet asfaltnoj bazi poduzeća Osijek- Koteks d.d. u Nemetinu te obilazak gradilišta autoceste A5 u koridoru Vc  na dionici čvor Sredanci-granica Bosne i Hercegovine.

 

Na postrojenju za proizvodnju asfalta studente su dočekali djelatnici poduzeća Osijek- Koteks d.d. inženjer Ivica Androjić i inženjer Danijel Mijić te upoznali studente s radom baze i laboratorija. Asfaltna baza u Nemetinu u pogonu je još od 1979. godine i najstarija je u ovom dijelu Hrvatske. Iako je najstarija, u ovoj asfaltnoj bazi se godišnje proizvede oko 100000 tona asfalta. Studenti su na ovom postrojenju imali priliku vidjeti cjelokupan proces proizvodnje asfaltne mješavine, od faze pripreme, proizvodnje i isporuke finalnog proizvoda do potrebnih prethodnih i tekućih laboratorijskih ispitivanja.

 

 

Nakon asfaltne baze slijedio je posjet gradilištu autoceste A5 u koridoru Vc na dionici čvor Sredanci-granica Bosne i Hercegovine.

 

Radovi na izgradnji ove dionice autoceste započeli su u rujnu 2011. godine, a dovršetak radova je planiran tijekom 2013. godine. Iako najkraća dionica dužine svega 3 km, ovo je i najskuplja dionica autoceste A5 obzirom na brojne objekte među kojima su most preko rijeke Save i izgradnja novog graničnog prijelaza Svilaj koji će biti izvede u skladu s uvjetima Schengenskog sporazuma.

 

 

 

Na gradilištu autoceste studente su dočekali inženjer Prkačin i inženjer Komljen te upoznali s osnovnim karakteristikama dionice autoceste Sredanci-granica BiH te s radovima koji su trenutno u tijeku.

 

Studenti su imali priliku vidjeti postavljenu skelu i oplatu za izgradnju nadvožnjaka te radove na uređenju dna odvodnog kanala gdje su u tijeku bili radovi na izvođenju betonskog temelja dna kanala.

 

 

Imali su priliku vidjeti strojeve potrebne za izvođenje radova te upoznati se s tehnologijama izvedbe svih slojeva kolničke konstrukcije autoceste koja se sastoji od nevezanog mehanički stabiliziranog nosivog sloja, cementom stabiliziranog nosivog sloja te tri asfaltna sloja. Uz radove na izvedbi slojeva kolničke konstruckije, studenti su mogli vidjeti i radove na uređenju posteljice od zemljanog materijala.

 

 

Pored radova na kolničkoj konstrukciji, posebno zanimljivo je bilo vidjeti radove na odvodnji prometnih površina. Odvodnja prometnih površina buduće naplatne postaje Sredanci riješena je linijskom odvodnjom. Kako se radi o velikim prometnim površinama te najvećoj kategoriji ceste (autocesta), izvedeni su odvodni uređaji velikog kapaciteta. Ovakvi uređaji rijetko se mogu vidjeti u uvjetima izgradnje gradskih prometnica stoga su bili posebno zanimljivi studentima.

 

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Osijek-Koteks d.d. čijom susretljivošću i razumijevanjem smo organizirali posjet asfaltnoj bazi i gradilištu autoceste.

 

 

prof.dr.Sanja Dimter, dipl.ing.građ.

Osijek, 26. studenog 2012.

 

Opširnije

Posjet gradilištu stambeno poslovne zgrade u Osijeku

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA Posjet gradilištu stambeno-poslovne zgrade u Osijeku

TERENSKA NASTAVA


Posjet gradilištu stambeno-poslovne zgrade u Osijeku

 

Studenti I godine sveučilišnog diplomskog studija (kolegij Organizacija građenja 2) i studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija (kolegij Upravljanje projektima) dio nastavnog programa odradili su kroz terensku nastavu. Terenska nastava održana je 9. studenog 2012. godine tijekom posjete gradilištu stambeno-poslovne zgrade na raskrižju Strossmayerove i Ćićarijske ulice u Osijeku.

