Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Interreg Dunav – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 31.01.2019.

 

3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te radi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu:

1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija 
1.1. Poboljšanje postojeće pravne regulative vezane uz inovacije.
1.2. Poboljšanje kompetencija i kapaciteta za poslovne i društvene inovacije.

2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija
2.1. Jačanje transnacionalnog (zajedničkog) upravljanja vodnim resursima i rizicima od poplava
2.2. Poticanje održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te prirodnim resursima
2.3. Poticanje obnove i upravljanje ekološkim koridorima
2.4. Poboljšanje spremnosti za upravljanje okolišnim rizicima

3. Bolje prometno povezana i energetski odgovorna Dunavska regija 
3.1. Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu dostupnost urbanih i ruralnih područja
3.2. Poboljšati energetsku sigurnost i energetsku učinkovitost

4. Dobro upravljana Dunavska regija 
4.1. Poboljšati institucionalne kapacitete za rješavanje društvenih izazova

Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH.

Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

 

 Više na poveznicama: 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-dunav-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

 

http://www.interreg-danube.eu/#announcement

 

 

Opširnije

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Datum objave: 10.01.2019.

Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti raspisala je natječaj za dodjelu nagrada domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj.

Nagrade se mogu dodijeliti autorima koji nisu redoviti ni dopisni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

 

Više na poveznici:

http://info.hazu.hr/hr/

 

Opširnije

JAVNI NATJEČAJ ZAKLADE HAZU ZA POTPOMAGANJE ZAKLADNIH NAMJENA U 2019.

Datum objave: 10.01.2019.

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  objavila je javni natječaj za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

 Ukupna svota predviđena dvadeset prvim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2019. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

O natječaju više na poveznici:

https://zaklada-hazu.hr/javni-natjecaj-zaklade-hazu-za-potpomaganje-zakladnih-namjena-u-2019/

Opširnije

Prezentacija natječaja za potporu „Stjecanje iskustva” u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika" Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"

Datum objave: 08.01.2019.

U petak 18. siječnja 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Osijeku  (P2, 2. kat) održati će se prezentacija Natječaja za potporu "Stjecanje iskustva" u sklopu programa "Povezivanje znanstvenika" Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja".

 

Tekst objave UKF natječaj "Stjecanje iskustva"

Opširnije

Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Datum objave: 20.12.2018.

NOVO, 18. siječanj 2019. godine

Odogovri na upite: Pitanja i odgovori, 18.1.2019.pdf


Natječaj Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

(šifra natječaja: IZIP-A-GrAFOS-2018)

Potpora asistentima za uspostavu samostalne istraživačke karijere

 

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Prijavljivanjem na natječaj prihvaćate njihovu primjenu. Izrazi u muškom rodu koji se u ovome natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se na osobe oba roda.

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti tekst natječaja, obrasce za prijavu i kriterije za vrednovanje projektnih prijedloga za natječaj „Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek“ (natječajni rok: siječanj 2019.). 

 

O natječaju

 

Cilj natječaja Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (oznaka natječaja: IZIP-A-GrAFOS-2018) je potpora mlađim znanstvenicima u njihovim istraživanjima prilikom izrade doktorske disertacije, te potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se potaknula uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim asistentima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije koje doprinose završetku njihovog poslijediplomskog studija i izradi doktorske disertacije. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati definiranu temu istraživanja iz koje će proizaći njegova doktorska disertacija (potvrđuje se Izjavom studijskog savjetnika ili mentora o definiranoj temi istraživanja).

 

Ukratko o natječaju:

Cilj: poticanje razvoja istraživačkih karijera asistenata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Datum raspisivanja natječaja: 20. prosinac 2018.

Rok za prijavu: 31. siječnja 2019. do 12:00 sati (CET)

Istraživačko područje: tehničke znanosti

Predlagatelj projekta: asistent zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek (GrAFOS)

Proračun programa: 80.000,00 HRK

Najveći iznos financiranja GFOS po projektu: do 20.000,00 HRK

Trajanje financiranja projekta: 2 godine

Okvirni početak projekta: svibanj 2019. / lipanj 2019. godine

Očekivani broj financiranih projekata: najviše 4

 

Tko?

 

Predlagatelj projektnog prijedloga je asistent koji:

 • je zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • je upisao poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • u trenutku prijave projekta nije voditelj projekta koji financira Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ili Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • na natječajnom roku IZIP-A-GrAFOS-2018 predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog u svojstvu voditelja projekta i pritom smije sudjelovati na još jednom projektu kao suradnik.

 

Što?

 

Istraživanja:

 • u polju građevinarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili arhitektura i urbanizam;
 • usmjerena na rješavanje znanstvenih problema, praktičnih ciljeva ili njihovih poboljšanja;
 • koja otvaraju nove istraživačke teme ili metodologije i nisu financirane iz drugih izvora;
 • koja obuhvaćaju međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme.

 

Uspostava istraživačke grupe:

 • najmanji broj članova istraživačke grupe je tri (uključujući voditelja projekta);
 • osim asistenta obavezni članovi istraživačke grupe su studijski savjetnik/mentor asistenta na poslijediplomskom studiju i jedan student preddiplomskog ili diplomskog studija;
 • članovi istraživačke grupe tijekom trajanja projekta mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 5 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj izuzev studijskog savjetnika/mentora.

 

Financiranje

 

Programom Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek financiraju se projekti u trajanju od 2 godine. Ukupan proračun programa iznosi 80.000,00 kuna.

Tražena financijska sredstva moraju odražavati realnu procjenu troškova istraživanja i biti opravdana, o čemu će odlučivati stručnjaci za vrednovanje.

Ukupan iznos financiranja projekta raspoređuje se kroz 2 godine u skladu s potrebama projektnih aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi istraživanja (materijal, software i sl.);
 • troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje za članove istraživačke grupe;
 • troškovi opreme.

 

Prijava na natječaj

 

Rok prijave: 31. siječnja 2019. do 12:00 sati (CET)

 

Prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom jeziku. Sva prijavna dokumentacija podnosi se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr i u tiskanoj verziji u Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom.

 

Elementi prijave

 

 1. Prijava projektnog prijedloga unutar prijavnog obrasca koji se sastoji od:
  1. Cjeline A – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga utemeljen na najnovijim spoznajama u području istraživanja, ciljeve, metodologiju, potrebne materijalne i ljudske resurse;
  2. Cjeline B – sadrži životopis predlagatelja, sadrži popis, opis uloga i zadaća članova planirane istraživačke grupe te kratak životopis;
  3. Cjeline C – sadrži financijski i radni plan. Financijski plan sadrži razradu potrebnih financijskih sredstava povezanih s pojedinim ciljevima i aktivnostima u radnom planu. Radni plan koji sadrži pregled aktivnosti povezanih s ciljevima, njihovim slijedom i vremenom realizacije, točke provjere i rezultate.

 

Vrednovanje

 

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske vrednovatelje u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju.

 

 1. Na vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru, imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te zadovoljavaju uvjete natječaja.
 2. Članovi Odbora za znanost ocjenjuju projektne prijedloge prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 1 za natječaj: IZIP-A-GrAFOS-2018. U Razinu 2 vrednovanja upućuju se projektni prijedlozi ocjenjeni ocjenom A - projektni prijedlog je zadovoljavajuće kvalitete.
 3. Razinu 2 vrednovanja provest će hrvatski stručnjaci u znanstveno-nastavnim ili znanstvenim zvanjima prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 2 za natječaj: IZIP-A- GrAFOS -2018.
 4. Odbor za znanost nakon provedene razine 2 vrednovanja izrađuje rang listu koja je temelj preporuke za financiranje projektnih prijedloga.

 

Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga dostupni su na dnu ove obavijesti.

 

Obaveza je voditelja projekta poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata koje financira GrAFOS te ispunjavanje i pribavljanje svih potrebnih zamolbi i dokumenata prije korištenja sredstava.

 

Kontakt

 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se do 28. siječnja 2019. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr 

 

Rok za odgovore na upite je 2 radna dana od zaprimanja upita.

 

Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja.pdf

Prijavni obrazac.docx

Upute za razradu radnog i financijskog plana.pdf

Cjelina C - financijski plan.xlsx

Kriteriji za vrednovanje razina 1.pdf

Kriteriji za vrednovanje razina 2.pdf

 

 

Opširnije

Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Datum objave: 20.12.2018.

NOVO, 18. siječanj 2019. godine

Odogovri na upite: Pitanja i odgovori, 18.1.2019.pdf


 

Natječaj Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

(šifra natječaja: IZIP-GrAFOS-2018)

 

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Prijavljivanjem na natječaj prihvaćate njihovu primjenu. Izrazi u muškom rodu koji se u ovome natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se na osobe oba roda.

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti tekst natječaja, obrasce za prijavu i kriterije za vrednovanje projektnih prijedloga za natječaj „Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog  fakulteta Osijek“ (natječajni rok: siječanj 2019.). 

O natječaju

Internim znanstvenoistraživačkim projektima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (oznaka natječaja: IZIP-GrAFOS-2018) financiraju se istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o određenom području.

Cilj natječaja je pomoći u odabiru tema i mentora za studente Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo na način  da je tema istraživanja ujedno tema jednog doktorskoga rada ili više njih, te poticanje istraživača na prijavu ostalih nacionalnih ili međunarodnih projekata. Jedan od specifičnih ciljeva ovog natječaja je i naglasak na primjenjivim istraživanjima, kako bi se povećao interes gospodarstva za znanstvena istraživanja te da se osigura bolja suradnja sa gospodarstvom. Potreba za ovakvim usmjeravanjem internih projekata proizlazi iz uvjeta za natječaj za upis doktorskoga studija gdje je broj polaznika studija ograničen brojem odobrenih internih projekata (tema) te time i odabir željenoga smjera studija. Međutim, projekti ne moraju nužno biti i teme za doktorski rad, odnosno, ne moraju uključivati nužno novoga doktoranda, ali prioritet će biti dan prvotno navedenima. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna. Jedan od obaveznih specifičnih ciljeva ovog natječaja je i prijava novih projekta na ostale nacionalne ili međunarodne natječaje za znanstvenoistraživačke projekte.

 

Ukratko o natječaju:

Glavni cilj: poticanje znanstvenoistraživačkog rada Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Obavezni specifični ciljevi:

- prijava nacionalnog ili međunarodnog znanstvenoistraživačkog projekta,

- diseminacija rezultata projekta kroz objavu radova u časopisima indeksiranim u WoS-u.

Datum raspisivanja natječaja: 20. prosinac 2018.

Rok za prijavu: 31. siječanj 2019. do 12:00 sati (CET)

Istraživačko područje: tehničke znanosti

Predlagatelj projekta: poslijedoktorand ili djelatnik Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (GrAFOS) u znanstveno-nastavnom zvanju

Proračun programa: 160.000,00 HRK

Najveći iznos financiranja GrAFOS po projektu: do 40 000,00 HRK

Trajanje financiranja projekta: 2 godine

Okvirni početak projekta: svibanj 2019. / lipanj 2019. godine

Očekivani broj financiranih projekata: najviše 4

 

Tko?

 

Predlagatelj projektnog prijedloga koji:

 • je zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • je poslijedoktorand ili izabran u znanstveno-nastavno zvanje;
 • u trenutku prijave projekta nije voditelj projekta koji financira Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ili Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • na natječajnom roku IZIP-GrAFOS-2018 predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog u svojstvu voditelja projekta i pritom smije sudjelovati na još jednom projektu kao suradnik.

 

Što?

 

Istraživanja:

 • u polju građevinarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili arhitektura i urbanizam;
 • usmjerena na rješavanje znanstvenih problema, praktičnih ciljeva ili njihovih poboljšanja;
 • koja otvaraju nove istraživačke teme ili metodologije i nisu financirane iz drugih izvora;
 • koja obuhvaćaju međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme.

 

Istraživačka grupa:

 • najmanji broj članova istraživačke grupe je tri (uključujući voditelja projekta);
 • osim voditelja projekta članovi istraživačke grupe mogu biti: studenti preddiplomskog ili diplomskog studija, doktorandi koji će dio istraživanja vezanih za disertaciju provesti u sklopu projekta, asistenti, poslijedoktorandi i djelatnici u znanstveno-nastavnom zvanju GrAFOS-a, suradnici izvan GrAFOS-a.

 

Financiranje

 

Programom Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek financiraju se projekti u trajanju od 2 godine. Ukupan proračun programa iznosi 160.000,00 kuna.

Tražena financijska sredstva moraju odražavati realnu procjenu troškova istraživanja i biti opravdana, o čemu će odlučivati stručnjaci za vrednovanje.

Ukupan iznos financiranja projekta raspoređuje se kroz 2 godine u skladu s potrebama projektnih aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi istraživanja (materijal, software, troškovi provođenja eksperimenta, terenski troškovi i sl.);
 • troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje za članove istraživačke grupe (do 10 000,00 kuna);
 • troškovi opreme (nabava sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje postojeće opreme, nadogradnja postojeće opreme).

 

Prijava na natječaj

 

Rok prijave: 31. siječanj 2019. do 12:00 sati (CET)

 

Prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom jeziku. Sva prijavna dokumentacija podnosi se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr i u tiskanoj verziji u Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom.

 

Elementi prijave

Prijava projektnog prijedloga unutar prijavnog obrasca koji se sastoji od:

 1. Cjeline A – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga utemeljen na najnovijim spoznajama u području istraživanja, ciljeve, metodologiju, potrebne materijalne i ljudske resurse;
 2. Cjeline B – sadrži životopis voditelja projekta, sadrži popis, opis uloga i zadaća članova planirane istraživačke grupe te kratak životopis;
 3. Cjeline C – sadrži financijski i radni plan. Financijski plan sadrži razradu potrebnih financijskih sredstava povezanih s pojedinim ciljevima i aktivnostima u radnom planu. Radni plan koji sadrži pregled aktivnosti povezanih s ciljevima, njihovim slijedom i vremenom realizacije, točke provjere i rezultate.

 

Vrednovanje

 

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske vrednovatelje u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju.

 

 1. Na vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru, imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te zadovoljavaju uvjete natječaja.
 2. Članovi Odbora za znanost ocjenjuju projektne prijedloge prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 1 za natječaj: IZIP-GrAFOS-2018. U istorazinsko vrednovanje upućuju se projektni prijedlozi ocjenjeni ocjenom A - projektni prijedlog je zadovoljavajuće kvalitete.
 3. Razinu 2 vrednovanja provest će hrvatski stručnjaci u znanstveno-nastavnim ili znanstvenim zvanjima prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 2 za natječaj: IZIP-GrAFOS-2018.
 4. Odbor za znanost nakon provedene razine 2 vrednovanja izrađuje rang listu koja je temelj preporuke za financiranje projektnih prijedloga.

 

 

Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga dostupni su na dnu ove obavijesti.

 

Obaveza je voditelja projekta poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata koje financira GrAFOS te ispunjavanje i pribavljanje svih potrebnih zamolbi i dokumenata prije korištenja sredstava.

 

Kontakt

 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se do 28. siječnja 2019. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr 

 

Rok za odgovore na upite je 2 radna dana od zaprimanja upita.

 

Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja.pdf

Prijavni obrazac.docx

Upute za razradu radnog i financijskog plana.pdf

Cjelina C - financijski plan.xlsx

Kriteriji za vrednovanje - razina 1.pdf

Kriteriji za vrednovanje - razina 2.pdf

 

Opširnije

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja” objavio natječaj za potporu „Stjecanje iskustva” u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika”

Datum objave: 28.11.2018.

 

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavljuje natječaj za potporu „Stjecanje iskustva“ u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika“, koji će biti otvoren do petka, 01. veljače 2019. godine.

Program nudi potpore mladim ili iskusnijim znanstvenicima i stručnjacima, bilo iz domovine ili dijaspore, za posjete vrsnim institucijama u inozemstvu ili za posjete Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj. Program podupire pokretljivost znanstvenika i stručnjaka kako bi se stvorile nove vrijednosti za hrvatsku znanost, tehnologiju i gospodarstvo.

