Znanost uz kavu


 

Znanost uz Kavu je projekt čiji je cilj upoznati studente sa znanstvenom djelatnošću fakulteta na području građevinarstva kao i sa samom strukom. Gosti Znanosti uz Kavu su predavači Građevinskog fakulteta i kolege koje rade u struci. Sa studentima se u opuštenoj atmosferi uz kavu razgovara o različitim temama. Studenti imaju mogućnost Udruzi SGFOS predložiti ideje o temama o kojima bi voljeli razgovarati, kao i o gostima koje bi pozvali. Do sad smo ugostili mnoge profesore kao što su: izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Dragan Morić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Damir Markulak, dipl. ing. građ.; prof .dr. sc. Petar Brana, dipl. ing. građ.; doc. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ.; doc. dr. sc Jurko Zovkić, mag. ing. aedif.; doc. dr. sc. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., doc. dr. sc. Lars Abrahamczyk (gostujući predavač sa sveučilišta u Weimaru) i mnogi drugi.

 

Znanost uz Kavu se održavala na različitim lokacijama na području grada Osijeka, a nakon preseljenja fakulteta u novu zgradu redovito se održava u prostorijama Malog Caffea. Za zanimljiva i poučna druženja s našim gostima obično se traži mjesto više.