 

 

Podijeljeni u skupine studenti su s predmetnim nastavnicima posjetili gradilište višestambene zgrade na raskrižju Strossmayerove i Ćićarijske ulice u Osijeku koja se izvodi primjenom IMS tehnologije – sustava montažne gradnje. Specifičnost konstruktivnog rješenja ove građevine je izvedba podzemne etaže (garaže) koja se izvodi kao monolitna konstrukcija dok se nadzemne etaže izvode pomoću prefabriciranih AB stupova, stropova (tavanica), konzolnih tavanica (balkoni), rubnih nosača, stubišnih krakova i podesta, te klasično armiranih ukrutnih zidova. Glavni nadzorni inženjer, gospodin Josip Brezak, dipl.inž.građ. upoznao je studente sa osnovnim odrednicama projekta – veličina građevine, konstruktivni sustav, kvaliteta materijala i tehnologija izvođenja radova.

 

 

 

Inženjer Brezak posebno je opisao tehnologiju izvođenja radova, odnosno pristup montažnoj gradnji primjenom IMS sustava. Sa studentima je obišao gradilište ukazujući na montažne elemente (stupove koji se protežu kroz dvije etaže i stropne ploče), konstruktivna rješenja i detalje izvedbe. Posebno je objasnio postupak prednapinjanja s ciljem ostvarivanja veze stupova i stropnih ploča kojim se, uz izvedbu ukrutnih zidova, ostvaruje sigurnost na seizmičke utjecaje.

 

 

Veza između stupova i stropnih ploča temelju se na trenju dodirnih površina stupova i ploča koja nastaje od uzdužne sile u spojnici izazvane utezanjem kabela položenih u kanal između ploča i provučenih kroz otvore u stupovima. Kabeli se utežu prešama te osiguravaju kotvama i klinovima. Prostor u kojem se nalaze kabeli ispunjava se betonom, a otvori u stupovima i ankerne kotve na krajevima kabela se injektiraju cementnom emulzijom. Na taj način kabeli se trajno štite od korozije.

 

 

Glavni inženjer gradilišta Boris Benić, dipl.inž.građ., pomoćnik glavnog inženjera gradilišta Stanislav Glavaš, arh.teh. i poslovođa Bojan Romić građ.teh. opisali su detalje montaže s naglaskom na važnost organizacije izvođenja radova – proizvodnje elemenata u pogonu izvođača Gradnja d.o.o. Osijek, transporta elemenata na mjesto ugradnje te ugradnje elemenata u konstrukciju. Elementi se proizvode lijevanjem u metalnoj oplati. Prema riječima inženjera na gradilištu radnu grupu na izvedbi radova montaže konstrukcije čine 5 radnika – montera i radnik na signalizaciji. Zbog veličine ploča (5,40 x 4,20, 3,60 x 4,80, 3,60 x 3,60 i 3,60 x 4,20) transport stropnih ploča i stupova (dvoetažni stupovi visine 7,50 m i 6,00 m ) odvija se noću (osim stupova i manjih elemenata) uz prethodno ishođenje potrebnih dozvola te osiguranje prometne pratnje.

 

Na gradilištu su se studenti mogli uvjeriti tehničke prednosti IMS sustava – učinkovita organizacija gradnje, projektiranje prema kataloškim elementima primarne konstrukcije i sekundarnih elemenata, brzu montažu i ekonomičnost gradnje.

 

 

Zahvaljujemo se glavnom nadzornom inženjeru, gospodinu Brezaku, djelatnicima poduzeća Gradnja d.o.o. Borisu Beniću, Stanislavu Glavašu i Vidu Šebeku na suradnji tijekom organizacije posjeta gradilištu i izvođenju terenske nastave. Zahvaljujemo se arhitektici Željki Jurković, dipl.inž.arh. na suradnji prilikom pripreme posjeta gradilištu.

 

 

U Osijeku, 12. studenog 2012.