Cilj je potpore „Stjecanje iskustva” dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.

Novčana sredstva koja su na raspolaganju za program „Povezivanje znanstvenika“, za potporu „Stjecanje iskustva“, iznose  800 000 KN. Konačni iznos dodijeljenih sredstava u ovom natječaju u 2019. godini ovisit će o kvaliteti zaprimljenih projektnih prijedloga.

Tko se može prijaviti: Talentirani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te su stekli doktorat znanosti najkasnije 10 godina od datuma otvaranja natječaja.

Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2538 , a svi upiti mogu se uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektroničku poštu: ured@ukf.hr, telefon +385 1 23 52 685 ili adresu: Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, Ilica 24, 10 000 Zagreb.

 

 

Opširnije

INFO DANI - 3. poziv programa Mediteran

Datum objave: 26.11.2018.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela Programa transnacionalne suradnje Interreg V.B Mediteran 2014-2020, poziva sve zainteresirane na INFO DANE u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Sudionici će osim predstavnika Nacionalnog tijela imati priliku čuti iskustva u procesu prijave i provedbi projekata od strane uspješnih hrvatskih projektnih partnera iz prethodnih poziva.

 

https://strukturnifondovi.hr/interreg-v-b-mediteran-2014-2020-poziv-na-informativni-dan-i-predstavljanje-3-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

 

Poziv će biti otvoren od 30. studenog 2018. godine do 31. siječnja 2019. godine, i to za prioritetne osi 1 i 3 (specifični ciljevi: Plavi rast; Održivi obalni i pomorski turizam; Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja). Važno je napomenuti da je u sklopu ovog poziva dozvoljen samo jedan tip projekata, a to su više modularni projekti (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju.

 

Više o samom pozivu možete pronaći na stranicama Programa.

 

Informativni dan će se održati 5. prosinca 2018. godine s početkom u 9:00 sati (registracija od 8:30 sati) u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, Zagreb (dvorana u prizemlju).

 

Nacrt dnevnog reda možete pronaći ovdje.

 

Zbog organizacijskih razloga molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem Prijavnog obrasca.

 

Radni jezik informativnog dana je hrvatski.

Opširnije

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju - novi natječaj

Datum objave: 20.11.2018.

 

Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.

Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

 

Više na poveznici:

 

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju/

 

Opširnije

Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2019./2020.

Datum objave: 18.09.2018.

Slobodna Država Bavarska odnosno Bavarski visokoškolski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi u akademskoj godini 2019./2020. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima.

Moguće je i financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji.

Jednogodišnje stipendije mogu se produljiti dva puta do najviše tri godine.

Obrasci za prijavu, upute o potrebnim prilozima i dodatna objašnjenja nalaze se na mrežnoj stranici te na sljedećoj adresi.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

gđa Katrin Döppe (BAYHOST scholarship programs),
doeppe@bayhost.de.

Rok za podnošenje prve prijave na adresu BAYHOST-a je 1. prosinca 2018. godine (datum primitka prijave).

Prijave se šalju poštom na sljedeću adresu:

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa BAYHOST
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg
Germany

Opširnije

Stipendije Vlade Slovačke Republike u sklopu Narodnoga stipendijskog programa za akademsku godinu 2018./2019.

Datum objave: 11.09.2018.

 

SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Narodnoga stipendijskog programa Slovačke Republike objavljuju poziv za podnošenje molbi za stipendije za učenike, studente, studijske istraživačke i predavačke boravke za 2018./2019.

Narodni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranada, fakultetskih profesora, istraživačkih i umjetničkih djelatnika na slovačkim fakultetima i u istraživačkim organizacijama.

Informacije o programu mogu se pronaći na službenoj stranici programa.

 

Prvi zaključni rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2018. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi zaključni rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2018. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra tekuće akademske godine.

Molbe za stipendije podnose se elektronički na internetskoj stranici www.stipendia.sk, odnosno www.scholarships.sk.

Opširnije