Osjeti drvo – izrada invalidske pristupne rampe


Naziv radionice: Osjeti drvo – izrada invalidske pristupne rampe

Voditelj radionice: mr. sc. Siniša Maričić, dipl. inž. građ. (dr. Sc. Jurko Zovkić, dipl. inž. građ.)

Organizacijska jedinica: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša (Zavod za materijale i konstrukcije)

Termin održavanja: 31. 10. – 13. 12. 2019.

Broj učesnika (studenata): 13

 

Kratak opis tijeka radionice:

1. Uvodna prezentacija (osvrt na problematiku, propise, materijale i način gradnje, lokaciju);

2. Postavljanje radionice (prostor za rad, dostupnost: materijala, alata, pribora i pomagala); Uzimanje lokacijskih mjera; Planiranje aktivnosti te podjela obaveza;

3. Usklađivanje projektih rješenja; Nabavka potrebnog (drvene ploče, drvena rezana građa, odgovarajući vijci i drugi elementi; pribor: brusni papir, četke za ličenje i drugo);

4. Po radnim grupama – 4 dijela/grupe: Izrada pojedinih elemenata (rezanje, brušenje, bušenje) i sastavljanje zasebnih cjelina/dijelova rampe;

5. Kontrola i usaglašavanje svih dijelova u cjelinu – probna montaža; Dogovor o eventualnoj dopuni rješenja te o završnoj obradi (ličenju, oblaganju);

6. Po radnim grupama – 4 dijela/grupe: Finiširanje zasebnih dijelova (dopune, fina obrada, ličenje, označavanje i estetski elementi;

7. Konačna montaža drvenih dijelova u cjelovitu pristupnu rampu za osobe koje se kreću u kolicima; Probni pristup i ocjena funkcionalnosti; Primopredaja izvedenog;

8. Praćenje uporabe rampe i prikupljanje dojmova – ocjena uspješnosti izvedenog; Demontaža i pohrana dijelova rampe;

9. Evaluacija svih faza realizacije radionice s naglaskom na uporabu drveta; Podjela uvjerenja o učešću;

 

Interes velik (započelo 21 istrajalo 13 studenata), problem slobodnih termina, kratak rok za realizaciju, prostorni problemi;

Pobuđen interes i ostvaren angažman posebno pojedinaca; neki učesnici po prvi put su se neposredno susreli sa pojedinim tehnikama i alatima.

Dobro planirane aktivnosti i koordiniran rad rezultirali solidnom izvedbom.

Konačni proizvod ocijenjen vrlo uspješnim.

Izraženo zadovoljstvo učesnika i voditelja, ali i svih ostalih.

 

Prilog - izvadak iz foto-zapisa