 

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

Opširnije

Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA BAJKMONT d.o.o. Sesvete

TERENSKA NASTAVA


BAJKMONT d.o.o. Sesvete

 

U četvrtak, 15. studenog 2012. godine, u sklopu kolegija Metalne konstrukcije II i Spregnute konstrukcije, studenti II. godine diplomskog studija usmjerenja Nosive konstrukcije su s predmetnim nastavnicima imali priliku ići na terensku nastavu u jednu od vodećih tvrtki za projektiranje, proizvodnju i montažu čeličnih konstrukcija u regiji, Bajkmont d.o.o. u Sesvetama (www.bajkmont.hr).

 

Tvrtka Bajkmont raspolaže proizvodnim pogonom veličine približno 5000 m2, koji je opremljen suvremenim strojevima za rad sa čeličnim limovima, profilima i cijevima,  osposobljena je za rad prema u Hrvatskoj i Europi važećim propisima za oblikovanje i proizvodnju čeličnih konstrukcija, a poslove projektiranja i montaže obavlja u tuzemstvu i inozemstvu. U referencama tvrtke ističu se čelične konstrukcije sportske dvorane Gradski Vrt u Osijeku, zgrade Avenue Mall u Zagrebu, zgrade Hrvatske Biskupske konferencije u Zagrebu, i još mnoge druge.

 

U tvrtki su nas dočekali vlasnici, Franjo Bajkovec, Ivan Bajkovec i Miroslav Bajkovec, uz mladi inženjerski tim. Vlasnici su ukratko predstavili tvrtku i kroz prezentacije prikazali njenu strukturu, djelatnosti i neke od dosadašnjih projekata. Studentima je potom prikazana izrada izvedbene dokumentacije pomoću BIM (Building Information Modelling) programskog paketa Tekla Structures. Nakon pitanja vezanih uz prezentacije studenti su imali priliku proći kroz cijeli pogon za proizvodnju čeličnih elemenata, podsklopova i sklopova, a tijekom obilaska demonstrirani su im postupci u izradi čeličnih konstrukcija.

 

Demonstriran je postupak izrezivanja i izrade rupa na čeličnim limovima i profilima pomoću suvremenih CNC (Computer Numerical Control) strojeva (probijanje, bušenje, plazma i plinsko rezanje) te postupci hladnog oblikovanja čeličnih profila. Demonstrirani su postupci izrade zavara u uvali (MIG, elektrolučno) te zavarivanje valjkastih moždanika s glavom (elektrolučno - pištoljem), ali i postupak ispitivanja grešaka zavara nerazornom metodom penetrantima te kvalitete zavara korijena moždanika razornom metodom, savijanjem. Osim toga, prikazan je način provjere debljine (uređajem koji radi na načelu magnetizma) i postojanosti (križnim zarezivanjem) antikorozivnog premaza. Kroz pojedine dijelove pogona vodio nas je glavni tehnolog odgovaran za taj dio proizvodnje, a na nekim od demonstracija studenti su imali priliku i sudjelovati.

 

Nakon opsežnog i vrlo poučnog obilaska pogona imali smo priliku uz zakusku razmijeniti dojmove o viđenom.

Zahvaljujemo se djelatnicima i vlasnicima tvrtke Bajkmont d.o.o. Sesvete na odvojenom vremenu i  susretljivosti.

Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

Ivan Radić, dipl.ing.građ.

Tihomir Dokšanović, mag.ing.aedif.

Osijek, 20. studenog 2012.

 

 

Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete
Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete Terenska nastava Bajkmont d.o.o. Sesvete

Opširnije

Posjet gradilištu zgrade Građevinskog fakulteta

Datum objave: 12.07.2016.

I. faza - 26. listopada 2012.

TERENSKA NASTAVA


Posjet gradilištu zgrade Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom campusu u Osijeku – I. faza

 

Studenti I. i II. godine sveučilišnog diplomskog studija u okviru kolegija Organizacija građenja 2 i Upravljanje projektima, te studenti III. godine stručnog studija iz kolegija Organizacija građenja 2, s predmetnim nastavnicima su 26. listopada 2012. godine posjetili gradilište zgrade Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom campusu u Osijeku.

