Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2020-02)

Datum objave: 09.12.2019.

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2020-02) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 
 
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Ukratko o natječaju UIP-2020-02:
 
Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
 
Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
 
Cjelokupna prijavna i natječajna dokumentacija bit će dostupna na mrežnim stranicama Zaklade u petak, 6. prosinca 2019. godine s dodatnim informacijama.
Opširnije

Objavljen natječaj Istraživački projekti - HRZZ

Datum objave: 09.12.2019.

 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
 
Ukratko o natječaju IP-2020-02:
 
Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Više na poveznici:

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Opširnije

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Datum objave: 29.11.2019.

 

Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 19. studeni 2019. godine
Rok za prijavu mentora: 10. siječnja 2020. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: sredina 2020. godine

 

Više o pozivu na:

 

https://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

 

 

Opširnije

Najave novih natječaja

Datum objave: 21.10.2019.

 

 

 

 

U narednim mjesecima, prema najavi HRZZ-a, uslijediti će objava sljedećih natječaja:

“Istraživački projekti” (IP-2020-02) 

“Uspostavni istraživački projekti” (UIP-2020-02)

"Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 2019."

Bilateralni slovensko-hrvatski natječaj

Javni poziv za imenovanje HRZZ panela za vrednovanje

Više o najavi na poveznici:

 

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2615

 

 

Opširnije

U tijeku prijave za CEEPUS program - ljetni semestar 2019./2020.

Datum objave: 07.10.2019.

Obavještavamo vas da se svo zainteresirano nastavno osoblje kao i studenti trenutno mogu prijaviti za CEEPUS u ljetnom semestru 2019./2010. do 30.10.2019.

CEEPUS mreža CIII-HR-1302-02-1920 - Research and Education of Environmental Risks, čiji je glavni koordinator Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, okuplja ukupno 15 ustanova iz 7 zemalja. Popis ustanova se nalazi u privitku, kao i kratki opis mreže.

Kategorije mobilnosti u sklopu CEEPUS mreže su:

 1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.
 2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.
 3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjednoMinimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

Za daljnje informacije slobodno se obratite koordinatoru mreže izv.prof.dr.sc. Marijani Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ. (e-mail: mhadzima@gfos.hr).

Prijave se vrše na stranicama:

http://www.ceepus.info/#nbb

http://www.mobilnost.hr

 

Dokumenti u privitku:

long-programme-of-ciii-hr-1302-02-1920-research-and-education-of-environmental-risks-1.pdf

popis-partnera-1.pdf

 

Opširnije

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena

Datum objave: 16.09.2019.

 

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture navedene u točki 1.7. Uputa za Prijavitelje.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može imati više od jednog partnera.

Partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture koje su sadržane u točki 1.3. Okvira zajednice i koji su navedeni i u točki 1.7. Uputa za prijavitelje.

 

 

Više na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskih-promjena/

Opširnije

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Datum objave: 16.09.2019.

 

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

 

Više na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

 

Opširnije

Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar" u 2019. godini

Datum objave: 11.09.2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo

JAVNI POZIV

za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2019. godini
 

Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti učinkovitiji rad znanstvene opreme primjenjujući sljedeća četiri kriterija relevantnosti prijave:

 • Aktivnost korištenja znanstvene opreme na domaćim znanstvenim projektima,
 • Aktivnost korištenja znanstvene opreme na međunarodnim znanstvenim projektima,
 • Broj i kvaliteta objavljenih radova temeljenih na korištenju predmetne opreme,
 • Predviđeni utjecaj financijske potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata.

 

Iznos financijske potpore

 

Ukupan iznos financijske potpore temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu.
 

Rok za podnošenje prijava : 9. listopada 2019.

 

Bodovanje prijava

 

Financijska potpora će biti dodijeljena ovisno o broju bodova za četiri kriterija relevantnosti potpore, sukladno sljedećoj matrici:

Kriterij relevantnosti potpore Ostvareni uvjet Broj bodova
1. Aktivnost na znanstvenim projektima 1.1. Oprema se službeno koristila na jednom domaćem znanstvenom projektu u posljednjih pet godina 1
1.2. Oprema se službeno koristila na dva domaća znanstvena projekta u posljednjih pet godina 2
1.3. Oprema se službeno koristila na tri domaća znanstvena projekta ili više njih u posljednjih pet godina 3
2. Aktivnost na međunarodnim projektima  2.1. Oprema se službeno koristila na jednom međunarodnom znanstvenom projektu u posljednjih pet godina 2
2.2. Oprema se službeno koristila na dva međunarodna znanstvena projekta u posljednjih pet godina 4
2.3. Oprema se službeno koristila na tri međunarodna znanstvena projekta  ili više njih u posljednjih pet godina 6
3. Objavljeni radovi  3.1. Oprema je rezultirala objavljivanjem od tri do pet radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu) 1
3.2. Oprema je rezultirala objavljivanjem šest ili više radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu) 3
4. Predviđeni utjecaj potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata  4.1. Oprema je rezultirala prijavom najmanje jednog domaćeg znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana 1
4.2. Oprema je rezultirala prijavom najmanje jednog međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana 3

 

Prijavu je potrebno dostaviti i na adresu:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za znanost i tehnologiju

„Javni poziv za financiranje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazi podataka „Šestar“ u 2019. godini“

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

 

Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • za znanstvenu opremu koja nije upisana u bazu podataka Šestar,
 • za znanstvenu opremu koja je financirana temeljem Javnog poziva u 2018. godini,
 • za znanstvenu opremu koja nije otvorena prema široj znanstvenoj zajednici, odnosno koja se nije službeno koristila tijekom trajanja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih pet godina od strane domaćih i/ili međunarodnih znanstvenika;
 • koje nisu poslane na propisanom obrascu uz potrebni prilog(e),
 • koje su poslane izvan propisanoga roka.

 

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr

 

Čitav tekst poziva, kao i prijavni obrazac dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-popravaka-odrzavanja-i-nadogradnje-opreme-za-znanstvena-istrazivanja-upisana-u-bazu-podataka-sestar-u-2019-godini/2067

Opširnije

Prijave za zimski semestar 2019./2020. u okviru CEEPUS mreže CIII-HR-1302-02-1920 - Research and Education of Environmental Risks

Datum objave: 08.05.2019.

 

Obavještavamo vas da se svo zainteresirano nastavno osoblje kao i studenti, trenutno mogu prijaviti za CEEPUS u zimskom semestru 2019./2010. do 15.6.2018.

CEEPUS mreža CIII-HR-1302-02-1920 - Research and Education of Environmental Risks, čiji je glavni koordinator Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, okuplja ukupno 15 ustanova iz 7 zemalja. 

Kategorije mobilnosti u sklopu CEEPUS mreže su:

 1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.
 2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.
 3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

 

Za daljnje informacije slobodno se obratite koordinatoru mreže izv.prof.dr.sc. Marijani Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ. (e-mail: mhadzima@gfos.hr).

 

Prijave se vrše na stranicama:

http://www.ceepus.info/#nbb

http://www.mobilnost.hr

 

Popis ustanova se nalazi u privitku, kao i kratki opis mreže.

 

long-programme-of-ciii-hr-1302-02-1920-research-and-education-of-environmental-risks.pdf

popis-partnera.pdf

Opširnije

Otvaranje EPP sustava za prijave na natječaje „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“

Datum objave: 06.05.2019.

 
Obavještavamo vas da je od dana 29.04.2019. godine omogućena prijava projektnih prijedloga putem EPP sustava na programe Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti.
Opširnije

LIFE 2019.

Datum objave: 03.05.2019.

 

Europska komisija i Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) organizatori su LIFE info dan 2019. s ciljem predstavljanja informacija o Programu LIFE i objavi natječaja u 2019.godini.

 

Cilj info dana bio je naglasiti važnost povezanosti između projekata i aktualnih politika iz pojedinog područja LIFE programa. LIFE projekti moraju doprinijeti razvoju i provedbi okolišnih i klimatskih politika te pružati rješenja na razini Europske unije.

 

Ovogodišnji natječaj otvoren je do lipnja, odnosno rujna i odnosi se na takozvane tradicionalne projekte. Navedeni poziv dijeli se u dva potprogram, okoliš i klimatske aktivnosti.

 

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u lipnju dostavlja konceptni sažetak, te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači.

 

Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u rujnu.

Prezentacije i videa s Info dana potražite putem sljedeće poveznice.

 

Više o pozivu na poveznici:

 

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/otvoren-life-natjecaj-za-2019-godinu/

 

 

 

 

Opširnije