Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Objavljen natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2017. godinu

Datum objave: 15.01.2018.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske raspisala je Natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2017. godinu.

Natječaj je otvoren do 20. veljače 2018. godine.

Tekst natječaja i pravila za prijavu mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HATZ-a.

Opširnije

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Datum objave: 18.12.2017.

     

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom ak. god. 2018./2019. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2018. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u 2 (dva) primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku:

otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;

 1. otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici;
 2. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 3. životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;
 4. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
 5. kopiju diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 6. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 7. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
 8. kopiju domovnice (neovjerenu);
 9. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

a)         ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
b)         potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
c)         rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2018.

U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2018.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.

Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2018. na navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2018. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2018. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na mrežnim stranicama.

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

Prijave se šalju poštom na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji“

tel.: +385 (1) 5005 955

        +385 (1) 5497 896

e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

Opširnije

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU

Datum objave: 08.12.2017.

 

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje:

 

NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU

 

1. Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

 

2. Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za:

 • značajno znanstveno dostignuće
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće podjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknuti znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.
Godišnja nagrada za znanstveno otkriće podjeljuje se za međunarodno prepoznati znanstveni rad koji je proizveo znakoviti pomak u znanstvenom području.
Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada podjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

 

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

 

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima

Godišnja nagrada podjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

 • prirodne znanosti
 • tehničke znanosti
 • biomedicina i zdravstvo
 • biotehničke znanosti
 • društvene znanosti
 • humanističke znanosti.

Državne nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se državljanima Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada podjeljuje.

Poticaj se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koji se dostavljaju kao sastavni dio prijave. Obrasci se mogu preuzeti na internetskoj adresi Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Poticaj se dostavlja s potpunom dokumentacijom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za znanost i tehnologiju,
Zagreb, Donje Svetice 38
.

 

Rok za podnošenje poticaja je do 5. veljače 2018. godine.

 

Nepotpuni i nepravodobno poslani poticaji neće se razmatrati.

 

DOKUMENTI

Obrazac za prijavu DNZZ 2017 (197.5 KB)
  
Opširnije

Info radionice o otvorenom natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

Datum objave: 06.12.2017.

Povodom otvorenog poziva na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost,  održati će se sljedeće Info radionice, u sklopu kojih će predstavnici Zaklade održati prezentaciju o otvorenom natječaju.

Info radionice će se održati sukladno niže navedenom rasporedu: 
 
 • 11.12.2017. godine s početkom u 09:30 sati u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14 (aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu)
 • 14.12.2017. godine s početkom u 12:30 sati u Rijeci, STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 10
 • 15.12.2017. godine s početkom u 12 sati u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32 (dvorana A301)
 • Osijek, TBD
 
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite registracijom na povezincu.

Poziv možete preuzeti ovdje.
Opširnije

Otvoren natječaj Internacionalizacija visokog obrazovanja

Datum objave: 04.12.2017.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: visoka učilišta

 
Sažetak:

S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija koje izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta ova je operacija ključan preduvjet za daljnju internacionalizaciju sustava visokoga obrazovanja RH kao i za unapređenje kvalitete visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju. Europska visoka učilišta prihvatila su proces internacionalizacije, što je dovelo do ukupnog povećanja kvalitete obrazovanja i ubrzanog razvoja znanstvenih istraživanja, pa je stoga internacionalizacija hrvatskih visokih učilišta strateški cilj njihova razvoja. Internacionalizacija je posebno važna za područja prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM) u kojima postoji velika potreba za povećanjem broja diplomiranih. Prema podacima Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, u Hrvatskoj je na studijima društvenih i humanističkih znanosti te na umjetničkim studijima ukupno 57,1% studenata što je znatno više od prosjeka EU-a koji iznosi 34%. Studenti u području prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM), medicine i biomedicine te socijalne skrbi zastupljeni su sa samo 42,9% upisanih studenata. Veće ulaganje u ova područja pridonijet će većoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i “pametnom rastu” temeljenom na inovacijama.

Ovom operacijom pridonosi se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju – razvojem i uspostavom združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, kao i promociji visokih učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu za privlačenje većeg broja stranih studenata i nastavnika.

Opći cilj
Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju

Specifični ciljevi
1. Povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
2. Povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta

Ciljne skupine: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta

Ukupan iznos Poziva: 50.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 400.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 1.800.000,00 KN

Trajanje projekata: 12 – 36 mjeseci


DOKUMENTI

Opširnije

Otvoren natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Datum objave: 04.12.2017.


Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Ovaj je natječaj sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, specifičan cilj Operativnog programa 10.II.3. Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2017. godine
Rok za prijavu mentora: 12. siječnja 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 154
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: rujan 2018. godine
 
TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS
 
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).
 
Prijavna dokumentacija
Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C - Potpora Organizacije
Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga
Izjava organizacije
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
NACRT UGOVORA
 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr
Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.
Opširnije

Raspisan Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Datum objave: 01.12.2017.

Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisao je Natječaj za dodjelu nagrada HAZU.

Odlukom Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ustanovljene su nagrade koje će se dodjeljivati domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

Nagrade se mogu dodijeliti domaćim i inozemnim autorima koji nisu redoviti ni dopisni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nagrada se sastoji od plakete i povelje o dodjeli nagrade.

Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2018.

Natječaj

Opširnije

Natječaj za izbor novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Datum objave: 01.12.2017.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju članka 15. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) i članka 24. i 42. Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o b j a v l j u j e  izbor novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Skupština za izbor novih redovitih i dopisnih članova, članova suradnika te ponovni izbor članova suradnika Hrvatske akademije održat će se dana  10. svibnja (četvrtak) 2018.

Objavljeno u Narodnim novinama br. 107 od 3. studenoga 2017.

Pisane i obrazložene prijedloge ovlaštenih organizacija za izbor članova Akademije, valja dostaviti Predsjedništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, u tri primjerka najkasnije u roku od dva mjeseca od objave ove obavijesti.

Opširnije

Održana video-konferencija za Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. - 2023.

Datum objave: 01.12.2017.

Na video-konferenciji održanoj 30. studenog 2017. godine na Sveučilištu u Zagrebu te dislocirano na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilištu u Osijeku, Sveučilištu u Zadru i Medicinskom fakultetu u Rijeci, predstavnik Švicarske nacionalne zaklade za znanost, Timothy Ryan, održao je prezentaciju Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja 2017. - 2023povodom otvorenog natječaja.

Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne suradnje te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Program će zajednički provoditi Švicarska nacionalna zaklada za znanost, kao koordinator, i Hrvatska zaklada za znanost kao partner. Planira se financirati 10 - 12 zajedničkih istraživačkih projekata u najvišem iznosu od 400.000 CHF po projektu.
Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanja će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.

Prezentacija u privitku. 

csrp.pdf

Opširnije

Obavijest o pozivu za sudjelovanje na natječaju za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“

Datum objave: 23.11.2017.

 

 

L'Oreal Adria i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture, uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Rektorskog zbora Republike Hrvatske, dvanaestu godinu zaredom objavljuju natječaj za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“  kojim se nagrađuje vrijedan rad i doprinose  mladih hrvatskih znanstvenica. Natječaj je otvoren od 8. studenoga 2017. i traje do 8. prosinca 2017. godine.

 

Više o uvjetima, rokovima, pravilima na linku.

Opširnije

Video-konferencija za Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. - 2023.

Datum objave: 22.11.2017.

          

 

 

Pozivamo Vas na video-konferenciju povodom otvorenog poziva na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. - 2023. Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost, u sklopu koje će predstavnik Švicarske nacionalne zaklade za znanost Timothy Ryan održati prezentaciju Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja 2017.-2023.


Video-konferencija će se održati u četvrtak, 30. studenog 2017. godine s početkom u 10 sati, u dvorani broj 13 (u prizemlju) Sveučilišta u Zagrebu, ulica kralja Zvonimirova 8, Zagreb.

Video-konferenciji možete pristupiti i dislocirano u sljedećim dvoranama:
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, Split
 • Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin (vijećnica)
 • Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20/1, Rijeka
 • Sveučilište u Osijeku, Trg sv. Trojstva 3, Osijek (II kat)
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite registracijom na poveznicu do 28. studenog 2017. godine u 12:00 sati.
 
Poziv možete preuzeti ovdje.
Opširnije