 

U studenom 2012. godine započeli su radovi na izgradnji nove zgrade Fakulteta neto korisne površine oko 10.000 m2 te ukupne vrijednosti 118,3 milijuna kuna. Završetak I. faze gradnje očekuje se 2014. godine. Izvođač radova je osječka tvrtka Gradnja d.o.o., a nadzor nad izvođenjem obavlja TRINAS projekt d.o.o. Nosiva konstrukcija je u cijelosti armirano-betonska. Posebnost projekta je arheološko nalazište koje je pronađeno na lokaciji i koje će se dijelom konzervirati i javno izložiti unutar objekta.

 

Na gradilištu su nas dočekali voditeljica Mirjana Glavaš, ing.građ. i inženjeri gradilišta Senka Alić, dipl.ing.građ. i Dario Malenica, dipl.ing.građ., te glavni nadzorni inženjer Ante Grubišić, dipl.ing.građ. Radi sigurnosti obilaska studenti su podijeljeni u dvije skupine. Dok je jedna skupina je uz pratnju glavnog nadzornog inženjera Ante Grubišića i inženjera Malenice obišla gradilište, druga skupina je u prostorijama uprave gradilišta poslušala predavanje voditeljice gradilišta Mirjane Glavaš o specifičnostima posla operativnog inženjera i o specifičnostima ovog gradilišta. Voditeljica gradilišta je studentima pokazala na dinamičkim planovima kako se prati izvršenost radova i alokacija resursa prema ažuriranim planovima na gradilištu. Studenti su imali prilike vidjeti pripremu i postavljanje armature, pogon i pripremu oplate te sistem pumpanja betona s donje strane armiranobetonske ploče.

 

 

Zahvaljujemo se inženjerima Mirjani Glavaš, Senki Alić i Dariju Malenici iz poduzeća Gradnja d.o.o. te glavnom nadzornom inženjeru Anti Grubišiću na vremenu i pomoći oko pripreme i realizacije terenske nastave.

 

U Osijeku, 26. listopada 2012.

 

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.
Mario Galić, dipl.ing.građ.
Martina Španić, dipl.ing.građ.

Opširnije

Posjet gradilištu dogradnje južnog kolnika državne ceste D2

Datum objave: 12.07.2016.

Studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija u okviru kolegija Upravljanje projektima s predmetnim nastavnicima su 19. listopada 2012. godine posjetili gradilište dogradnje južnog kolnika državne ceste D2 – Južna obilaznica Osijeka – Dionica: Čvorište „Koridor Vc“ – čvorište „Tenjska“.

Južna obilaznica Osijeka najopterećenija je dionica državne ceste D2 u Osječko-baranjskoj županiji. Intenzitet i struktura prometa nametnuli su potrebu za dogradnju još jednog kolnika u duljini od 13,2 km, od čvorišta s autocestom A5 do čvorišta Tenja. Dogradnja novog kolnika predviđa i izgradnju 7 novih objekata na trasi od kojih je najznačajniji nadvožnjak Bosutsko u duljini od 127 m. Radove izvodi Osijek- Koteks d.d., dok je nadzor Institut – IGH d.d., Zagreb. Ugovorena vrijednost radova iznosi 164,79 milijuna kuna (bez PDV-a ) s rokom izvođenja od 30 mjeseci (počevši od rujna 2011. godine).

 

Studenti su podijeljeni u dvije grupe: jedna grupa je obišla upravu gradilišta, a druga je obišla gradilište na čvorište Trpimirove ulice i obilaznice. Na gradilištu nas je dočekao voditelj radova, Vlado Ćaleta, građ.tehn. koji je studentima opisao strukturu, ciljeve i specifičnosti projekta južne obilaznice Osijeka. Zatim je pojasnio probleme i karakteristike pri organizaciji gradilišta linijskih objekata, te na gradilištu pokazao koje su mjere nužne kako bi gradilište nesmetano funkcioniralo s obzirom da je okruženo visoko frekventnim prometnicama. Gospodin Ćaleta je proveo studente niz gradilište gdje su imali prilike vidjeti organizaciju i tehnologiju bušenja pilota temelja upornjaka za novi nadvožnjak, slojeve buduće ceste i mehanizaciju za stabilizaciju i izravnavanje slojeva, izveden cijevni betonski propust i prijelaz iz zatvorenog sustava odvodnje u otvoreni.

