Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Humboldt Foundation Network

Datum objave: 28.09.2022.

Istražite Alexandar von Humboldt mrežu
Bilo da ste novoizabrani stipendist ili dobitnik nagrade, istraživač koji trenutno prima sponzorstvo ili jedan od bivših studenata, ovdje možete pretraživati ​​imena, discipline i trenutno prebivalište više od 30 000 primatelja sponzorstva Zaklade Humboldt širom svijeta.

 

Više na poveznici:

https://www.humboldt-foundation.de/en/connect/explore-the-humboldt-network

 

Opširnije

Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. – 3. ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 28.09.2022.

Treći ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj Poziva je ugovaranje dodatnih projekata koji će kapitalizirati i dodatno maksimizirati učinkovitost učinaka i rezultata projekata koji su financirani u okviru 1. i/ili 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga i dovršeni do 30. lipnja 2022.

Namjera Programa je ugovoriti samo one projekte koji bi se usredotočili na određene vrste akcija/aktivnosti i rezultata Programa.

Program poziva sve zainteresirane projektne partnere koji su već proveli projekt unutar 1. i/ili 2. Poziva da dostave svoje koncepte, prema detaljima navedenim u Smjernicama za prijavitelje. Koncepti se mogu podnijeti unutar sve četiri prioritetne osi i svih specifičnih ciljeva.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 07. rujna 2022. do 07. listopada 2022. do 15:00 sati.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u trećem Pozivu:

1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi
1.1. Poboljšanje usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području
2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
2.1. Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprječavanje rizika
2.2 Promicanje i poboljšanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije s ciljem jačanja energetske
3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
3.1. Jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine
4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području
4.1. Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se ubrzao razvoj konkurentnosti i poslovnog okruženja u Programskom području.

Programsko područje u Hrvatskoj obuhvaća 4 županije: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju te 5 upravnih okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski te Mačvanski upravni okrug.

Indikativna alokacija za treći ograničeni Poziv za sve četiri Prioritetne osi iznosi 970.000,00 eura EU sredstava, dok intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.interreg-croatia-serbia.eu/call-for-proposals/3rd-restricted-call-for-proposals/

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-ipa-cbc-hrvatska-srbija-2014-2020-3-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

 

Opširnije

DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA

Datum objave: 28.09.2022.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska

Datum završetka zaprimanja prijava: 30. studeni 2022. godine

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Vrijednost natječaja: 36.165.000,00 HRK

 

SVRHA POZIVA

  • Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
  • Posebni ciljevi Poziva: poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja i unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

PREDMET POZIVA

  • Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Prijavitelj mora dokazati da zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014; ili da je istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

Više na poveznici

https://www.eu-projekti.info/competition/dokazivanje-inovativnog-koncepta/?from=57

 

Opširnije

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će se raspisati tijekom 2022. u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a za koje je nadležno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provedbeno tijelo Hrvatska zaklada za znanost

Datum objave: 28.09.2022.

Tijekom 2022. godine planirano je više poziva za dostavu projektnih prijedloga kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nadležno tijelo za NPOO, a  Hrvatska zaklada za znanost je provedbeno tijelo.

Objava Poziva očekuje se tijekom 2022. godine prema pravilima i procedurama NPOO-a. Više informacija o Pozivima i natječajna dokumentacija objavit će se naknadno, a planirani Pozivi su:

  1. Programi mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost, Potpora za odlaznu mobilnost, Potpora za dolaznu mobilnost
  2. Razvojne istraživačke potpore
  3. Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
  4. Ciljana znanstvena istraživanja

Kroz Program mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost omogućit će se kratkotrajni boravak doktorskih studenata na vrhunskim institucijama u inozemstvu s ciljem umrežavanja i objave zajedničkih radova. Program mobilnosti – Potpora za odlaznu mobilnost namijenjen je istraživačima iz Republike Hrvatske koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji žele unaprijediti svoj istraživački potencijal istraživačkim radom na najboljim institucijama diljem svijeta. Program mobilnosti – Potpora za dolaznu mobilnost namijenjen je istraživačima koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji trenutačno rade u inozemstvu i žele raditi na znanstvenim institutima i sveučilištima u Hrvatskoj  s ciljem internacionalizacije i prijenosa znanja u hrvatski istraživački prostor.

Razvojne istraživačke potpore namijenjene su uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje i /ili značajnom podizanju kompetitivnosti na međunarodnoj razini ili istraživanjima s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Podržavaju se projekti znanstvenika  koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave Poziva koji dolaze u Hrvatsku kao i znanstvenika koji su već zaposleni u Hrvatskoj.

