Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"

Datum objave: 23.01.2017.

Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije.

Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Natječaj, upute za podnositelje i prijavna dokumentacija nalaze se na mrežnoj stranici:

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2365

 

 

 


 

Opširnije

Prezentacija natječaja za potporu “Moja prva suradnja” (1C) Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"

Datum objave: 23.01.2017.

U srijedu, 01.02.2017. godine u Auli/II kat Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u 12 sati održati će se prezentacija natječaja za potporu “Moja prva suradnja” (1C) u sklopu programa "Znanstvena suradnja" (Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja”).

http://www.gfos.unios.hr/homepage/otvoren-natjecaj-za-potporu-moja-prva-suradnja-u-sklopu-programa-znanstvene-suradnje

 

 


 

 

Opširnije

Objavljen natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

Datum objave: 23.01.2017.

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

1.Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2.Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za:

  • značajno znanstveno dostignuće
  • znanstveno otkriće
  • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

3.Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4.Godišnja nagrada znanstvenim novacima

Godišnja nagrada podjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade  se podjeljuju za sljedeća znanstvena područja:

  • prirodne znanosti
  • tehničke znanosti
  • biomedicina i zdravstvo
  • biotehničke znanosti
  • društvene znanosti
  • humanističke znanosti.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice,  veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Rok za podnošenje poticaja je do 20. veljače 2017. godine.

 

Natječaj, upute i obrazac za prijavu nalaze se na mrežoj stranici:  http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15188&sec=1933

 

 

 


 

Opširnije

Stipendije zaklade British Scholarship Trust za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima 2017./2018.

Datum objave: 23.01.2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom akad. g. 2017./2018. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2017. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Natječaj je otvoren do 1. ožujka 2017.

 

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na mrežnoj stranici: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-zaklade-british-scholarship-trust-za-znanstveno-istrazivanje-na-britanskim-sveucilistima-2017-2018-/

 

 

 


 

Opširnije

HAZU objavila Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Zaklade HAZU za 2017. godinu

Datum objave: 23.01.2017.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2017. godinu, za potpomaganje slijedećih aktivnosti: izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti, organiziranje znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada, otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena devetnaestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2017. iznosi 1.500.000,00 kn.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju. 

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2017. godine.

 

Tekst natječaja: 2017_NatjecajZakladeHAZUza2017.pdf

 

Prijavni obrazac: HAZU Formular_natjecaj_za_2017 .doc

 

 


 

Opširnije

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”

Datum objave: 23.01.2017.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 26. siječnja 2017. godine organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“.

Radionica će se održati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, Zagreb) od 10,00 do 13,00 sati.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen prijenos uživo. Za praćenje informativne radionice putem prijenosa uživo nije potrebna prijava.  Web adresa putem koje će se moći pristupiti prijenosu uživo je: https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live

 

Program radionice_ESF_DKU.pdf

 

 


 

Opširnije

Novi natječaj: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Datum objave: 23.01.2017.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Krajnji rok za prijavu: 28.2.2017.

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

 

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja.

Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

 

Daljnje informacije na poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

 

 

 

 


 

Opširnije

Otvoren natječaj za potporu “Moja prva suradnja” u sklopu Programa znanstvene suradnje

Datum objave: 23.01.2017.

Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" otvorio je natječaj za Potporu “Moja prva suradnja” u sklopu Programa znanstvene suradnje koji će biti otvoren od petka, 23. prosinca 2016. do srijede, 08. ožujka 2017. godine.

Program znanstvene suradnje potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata male i srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom.

Cilj potpore “Moja prva suradnja“ je omogućiti znanstvenicima na poslijedoktorskoj razini iz gospodarskog i akademskog sektora da razvijaju svoj inovacijski potencijal kroz vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata u suradnji sa iskusnim znanstvenicima ili stručnjacima iz dijaspore te povećaju svoje profesionalno iskustvo i ubrzaju karijeru u znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu.

Tko se može prijaviti? Mogu se prijaviti vrsni hrvatski ili strani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj, a koji su stekli doktorat znanosti prije najmanje 2 godine, a najviše do 7 godina od datuma otvaranja natječaja.

 

Za više informacija: 1C Potpora "Moja prva suradnja"

 

 

 

 


 

Opširnije