 

 

U upravi gradilišta dočekala nas je voditeljica gradilišta Jelena Piegel Vidaković, dipl.inž.građ. iz poduzeća Osijek-Koteks d.d. koji je glavni izvođač u ovom projektu. Upoznala je studente sa opesgom projekta i ključnim objektima na dionici obilaznice. Prema projektu, na dionici obilaznice potrebno je izgraditi 3 nadvožnjaka, most te sustav odvodnje.

 

Dodatna pojašnjenja vezano za pripremu projekta i pristup izvođenju radova studenti su dobili od nadzornog inženjera Bernarda Dorešića, dipl.inž.građ. iz poduzeća Institut IGH d.d. Osijek.

 

Posebno je bilo govora o organizaciji izvođenja radova i regulaciji prometa budući će se projekt u većem dijelu izvoditi pod prometnim opterećenjem. Na prikazanoj projektnoj dokumentaciji studenti su dobili uvid u način izrade varijantnih rješenja regulacije prometa ovisno o odabiru tehnologije izvođenja radova.

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Osijek-Koteks d.d. koji su bili aktivno uključeni u planiranje i realizaciju terenske nastave. Posebno se zahvaljujemo gospodinu Dorešiću i XXX na dodatnim pojašnjenjima zahvata i suradnji.

 

 

U Osijeku, 19. listopada 2012.

 

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.
Mario Galić, dipl.ing.građ.

Opširnije

Posjet gradilištu mosta preko rijeke Drave na koridoru Vc

Datum objave: 12.07.2016.

Studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija u okviru kolegija Upravljanje projektima s predmetnim nastavnicima su 19. listopada 2012. godine posjetili gradilište mosta preko rijeke Drave na koridoru Vc.

Na dijelu Vc koridora, koji prolazi kroz teritorij Republike Hrvatske, nalazi se autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, koja se proteže od granice sa Republikom Mađarskom do granice sa Bosnom i Hercegovinom i autocesta A10 koja se proteže od granice sa Bosnom i Hercegovinom do luke Ploče. Autocesta A5 Beli Manastir Osijek - Svilaj, dužine 88,6km, podijeljena je na slijedeće dionice:

 • granica Republike Mađarske - Beli Manastir, dužine 5,0 km
 • Beli Manastir - Osijek, dužine 24,6 km
 • Osijek - Đakovo, dužine 32,5 km
 • Đakovo - Sredanci, dužine 23,0 km
 • Sredanci - granica Bosne i Hercegovine, dužine 3,5 km.
Najznačajniji objekt na dionici Beli Manastir - Osijek je most preko rijeke Drave.

Most preko rijeke Drave dužine je 2485 m. Objekt je projektiran kao ovješeni spregnuto čelični sklop na prijelazu preko same rijeke Drave i betonska polumontažna konstrukcija na samim inundacijama rijeke Drave. Glavna rasponska konstrukcija sastoji se od spregnute čelične grede, armiranobetonskih pilona (dva A pilona) i zatega. Pristupni mostovi preko lijeve i desne inundacije rijeke Drave dužine 2065 m, projektirani su kao dva odvojena mosta sa rasponima od 35 m.

 

Donji ustroj mosta sastoji se AB bušenih pilota promjera ø150 cm koji se povezuju naglavnim gredama te stupišta. U sklopu izgradnje mosta izvesti će se radovi na regulaciji rijeke Drave u dužini 3,0 km, regulaciji rijeke Vučice te izgradnji mosta preko rijeke Vučice.