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti potpora je namijenjena za zapošljavanje mladih istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (na poslijediplomskoj razini) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, što doprinosi unapređenju sustava razvoja karijera mladih istraživača.

Ciljana znanstvena istraživanja program je namijenjen poticanju vrhunskih istraživanja u suradnji poslovne i znanstvene zajednice s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Programom se podržavaju aplikativna istraživanja do faze testiranja tehnologija u laboratorijskim uvjetima (TRL 1-4).

Više informacija na:

https://planoporavka.gov.hr/

i

https://hrzz.hr/najava-poziva-za-dostavu-projektnih-prijedloga-koji-ce-se-raspisati-tijekom-2022-u-sklopu-nacionalnog-plana-oporavka-i-otpornosti/

 

Opširnije

OpenAIRE vodiči za program Obzor Europa

Datum objave: 20.07.2022.

Obavještavamo vas da je OpenAIRE objavio vodiče namijenjene istraživačima koji se prijavljuju na natječaje za financiranje u okviru programa Obzor Europa.

Unutar novog okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije, Obzor Europa, potiču se i promiču prakse otvorene znanosti uključene u različite dijelove Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava te realizacija otvorene znanosti u procesima istraživanja.

Na portalu Otvorena znanost koji razvija Centar za znanstvene informacije IRB-a možete pronaći više o otvorenoj znanosti u programu Obzor Europa, što sve Europska komisija zahtijeva vezano uz otvorenu znanost te prijevode vodiča na hrvatski jezik (https://www.otvorena-znanost.hr/obzor-europa-openaire-vodici-za-istrazivace). 

Opširnije

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-10)

Datum objave: 30.06.2022.

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2022. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2022-10:

Datum raspisivanja natječaja: 29. lipnja 2022.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 5. listopada 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije lipanj 2023. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava, koji će biti otvoren za prijave tijekom ljeta. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

 

Više na poveznici: 

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

 

Opširnije

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će se raspisati tijekom 2022. u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a za koje je nadležno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provedbeno tijelo Hrvatska zaklada za znanost

Datum objave: 08.06.2022.

Opširnije

Otvoren natječaj za prijavu projekata HRZZ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Datum objave: 25.05.2022.

                                            ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Natječaj je otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. 


Ukratko o natječaju IP-2022-10:

Datum raspisivanja natječaja: 24. svibnja 2022.
Rok za prijavu: 5. listopada 2022. do 13:00 sati (CEST)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom lipnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav. 


Upiti vezani uz natječaj

Upiti vezani uz prijavu na natječaj mogu se postaviti isključivo na adresu e-pošte istrazivacki@hrzz.hr.

Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnoj stranici HRZZ-a svakog utorka za upite zaprimljene do ponedjeljka u 12 sati i petka za upite zaprimljene do četvrtka u 12 sati.

Odgovori na upite objavljuju se od 3. lipnja 2022. do 30. rujna 2022., a mogu se postavljati do četvrtka, 29. rujna 2022. u 12 sati.

Odgovori na upite neće se objavljivati u razdoblju od 1. do 16. kolovoza 2022.

Prije postavljanja upita molimo pročitajte već postavljene upite i odgovore jer se na ponovljene upite neće odgovarati.

HRZZ zadržava pravo izmjene uvjeta financiranja za svaki natječaj te se odgovori na upite postavljene za prethodne natječaje za IP program ne odnose na natječaj IP-2022-10.

 

 

Više na poveznici: 

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

 

 

Opširnije

Natječaji za stipendije francuske vlade

Datum objave: 21.03.2022.

Objavljeni su novi natjecaji  za stipendije francuske vlade (jezične i znanstvene), a više o njima možete naći na sljedećim poveznicama:

https://www.croatie.campusfrance.org/fr/bourses-du-gouvernement-francais-20222023-appel-a-candidatures
https://www.croatie.campusfrance.org/fr/bourses-linguistiques-du-gouvernement-francais-2022

Opširnije

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2022-02) - HRZZ

Datum objave: 22.02.2022.

 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.

 

Ukratko o natječaju IPS-2022-02:

Rok za prijavu: 28. veljače 2022. do 13 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 4. ožujka 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.

 

Više o pozivu:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

Opširnije

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-04) - HRZZ

Datum objave: 22.02.2022.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Ukratko o natječaju IPCH-2022-04:


Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. travnja 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. travnja 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije studeni 2022. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Više o natječaju:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije