Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Otvoren natječaj - Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-10)

Datum objave: 13.07.2021.

 

 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

 • Datum raspisivanja natječaja: 12. srpnja 2021.
 • Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
 • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
 • Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
 • Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
 • Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
 • Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2022. godine


Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Opširnije

Izdvojeni natječaji i ostale informacije vezane uz projekte

Datum objave: 10.06.2021.

U privitku ove objave nalazi se dokument s trenutno otvorenim natječajima iz raznih područja.

Izdvojeni-natjecaji-i-ostale-informacije-6-2021-1.pdf

Opširnije

Program usavršavanja i Program Modula 2 u svibnju na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek

Datum objave: 10.05.2021.

Najavljujemo održavanje 

Programa osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2

i

Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

 

u svibnju na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

 

Više informacija na poveznici ispod: http://www.gfos.unios.hr/energetsko-certificiranje-n/energetsko-certificiranje-nn

Opširnije

Otvoren natječaj Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)

Datum objave: 12.01.2021.

 

 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

 

Više o pozivu na poveznici:

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije

Get involved in Missions

Datum objave: 03.09.2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava o mogućnosti sudjelovanja, Okvirni program za istraživanje i inovacije – Obzor Europa putem interaktivne platforme „EU misije – poziv za dostavu ideja“ .

Prilika za podnošenje prijedloga putem platforme bit će otvorena do 6. rujna, a glasanje do 14. rujna.

Rezultati poziva bit će predstavljeni na „Danima Europskog istraživanja i inovacija“ koji će se održati online od 22. do 24. rujna 2020. godine.

Opširnije

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI

Datum objave: 27.07.2020.

 

     

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između SNSF-a i HRZZ-a, Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF).

 

 

Više na poveznici:

 

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

Opširnije

Objavljen natječaj pod nazivom “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”

Datum objave: 02.07.2020.

 

Obavještavamo Vas da je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” u okviru Europskog socijalnog fonda.

Poveznica na natječaj: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/

 

Poziv je otvoren od 01.07.2020. do 31.12.2020. (ili iskorištenja sredstava), a projektne prijave se zaprimaju od 15. srpnja 2020. godine.

 

Prijavitelji su: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom javnom znanstvenom institucijom / organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja upisanom u Upisnik visokih učilipšta i udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.

 

Partneri su:

 1. javne ustanova koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 2. organizacije civilnog društva
 3. regionalne i lokalne razvojna agencija
 4. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Vrijednost natječaja: 96.000.000,00 kn

EU financiranje: 100%

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.

 

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za kativno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a
 2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a
 3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djeci i mladima

 

 

Opširnije

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2021. - 2022.

Datum objave: 09.04.2020.

MZO         
Ministarstvo znanosti i obrazovanja        

DAAD
Njemačka služba za akademsku razmjenu

 

NATJEČAJ
za razmjenu sudionika u projektima između
Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
2021. – 2022.

Rok za prijavu: 30. lipnja 2020.

 

Početak projektne suradnje: 1. siječnja 2021.

Program

Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske.

 

Financiranje programa

Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

 

Ciljevi programa

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.

U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.

Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

 

Ciljne skupine

Podupiru se znanstvenici, nastavnici na visokim učilištima i mladi znanstvenici (diplomski i poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi).

 

Podnositelji zahtjeva

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Program je otvoren za sva znanstvena područja.

 

Preduvjeti za prijavu

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta treba biti osigurano na obje strane.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja, najmanje do srpnja 2022.) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

 

Trajanje financiranja

Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.

 

Aktivnosti koje se financiraju

MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.

Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike s doktoratom iznosi mjesec dana tijekom pojedinog boravka, a za diplomske i poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana.

 

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2020. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga pečata preporučene pošiljke zadnjega dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

 

Početak provođenja i financiranja projekta

Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2021. godine, a početak financiranja vezan je uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2021. godinu.

 

Podnošenje zahtjeva

Molimo da potpune zahtjeve, neuvezane, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, pošaljete na sljedeću adresu u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzo.hr
Internet: https://mzo.gov.hr/


Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P 33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Tel.: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet: https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57551238

Opširnije

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini

Datum objave: 16.03.2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001 od 21. svibnja 2019. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu u pripremi i održavanju
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

III. Iznos financijske potpore i vrsta troška

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:

 • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
 • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana);
 • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima;
 • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole zahtjevu se prilaže detaljan prikaz svih utrošenih financijskih sredstava uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove skupa/škole te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja u 2020. godini. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa/škole u 2020. godini.