 

Nadzorni inženjer Ernest Ević, dipl.inž.građ., koji obavlja poslove nadzora nad izvođenjem AB radova na izgradnji mosta, upoznao je studente s glavnim odrednicama projekta i prezentirao dijelove projektne dokumentacije mosta. Posjet gradilištu se odvijao na slavonskoj strani gdje radove izvode poduzeća Viadukt d.d. i Skladgradnja-Grup d.o.o. u okviru poslovne udruge hrvatskih poduzeća koji izvodi radove na mostu. Pristup izvedbi mosta opisali su inženjeri Ivan Rezo, dipl.ing.građ., voditelj radova iz poduzeća Skladgradnja-Grup d.o.o. i Ante Vranjković, građ.teh. iz poduzeća Viadukt d.d. Pojasnili su važnost izrade i ažuriranja dinamičkog plana radova s posebnim osvrtom na pažljivo planiranje ključnih resursa u projektu. Vezano za pristup izvedbi građevine napomenuli su da je u neposrednoj blizini gradilišta uređen plato za izradu montažnih prednapetih nosača. Nakon razgovora u upravi gradilišta studenti su se uputili na obilazak gradilišta sve do obale Drave gdje se u građevnoj jami trenutno odvijaju radovi na izvedbi bušenih pilota i temeljnoj ploči pilona. Inženjeri su ukazali na problematiku erozije obale rijeke Drave na baranjskoj strani i njezin utjecaj na pristup izvođenju radova i dinamiku.

 

Zahvaljujemo se nadzornom inženjeru Ernestu Eviću iz Instituta IGH d.d. i inženjerima na gradilištu na organizaciji posjeta i uspješnoj realizaciji terenske nastave.

 

 

U Osijeku, 19. listopada 2012.

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.
Mario Galić, dipl.inž.građ.

 

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Vodogradnje, Regulacije vodotoka, Plovni putovi, luke i terminali

Datum objave: 12.07.2016.

TERENSKA NASTAVA 24. LISTOPADA 2012

Sudionici:

 • studenti Stručnog studija, 2. godina;
 • studenti Sveučilišnog diplomskog studija, hidrotehnika, 2. godina;

 

Područje:

 • Hidrotehnika

 

Predmeti:

 • Vodogradnje
 • Regulacije vodotoka
 • Plovni putovi, luke i terminali

 

Program s bitnim edukacijskim sadržajima:

 

800 – 815

 • okupljanje i polazak ispred Fakulteta (Drinska 16),

 

830 – 900

 • uvodno o cestovnom koridoru Vc, autocesti A5 (B. Manastir - Osijek –Svilaj) te autocesti A10 (produžetku do mora) i pripadnom mostu preko Drave kod Petrijevaca

 

900 –1100

 • susret sa predstavnicima nadzorne službe i voditelja radova:
 • predstavljena je građevina – most dužine 2485 m, iz tri dijela, dva podjednako duga pristupna dijela (slavonski i baranjski) u inundacijskom području i most preko glavnog korita Drave, dug 420 m; centralni dio je ovješeni spregnuto čelični sklop, a okolni dijelovi su polumontažne betonske konstrukcije;
 • opisani su regulacijski radovi na pritoku Vučici za potrebe izvedbe i konačno uređenje vodotoka sa manjim mostom pristupne ceste preko svog toka; kao i regulacijski radovi na obalama Drave, desno izvedba niza pera i utvrđivanje, a lijevo izvedba obaloutvrde u dužini 3 km; te je ukazano na probleme blizine matice toka i erozije na baranjskoj obali i utjecaj na izbor i dinamiku radova izvedbe;
 • razgledana je i detaljno opisana građevinska jama sa radovima dovršetka bušenih pilota i izvedbi temeljne ploče pilona – ukazano je na složenost ostvarivanja suhe građevinske jame (pobijanje i sidrenje čeličnog žmurja, iscrpljivanje pomoću zdenaca);

 

1100 – 1230

 • tijekom vožnje o Hrvatskim vodama, organizacijskoj podjeli po slivnim područjima i VGI Vuka;

 

1230 – 1330

 • razgled objekata akumulacije Opatovac na potoku Čopinac:
 • funkcionalni elementi akumulacije – nasuta brana, temeljni ispust, preljev; konstrukcija i položaj;
 • problemi tijekom i nakon izvedbe objekata; mjerni instrumenti na brani, radovi istraživanja stanja i uzroka problema (procurivanja); osvrt na sanaciju;
 • predstavljanje glavnih elemenata sustava za navodnjavanje Opatovac: zahvat vode, dovodni cjevovod, crpna stanica, tlačni cjevovod sa priključcima; razgled vidljivih dijelova sustava; osvrt na relevantne vodne razine;

 

1330 – 1400

 • tijekom vožnje: Istočna Slavonija, Dunav, poljoprivreda;

 

1400 – 1500

 • obilazak i razgled gradilišta brane Čitluk na istoimenom potoku:
 • bujični karakter potoka i retencijski utjecaj izgradnje – dimenzioniranje na  1000-godišnji vodni val;
 • doživljaj izvedbe sastavnih slojeva uzvodnog i centralnog drena te obloga homogene nasute brane uz opis uloge, pozicioniranja, dimenzioniranja i tehnologije izvedbe, kao i samog tijela brane;
 • o izvedbi betonskih elemenata evakuacijskih objekata, tunela temeljnog ispusta i preljevnih građevina (preljeva, brzotoka i slapišta): temeljenja, kampadnog rada, povezivanja i brtvljenja dijelova, postizanja zakrivljenih, hidraulički povoljnih, oblika; ugradnji čeličnog cjevovoda, rešetki i zatvarača;

 

1500 – 1545

 • odmor i osvježenje u restoranu Dunav; šetnja uređenom i utvrđenom obalom Dunava i pogled na brod – pristan za putničke brodove

 

1545 – 1635

 • tijekom vožnje: o plovnosti Dunava, uređenju i održavanju plovnog puta te višenamjenskom kanalu Dunav – Sava;

 

1635 – 1700

 • posjet i obilazak Luke Vukovar:
 • informiranje o statusu luke i njenih terminala, razvoju poslovanja i tehničke opremljenosti, robama koje gravitiraju luci i drugom;
 • obilazak lučkog teritorija i razgled opreme, prostora, uskladištenih roba, dizalica, željezničke infrastrukture, prisutnih plovila;
 • ukazivanje na operativne platoe i operativne obale – vertikalni i kosi kej, njihove konstrukcijske osobine, prednosti i mane;
 • pogled na terminale luke specijalizirane za transport tekućina i žitarica, te specijaliziranu plovnu mehanizaciju (refuler za održavanje dna korita vodotoka) kao i oznake plovnog puta;

 

1700 – 1800

 • povratak u Osijek

 

Planirani sadržaji u potpunosti realizirani.

 

Vanjski izlagači:

 • djelatnik „IGH Osijek“, član nadzora, Ernest Ević, dipl. inž. građ. i voditelj radova poduzeća Vijadukt d.d., Ante Vranjković, građ. teh. (na mostu);
 • voditelj VGI „Vuka“ Mario Spajić, dipl. inž. građ., (akumulacija Opatovac);
 • nadzorni inženjer Dragica Hajpek, dipl. inž. građ. (VGI „Vuka“), šefovi gradilišta brane i tehničko osoblje na gradilištu (brana Čitluk);
 • Danijel Bilušković, dipl. oec. (Luka Vukovar).

 

Sudionici su dobili pisane materijale o sadržajima obuhvaćenim terenskom nastavom. Iskazali su se primjerenim ponašanjem. Stručni sadržaji će se tijekom nastave i nadalje obrađivati.

 

U prilogu foto zapis pogledajte ovdje...

Opširnije

Terenska nastava iz predmeta Izgradnja i održavanje cesta

Datum objave: 12.07.2016.

Terenska nastava za studente II semestra sveučilišnog diplomskog studija

 

U okviru izvođenja nastave iz predmeta Izgradnja i održavanje cesta za studente II. semestra sveučilišnog diplomskog studija je dana 1. lipnja 2012. organizirana terenska nastava koja je obuhvatila posjet asfaltnoj bazi poduzeća Gradnja d.o.o. OPC Proizvodnja u Petrijevcima te obilaske gradilišta kružnog toka u sklopu obilaznice Valpova, mosta preko rijeke Drave na koridoru Vc te proširenja južne obilaznice Osijeka.