(3) Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2020. godini podnosi se u elektroničkome ili tiskanome obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.

(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) prva obavijest sudionicima skupa/škole
b) definiran (okvirni) program skupa/škole
c) preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole - samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.

(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanome obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge
 • koji su podneseni izvan propisanoga roka te
 • organizatora koji nisu dostavili obvezno Izvješće o održanome skupu i utrošku sredstava potpore za skupove i škole održane i sufinancirane u 2019. godini.

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-skupovi@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 10. travnja 2020. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u petak, 10. travnja 2020. godine, u 16.00 sati.

Zahtjevi podneseni u tiskanome obliku s poštanskim žigom nakon 10. travnja 2020. godine i zahtjevi podneseni u elektroničkome obliku s datumom završetka obrasca nakon 10. travnja 2020. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva

Pri ocjenjivanju podnesenih zahtjeva osobito će se uzeti u obzir:

 • znanstvena razina organizatora i sudionika skupa/škole
 • tematika skupa/škole te znanstveno, nacionalno, međunarodno i društveno značenje skupa
 • mogući doprinos skupa širenju znanstvene misli, ocjeni dobivenih rezultata istraživanja i kritičkoj razmjeni mišljenja
 • mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje s domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenicima te
 • tradicija održavanja skupa/škole.

Prijavitelj je dužan ostvariti planirane aktivnosti s posebnim naglaskom na elemente koji utječu na visinu financijske potpore: broj sudionika iz Republike Hrvatske, broj sudionika iz inozemstva, broj radova i broj dana, a u slučaju većih odstupanja prijavitelj je dužan to pisano obrazložiti.

VII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (https://mzo.gov.hr), a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2020. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru podnesenih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkom obrascu u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Opširnije

Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini

Datum objave: 16.03.2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 – Odluka USRH i 131/17) te Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku (KLASA: 402-07/20-01/00001, URBROJ: 533-03-20-0001 od 30. siječnja 2020. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu izdavanju
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku
u 2020. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućega visokog učilišta.

Ministarstvo financira izdavanje izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na hrvatskome jeziku, izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na nekom od svjetskih jezika i prijevode onih djela sa stranih jezika koji pridonose razvoju hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.

II. Korisnici potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

III. Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze:

 • tisak,
 • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje,
 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
 • honorari za autore i recenzente,
 • izdavačka prava.

Visinu financijske potpore utvrđuje Povjerenstvo sukladno kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) tekst rukopisa pripremljen za objavljivanje - tekst rukopisa mora biti uređen, lektoriran i mora obuhvaćati sve eventualne prijedloge i primjedbe recenzenata, ali ne mora biti prelomljen niti sadržavati konačan broj i izgled slika i tablica;
b) rješenje odgovarajućeg povjerenstva ili visokog učilišta - odnosi se samo na visokoškolske udžbenike;
c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema elementima koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika, a koje su sastavni dio kriterija;
d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.

(4) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim privicima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini“
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

(5) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • nakladnika koji nisu dostavili izvješće o utrošku sredstava financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sufinanciranih u 2018. godini,
 • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne privitke i
 • koje su dostavljene izvan propisanoga roka.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-knjige@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 10. travnja 2020. godine.

Prijave s poštanskim žigom nakon 10. travnja 2020. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Sukladno Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, ministrica odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstva za 2020. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mzo.gov.hr/).

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2020. godini - potpisuju s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VII. Praćenje potrošnje sredstava potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru zahtjeva i priloženih dokumenata za financijsku potporu te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkom obrascu u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori.
 

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Opširnije

Najava objave poziva na dostavu projektnih prijedloga "Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO"

Datum objave: 16.03.2020.

Prema indikativnom planu objave poziva tijekom 2020. najavljenog u okviru Europskog socijalnog fonda planirana je objava poziva:

Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO

 

 U okviru poziva „Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKOmožete ostvariti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000,00 kn, odnosno u najvišem od 3.000.000,00 kn. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju:

 • razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija,
 • razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih, odnosno
 • razvoj i provedbu programa cjeloživotnog učenja u skladu s metodologijom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Objava poziva na dostavu projektnih prijedloga planirana je u listopadu 2020. godine.

Opširnije