 

Na postrojenju za proizvodnju asfalta studente su dočekali djelatnici poduzeća Gradnja d.o.o. OPC Proizvodnja i detaljno ih upoznali s procesom proizvodnje asfaltnih mješavina, od faze pripreme i proizvodnje asfaltne mješavine do potrebnih laboratorijskih ispitivanja. Asfaltna baza (Asphalt Technologies FNT 160T)  je “batch” tipa,  kapaciteta 160 t/h, ekološkog plinskog pogona, računalnog sustava upravljanja najnovije generacije.

 

Studenti su imali priliku vidjeti asfaltnu bazu u pogonu (proces doziranja, sušenja i zagrijavanja agregata) te isporuku finalnog proizvoda - asfalta. Nakon toga su detaljno upoznati s postupcima prethodnih i tekućih ispitivanja koja se, u svrhu stalne kontrole proizvodnje, provode u laboratoriju. Također su upoznati s novim europskim normama koje se primjenjuju za proizvodnju i ispitivanje asfaltnih mješavina.

 

Nakon asfaltne baze slijedio je posjet gradilištu kružnog toka u sklopu obilaznice grada Valpova na kojem su studenti imali prilike vidjeti radove na asfaltiranju privoza kružnom raskrižju.

 

Zatim je uslijedio posjet gradilištu mosta preko rijeke Drave čijom izgradnjom su započeti radovi na najdužoj nedovršenoj dionici autoceste A5 koridora Vc Osijek-Beli Manastir dužine 24,6 km. Dužina mosta preko rijeke Drave je 2485 m. Projektiran je kao ovješeni spregnuto čelični sklop na prijelazu preko same rijeke Drave i betonska polumontažna konstrukcija na samim inundacijama rijeke Drave. Glavna rasponska konstrukcija sastoji se od nosive čelične grede spregnute s armiranobetonskom kolničkom pločom te dva armiranobetonska pilona oblika slova A  i zatega. Donji ustroj mosta sastoji se od armiranobetonskih bušenih pilota promjera 150 cm koji se povezuju naglavnim gredama te stupišta. Rok dovršetka radova je 30 mjeseci.

 

Nakon što su detaljno upoznati s projektom mosta, studenti su na ovom gradilištu imali priliku vidjeti radove na izvođenju pilota i stupova mosta te radove na izvedbi šljunčanih pilota kao svojevrsnu novinu na ovim prostorima. Upoznati su s načinom organizacije gradilišta te tehnologijama kojima se obavljaju pojedini radovi. Pored radova na samom mostu, detaljno su upoznati i sa zahvatima kojima će se regulirati tokovi rijeka Vučice i Drave na mjestu izgradnje objekta.

 

Na gradilištu proširenja južne obilaznice grada Osijeka studenti su imali priliku vidjeti radove na uređenju posteljice i iskopu kanalizacijskih jaraka te su upoznati i s problemima koji su nastali uslijed obilnih oborina posljednjih dana. Nakon obilaska gradilišta, studenti su ukratko upoznati i s projektnom dokumentacijom izgradnje južnog kolničkog traka obilaznice.

 

Zahvaljujemo se djelatnicima poduzeća Gradnja d.o.o. čijom susretljivošću i razumijevanjem smo organizirali posjet asfaltnoj bazi i gradilištu u Valpovu: direktoru OPC Proizvodnja Pleša Zvonimiru, ing.arh. te suradnicima Marko Marku i Ferić Tomislavu.

 

Također se zahvaljujemo djelatnicima poduzeća Osijek-Koteksa koji su dočekali na gradilištu obilaznice Jeleni Piegel Vidaković, dipl.ing.građ i voditelju radova Vladi Ćaleti, građ.teh.

 

Posebno se zahvaljujemo nadzornom inženjeru IGH Ević Ernestu, dipl.ing.građ. na izuzetno uspješnoj organizaciji posjeta gradilištu mosta, nadzornom inženjeru tvrtke Viadukt Marku Lovriću, dipl.ing.građ. i gosp. Anti Vranjkoviću, građ.teh. koji su nas, zajedno s gosp. Evićem, srdačno ugostili, strpljivo pojasnili sva rješenja i radove koji se odvijaju na gradilištu  i dali vrlo korisne savjete mladim kolegama.

 

prof.dr.sc.Sanja Dimter

Osijek, 15. lipnja 2012.

 

 

  

Opširnije